Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Bosättning utanför Sverige och pension - frågor och svar

Vilken pension får jag ta med om jag flyttar utomlands? Varför får jag som bor utanför Sverige ingen garantipension? Vi har samlat frågor och svar om att vara pensionär utanför Sverige. Kontakta oss om du har frågor som du inte får svar på.

EU-domstolen har i en dom från den 7 december 2017 bedömt att garantipension för födda 1938 eller senare, och garantipension i form av omställningspension, ska kategoriseras som en minimiförmån enligt EU-bestämmelserna.

Minimiförmåner betalas bara ut till de som bor i det land där förmånen beviljas. Enligt en tillfällig lag i Sverige har garantipension tidigare betalas ut till dig som är bosatt inom EU/EES och Schweiz. Den tillfälliga lagen har upphört från och med 1 januari 2023.  

Garantipension kan inte nybeviljas från och med oktober 2022.

Om du hade rätt till utbetalning av garantipension i september 2022 fick du behålla garantipensionen fram till och med december 2022. 

Om du flyttar från Sverige till ett annat land så dras din garantipension in. Garantipensionen bygger på att du varit bosatt i Sverige och betalas därför bara ut vid bosättning i Sverige.

Under vissa förutsättningar kan du få garantipension utbetald om du flyttar till Kanada. Det krävs dock att du då har bott i Sverige minst tre år och totalt i tjugo år i Sverige och Kanada.

När du flyttar utanför Sverige gör Pensionsmyndigheten en ny bedömning om vilka pensionsförmåner du kan ha rätt till från och med månaden efter den då du flyttade. 

Den del av den allmänna pensionen som du själv tjänat in till genom arbete (inkomst- premie- och tilläggspension) behåller du om du flyttar utomlands. 

Inkomstpensionstillägget tjänas in genom arbete även om den endast betalas ut till bosatta i Sverige. Det gör dock att du får behålla inkomstpensionstillägget om du bor i eller flyttar till ett annat EU-land/EES-land eller Schweiz eller ett land som Sverige har avtal med om social trygghet.

Garantipension

Även garantipension till omställningspension och garantipension till förlängd omställningspension kategoriseras som minimiförmåner enligt EU-bestämmelserna. Det betyder att dessa förmåner inte längre kan utbetalas vid bosättning utanför Sverige från och med januari 2023. 

Du påverkas inte av lagändringen. Din utbetalning fortsätter.

Du påverkas inte av lagändringen. Din utbetalning fortsätter.

Pensionsmyndigheten ska göra avdrag för skatt på din pension från Sverige även när du bor utanför Sverige och vi drar skatt enligt beslut från svenska Skatteverket. Det betyder i de flesta fall att vi gör avdrag med preliminärskatt på din utbetalning om vi inte har fått annat beslut från Skatteverket i Sverige för dig. 

Du hittar mer information om preliminärskatt och hur du kan ansöka om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK på Skatteverkets webbplats.SINK – särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, Skatteverket

Inkomstpensionstillägget betalas ut som ett tillägg till allmän pension och för att få inkomstpensionstillägget utbetalt behöver du bo i Sverige enligt svensk lagstiftning.  Men inkomstpensionstillägget beräknas på att du har arbetat i Sverige och förmånen betraktas därför som en pensionsförmån enligt EU-bestämmelserna och betalas därför  ut inom EU/EES och Schweiz.  Det betalas också ut om du bor i ett konventionsland (ett land Sverige har avtal med om social trygghet).

Om du däremot bor i ett annat land har du inte rätt till inkomstpensionstillägg.Inkomstpensionstillägg

Bor du eller flyttar utanför Sverige och har rätt till svensk pension måste du meddela Pensionsmyndigheten det för att vi ska kunna bedöma om du fortsatt har rätt till alla delarna inom den allmänna pensionen. Du bör också göra en flyttanmälan till Skatteverkets folkbokföring.Anmäl till Skatteverkets folkbokföring