Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Bostadstillägg och elkostnader

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Det är många pensionärer som hört av sig och är oroliga för stigande elkostnader. För de allra flesta som har bostadstillägg sköts anpassningen till högre elkostnad automatiskt.

Pensionsmyndigheten fastställer varje år schabloner för bostadskostnad gällande uppvärmning, hushållsel och övrig drift. Schablonerna för 2023 är baserade på ett genomsnitt av tillgängliga priser (januari-oktober) för år 2022 från Sveriges olika elområden.

Du som berörs får ditt bostadstillägg och eventuellt äldreförsörjningsstöd automatiskt omräknat vid årsskiftet och du får ett nytt besked från Pensionsmyndigheten i januari. Du behöver inte ringa oss, ditt bostadstillägg räknas om automatiskt.

Om du inte har bostadstillägg idag kan du själv testa hur det ser ut just för dig genom att göra en preliminär beräkning på webben. Testa om du kan få bostadstillägg

Ökade elpriser – detta gäller för dig som har bostadstillägg

Du ska alltid anmäla till Pensionsmyndigheten om du bor i lägenhet och det totala beloppet på din hyres- eller avgiftsavi har ökat.Anmäl ändringar

Uppvärmningskostnader

Du behöver inte anmäla ökade uppvärmningskostnader till Pensionsmyndigheten om du bor i lägenhet och har eget avtal för uppvärmning.

Du behöver inte anmäla ökade uppvärmningskostnader till Pensionsmyndigheten om du bor i eget hus.

Din uppvärmningskostnad fastställs i båda fallen utifrån ett fast belopp och din boyta. Faktiska uppvärmningskostnader påverkar därför inte bostadstilläggets storlek.

Hushållsel

Du ska inte anmäla ökade kostnader för hushållsel om du har ett eget elavtal. Hushållsel ingår inte i bostadskostnaden.

Betalar du däremot kostnad för hushållsel till din hyresvärd eller bostadsrättsförening dras kostnad för hushållsel av utifrån ett fast belopp och boyta.