Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Nya regler för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd från januari 2022

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Från och med januari 2022 höjs grundskydden i form av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

De nya reglerna innebär att taket för den bostadskostnad som kan ersättas vid bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd höjs till 7 500 kronor per månad. Tilläggsbeloppet vid beräkning av bostadstillägg, det så kallade konsumtionsstödet, höjs också. Slutligen höjs även beloppet för skälig levnadsnivå som främst ligger till grund för beräkning av äldreförsörjningsstöd.

Du behöver inte ansöka på nytt

Du som har bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd idag behöver inte lämna in någon ny ansökan på grund av regeländringarna, en omräkning kommer att göras automatiskt. Men du måste fortfarande anmäla förändringar av till exempel hyra, inkomst eller tillgångar.

Så höjs bostadstillägget

Nivån för taket, det vill säga den maximala bostadskostnad som kan räknas med, höjs till 7 500 kronor per månad för ensamstående och 3 750 kronor för gifta eller sambo. Bostadskostnaden ersätts enligt nedan:

  • 100 procent upp till 3 000 kronor,
  • 90 procent mellan 3 001 och 5 000 kronor,
  • 70 procent mellan 5 001 och 7 000 kronor samt
  • 50 procent mellan 7 001 och 7 500 kronor

Tilläggsbeloppet, det så kallade konsumtionsstödet som läggs till bostadskostnaden, höjs med 200 kronor för ensamstående och 100 kronor för gifta eller sambo.

Detta innebär att maximal ersättning för bostadstillägg till pensionärer höjs från
6 540 kronor till 6 990 kronor per månad.

Så höjs äldreförsörjningsstödet

Även för äldreförsörjningsstöd höjs taket för skälig bostadskostnad. Kostnader upp till 7 500 kronor per månad för ensamstående och 3 750 för gifta eller sambo kan räknas med.

Beloppet för skälig levnadsnivå, som ligger till grund för beräkning av äldreförsörjningsstöd och i förekommande fall även särskilt bostadstillägg, höjs till 6 181 kronor per månad för ensamstående och 4 972 kronor för gifta eller sambo.

Mer information om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Här på vår webbplats finns mer information om vem som kan ha rätt till bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd och vad du bör tänka på när du ska ansöka.

Vem som kan få bostadstillägg och hur du ansöker
Så fungerar äldreförsörjningsstöd