Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Du som fått beslut om garantipension och bor utanför Sverige

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Rätten att få garantipension utbetald vid bosättning utanför Sverige upphör från och med januari 2023. Du som berörs har nu fått ett beslut. Du ser i beslutet om du fortsatt får utbetalning från Pensionsmyndigheten och hur mycket du får utbetalt från januari 2023.

Du som inte bor i Sverige och som hade svensk garantipension utbetald i september 2022, har tidigare fått ett brev som talar om att du inte längre har rätt till garantipension från och med januari 2023.

Nu har du fått ett beslut som meddelar att du inte längre har rätt till garantipension från och med januari 2023. Sista månaden du får garantipension blir december 2022.

Beroende på vilket land du bor i kan du ha rätt till andra förmåner från det landet istället. Här kan du läsa om vilka olika förmåner som finns i respektive land inom EU, EES och Schweiz. Förmåner inom EU, EES och Schweiz

Förmåner som inte berörs

Om du har rätt till inkomstpension, premiepension, tilläggspension eller inkomstpensionstillägg från Sverige berörs inte dessa utan kommer fortsätta att betalas ut till dig.

Du som planerar att flytta till ett annat land utanför Sverige och har garantipension kan inte ta med garantipensionen. Planera för att flytta utanför Sverige

Vill du veta mer kan du läsa under frågor och svar. Bosättning utanför Sverige och pension - frågor och svar