Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg eller ingen pension. Det finns för att du ska kunna betala för din försörjning och ditt boende, så att du får en skälig levnadsnivå.

Du ansöker om äldreförsörjningsstöd på samma ansökan som för bostadstillägg.

Vem kan få äldreförsörjningsstöd?

För att kunna ansöka om äldreförsörjningsstöd ska du

 • bo i Sverige
 • ha ansökt om allmän pension inklusive premiepension
 • vara 66 år eller äldre.

Om du är född 1960 eller senare kommer andra åldrar gälla för dig.Pensionsåldrar och riktålder

Så ansöker du om äldreförsörjningsstöd

Du ansöker om äldreförsörjningsstöd på samma ansökan som för bostadstillägg. Du ansöker alltså om båda förmånerna samtidigt. Äldreförsörjningsstödet beviljas för en period av högst tolv månader i taget. Sedan måste du lämna in en ny ansökan. Ansök om äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg

Du kan inte söka äldreförsörjningsstöd retroaktivt. Det beviljas tidigast från den månad ansökan kom till oss.

Har du även rätt till allmän pension?

 • Om du inte redan har ansökt om din allmänna pension ska du göra det samtidigt som du ansöker om äldreförsörjningsstöd. Ansök om allmän pension
 • Om du redan har allmän pension kan du ansöka om äldreförsörjningsstöd direkt. 
 • Om du inte har rätt till någon allmän pension kan du också ansöka om äldreförsörjningsstöd direkt.

Så räknar vi ut ditt äldreförsörjningsstöd 

Hur mycket du kan få i äldreförsörjningsstöd beror på dina inkomster och din bostadskostnad. Vi beräknar äldreförsörjningsstödet utifrån ett belopp för skälig levnadsnivå. En skälig levnadsnivå betyder att du ska ha tillräckligt med pengar kvar att leva på, efter att du har betalat för ditt boende.

Du som är ensamstående 

För dig som är ensamstående räknas 7 333 kronor per månad (2024) som skälig levnadsnivå. När du söker äldreförsörjningsstöd får du räkna med en skälig bostadskostnad som är upp till 7 500 kronor i månaden.

Du som är gift, sambo eller registrerad partner

För dig som är gift, sambo eller registrerad partner räknas 5 899 kronor per månad (2024) som skälig levnadsnivå. När du söker äldreförsörjningsstöd får du räkna med en skälig bostadskostnad som är upp till 3 750 kronor i månaden.

Om du är gift räknas dina inkomster ihop med din partners. Era inkomster delas sedan på två. I vissa fall kan gifta personer räknas som ogifta, till exempel om den ena maken eller makan bor på ett äldreboende.

Dessa inkomster kan påverka äldreförsörjningsstödet

När du ansöker om äldreförsörjningsstöd räknar vi med dessa inkomster:

 • Inkomst av tjänst och inkomst av eget företag
 • Inkomst av kapital
 • Inkomsttillägg för förmögenhet
 • Skattefria utländska inkomster
 • Skattefria stipendier till den del som överstiger 3 000 kronor per månad
 • Avtalsgruppsjukförsäkringar (AGS) för sjukfall före 1991
 • Beviljat bostadstillägg till pensionärer
 • Beviljat särskilt bostadstillägg
 • Beviljat bostadsbidrag

Arbetsinkomst räknas inte alltid med

Om du är över 66 år och din arbetsinkomst är under 24 000 kronor per år, räknas den inte med.

Om du har en maka, make eller sambo som är yngre än 66 år räknas deras arbetsinkomster alltid med, även om de är under 24 000 kronor per år.

Om du reser till ett annat land en längre tid kan det påverka din rätt till äldreförsörjningsstöd. Hur länge du kan vistas utomlands beror på hur ofta du reser och om du reser utanför EU/ EES eller Scheweiz. Om du tänker vara utomlands längre än tre månader, eller om du regelbundet vistas utomlands, ska du anmäla det till oss.

Du behöver alltid anmäla om du byter bostad. Det är alltid viktigt att du först tar reda på hur en flytt påverkar ditt äldreförsörjningsstöd.

En förändrad boendesituation kan innebära att du inte längre kan få något äldreförsörjningsstöd. Det kan till exempel vara om du flyttar från en fastighet eller bostadsrätt som du själv äger:

 • Om du säljer bostaden räknas eventuell vinst vid försäljningen som kapitalinkomst. Även förmögenheten du eventuellt får vid försäljningen kan påverka äldreförsörjningsstödet.
 • Om du flyttar men fortsatt äger bostaden vid nästa årsskifte räknas värdet på fastigheten/bostadsrätten med som förmögenhet.

Det är därför viktigt att ta reda på hur äldreförsörjningsstödet påverkas, både före en flytt och för tid därefter. Du kan kontakta oss för att få hjälp.

Det kan vara bra att veta att äldreförsörjningsstödet påverkas från och med året efter att dina tillgångar och kapitalinkomster ändras. 

Så anmäler du flytten

Du anmäler flytten till oss på webben eller via blankett. Anmäl ändringar för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Tänk också på att anmäla flytt till Skatteverket. Det kan du göra på deras webbsida. Anmäl till Skatteverkets folkbokföring

Det är viktigt att du anmäler förändringar till oss, till exempel om du får en ändrad bostadskostnad. Om du får för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka dem. Mer om vilka ändringar du måste anmäla 

Du kan begära omprövning om du fått ett beslut från Pensionsmyndigheten som du tycker är fel. Skäl för omprövning kan vara att du tycker att uppgifterna som ligger till grund för beslutet inte är korrekta eller att vi har tolkat lagstiftningen fel.

Så begär du omprövning

Sammanfattning

 • Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg pension eller ingen pension.
 • Stödet finns för att du ska få en skälig levnadsnivå och kunna betala för ditt boende.
 • Du är själv ansvarig för att anmäla ändringar i din ekonomi som kan påverka äldreförsörjningsstödet.
 • Du har rätt att ompröva beslutet om du tycker beslutet är fel.