Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Bostadstillägg och elkostnader

| nyheter

Det är många pensionärer som hört av sig och är oroliga för stigande elkostnader. För de allra flesta som har bostadstillägg sköts anpassningen till högre elkostnad automatiskt.

Pensionsmyndigheten fastställer varje år schabloner för bostadskostnad gällande uppvärmning, hushållsel och övrig drift. De baseras på statistiken från Sveriges fyra olika elområden.

Schablonerna för nästa år (2023) motsvarar årets priser. Du som berörs får ditt bostadstillägg och eventuellt äldreförsörjningsstöd automatiskt omräknat vid årsskiftet och du får ett nytt besked från Pensionsmyndigheten i januari. Du behöver inte ringa oss utan det räknas om automatiskt.

Ökade elpriser – detta gäller för dig som har bostadstillägg

Du ska alltid anmäla till Pensionsmyndigheten om du bor i lägenhet och det totala beloppet på din hyres- eller avgiftsavi har ökat.Anmäl ändringar

Uppvärmningskostnader

Du behöver inte anmäla ökade uppvärmningskostnader till Pensionsmyndigheten om du bor i lägenhet och har eget avtal för uppvärmning.

Du behöver inte anmäla ökade uppvärmningskostnader till Pensionsmyndigheten om du bor i eget hus.

Din uppvärmningskostnad fastställs i båda fallen utifrån ett fast belopp och din boyta. Faktiska uppvärmningskostnader påverkar därför inte bostadstilläggets storlek.

Hushållsel

Du ska inte anmäla ökade kostnader för hushållsel om du har ett eget elavtal. Hushållsel ingår inte i bostadskostnaden.

Betalar du däremot kostnad för hushållsel till din hyresvärd eller bostadsrättsförening dras kostnad för hushållsel av utifrån ett fast belopp och boyta.