Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Byte av premiepension är åter möjligt för den som haft Rysslandsfonder

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Den som haft sitt premiepensionskonto låst på grund av innehav i Rysslandsfonder kan återigen byta fonder. 

Med anledning av att den ryska börsen fortfarande är stängd för handel för utländsk ägare avregistreras alla Rysslandsfonder på fondtorget. Fonderna är East Capital Ryssland, Swedbank Robur Rysslandsfond A och Carnegie Rysslandsfond A. 

Du som har haft ett låst premiepensionskonto på grund av innehav i dessa fonder kan nu återigen byta fonder. Du som har någon av dessa fonder har fått ett informationsbrev om det.

Vad innebär avregistreringen?

Avregistreringen innebär i praktiken att Pensionsmyndigheten övertar dina fondandelar och kommer att sälja hela innehavet när ryska börsen öppnar igen och fonderna öppnar för handel. Det är en process som kan komma att ta flera år.

För din del innebär det att vi då kommer att placera din andel på ditt premiepensionskonto efter den fördelning du har vid den tidpunkten.

Så hanterar Pensionsmyndigheten din premiepension vid handelsstopp

Mellan Pensionsmyndigheten och respektive fond på fondtorget finns ett fondavtal som reglerar villkoren för fonden. Om vi inte kan handla i en viss fond uppfyller den inte de krav som fondavtalet ställer. 

Därför har Pensionsmyndigheten fattat ett beslut om att avregistrera Rysslandsfonderna från fondtorget och överta samtliga fondandelarna. På så sätt kan vi låsa upp pensionsspararnas premiepensionskonton och det går återigen att byta fonder. 

Övertagandet innebär att Pensionsmyndigheten har kvar fondandelarna tills de går att sälja. Vi har alltså ännu inte sålt dina fondandelar på marknaden.

Inte möjligt att värdera fondinnehavet

Det är för närvarande inte möjligt att värdera den del av fondernas innehav som är placerad i ryska aktier och det går heller inte att köpa eller sälja i fonderna. Pensionsmyndighetens beslut att avregistrera alla Rysslandsfonder till en kurs som är en halv procent av den senast handlande kursen är en teknisk lösning. 

Vi kan i dagsläget inte säkerställa en korrekt värdering av fondens innehav eftersom de ryska börserna hålls stängda.

Den kurs vi har valt grundar sig på hur mycket pengar som de aktuella fonderna har i kassan och som Pensionsmyndigheten med säkerhet vet att vi kan fördela i rådande läge. Alla Rysslandsfonder som finns på vårt fondtorg avregistreras till samma värde.

Svar på vanliga frågor

Varför avregistrerar Pensionsmyndigheten Rysslandsfonderna?

I Pensionsmyndighetens tekniska plattform låses hela pensionsspararens fondportfölj om en av de valda fonderna är handelsstoppade, vilket har varit fallet för de pensionssparare som har innehav i någon av de Rysslandsfonder (Carnegie, Nordea, East Capital och Swedbank Robur) som varit stängda för handel sedan februari.

Pensionsmyndigheten har under våren arbetat för att hitta en lösning och har nu tagit beslut om att avregistrera samtliga fyra Rysslandsfonder för att kunna låsa upp pensionsspararnas konto.

Varför väljer Pensionsmyndigheten att avregistrera fonden till en kurs som är en halv procent av den senaste handlade kursen?

Beslutet grundar sig i att vi i dagsläget inte kan säkerställa en korrekt värdering av fondens innehav eftersom de ryska börserna hålls stängda. En halv procent grundar sig på hur mycket pengar som fonderna har i kassan och som Pensionsmyndigheten med säkerhet vet att vi kan fördela. Alla fyra fonder avregistreras till samma värde.

Kommer jag få några pengar när de ryska börserna öppnar igen?

Pensionsmyndigheten kommer att sälja fondinnehavet den dag fonden åter öppnar och de pengarna som då erhålls kommer att föras över till ditt premiepensionskonto och placeras i enlighet med din fondvalsprofil.

Pengarna betalas ut enligt fördelning per fond och beloppen räknas ut individuellt för de enskilda pensionsspararna. Det innebär att spararen får en kompensation som är proportionerlig med den ersättning Pensionsmyndigheten fått för just den spararens specifika rysslandsfond.

Moskvabörsen har öppnat varför avregistreras Rysslandsfonderna ändå?

Den 24 mars öppnade Moskva börsen för handel men restriktioner för utländska ägare ligger kvar vilket innebär att Pensionsmyndigheten inte får handla på börsen.

Vad händer med min pension om jag är pensionär och har Rysslandsfonder?

För pensionärer som har innehav i Rysslandsfonderna lånar Pensionsmyndigheten ut pengar för att kunna betala ut premiepensionen varje månad. Det innebär att Pensionsmyndigheten utbetalar på kredit och att ett lån läggs upp för pensionären. Lånet löper med noll procent ränta till dess det återbetalas, eller till dess spararen avlider. Vid dödsfall kommer lånet att avskrivas.

Hur och när betalas pengarna som jag lånar till utbetalning av min premiepension?

Vid årsomräkningen som Pensionsmyndigheten gör i december kommer pensionsbeloppet justeras efter pensionärens nya kontovärde så att de lånade utbetalningspengarna kan börja betalas tillbaka. För vissa pensionärer kan omräkningen ske redan under hösten.

Betalar jag förvaltningsavgift för mina Rysslandsfonder när de har varit stängda för handel?

Avgiften är borttagen och har varit det så länge som fonderna varit stängda för handel.

Bakgrund

Den 28 februari 2022 stängde fyra Rysslandsfonder och sex Östeuropafonder för handel. Det var en konsekvens av att Moskvabörsen stängde på grund av Ukrainakriget.

Samma dag stängde Pensionsmyndigheten fonderna för handel i premiepensionssystemet. Det fick till följd att den som hade valt en Rysslandsfond varken kunde köpa eller sälja fondandelar i fonderna och kontona låstes.