Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg eller ingen pension och innebär att du ska kunna betala för din försörjning och ditt boende så att du får en skälig levnadsnivå. När du ansöker om äldreförsörjningsstöd prövar vi alltid samtidigt om du också har rätt till bostadstillägg.

Du kan ansöka om äldreförsörjningsstöd från det att du fyller 65 år. Du måste vara bosatt i Sverige för att kunna ansöka. Hur mycket du kan få i äldreförsörjningsstöd beror på dina inkomster och din bostadskostnad. Äldreförsörjningsstödet beräknas utifrån ett belopp för skälig levnadsnivå.

Så ansöker du om äldreförsörjningsstöd

Du ansöker om äldreförsörjningsstöd på samma ansökan som för bostadstillägg. Du ansöker alltså om båda förmånerna samtidigt. Äldreförsörjningsstöd beviljas för en period av högst tolv månader i taget. Sedan måste du lämna in en ny ansökan.

Ansök om äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg

Så räknar vi ut ditt äldreförsörjningsstöd 

En skälig levnadsnivå innebär att du ska ha tillräckligt med pengar kvar att leva på efter att du har betalat för ditt boende. Som skälig levnadsnivå räknas 5 894 kronor per månad för dig som är ensamstående och 4 802 kronor per månad för dig som är gift, sambo eller registrerad partner. 

Är din totala inkomst efter avdrag för skatt och skälig bostadskostnad lägre än skälig levnadsnivå, får du äldreförsörjningsstöd så att du kommer upp i denna nivå. 
Är ni gifta räknas era inkomster ihop och delas sedan lika mellan er. I vissa fall kan gifta personer räknas som ogifta. Det kan till exempel gälla om den ena maken eller makan bor på ett äldreboende.

När du söker äldreförsörjningsstöd får du räkna med skälig bostadskostnad, det vill säga upp till 7 000 kronor i månaden för ogifta och 3 500 kronor i månaden för gifta, registrerad partner eller sambo. 

När du ansöker räknar vi med följande inkomster

 • Inkomst av tjänst och inkomst av eget företag
 • Inkomst av kapital
 • Inkomsttillägg för förmögenhet
 • Skattefria utländska inkomster
 • Skattefria stipendier till den del som överstiger 3 000 kronor per månad
 • Avtalsgruppsjukförsäkringar (AGS) för sjukfall före 1991
 • Beviljat bostadstillägg till pensionärer
 • Beviljat särskilt bostadstillägg
 • Beviljat bostadsbidrag

Arbetsinkomst och inkomst av eget företag räknas till den del den överstiger 24 000 kronor per år. Är ni gifta räknas era inkomster ihop och delas sedan lika mellan er.

Äldreförsörjningsstödet kan påverkas om du reser utanför Sverige en längre tid

Om du reser till ett annat land en längre tid kan detta påverka din rätt till äldreförsörjningsstöd. Hur länge du kan vistas utomlands beror på hur ofta du reser och om du reser utanför EU/ EES. Om du tänker vara utomlands under en längre tid än tre månader, eller om du regelbundet vistas utomlands, ska du därför anmäla detta.

Ska du byta bostad?

Du behöver alltid anmäla om du byter bostad. I vissa fall är det extra viktigt att du först tar reda på hur en flytt påverkar ditt äldreförsörjningsstöd.

En förändrad boendesituation kan innebära att du inte längre kan få något äldreförsörjningsstöd. Det kan till exempel vara om du:

 • flyttar från ett hus som du fortfarande äger. Värdet av huset räknas då som förmögenhet.
 • säljer eller överlåter ett hus. Huset du ägde den 31 december förra året räknas som förmögenhet även om du inte längre äger det nu. Eventuell vinst vid försäljning räknas som kapitalinkomst.

När tillgångar och kapitalinkomster ändras påverkar det äldreförsörjningsstödet på nytt. Det är därför viktigt att ta reda på hur stödet påverkas, både före en flytt och för tid därefter. Du kan kontakta oss för att få hjälp.

Tänk också på att anmäla flytt till Skatteverket

Anmäl till Skatteverkets folkbokföring

Anmäl alltid förändringar i din ekonomi

Det är viktigt att du anmäler förändringar till oss, till exempel om du får en ändrad bostadskostnad. Om du får för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka dem.

Anmäl ändringar 

Om du tycker vi har gjort fel

Du kan begära omprövning om du fått ett beslut från Pensionsmyndigheten som du tycker är fel. Skäl för omprövning kan vara att du tycker att uppgifterna som ligger till grund för beslutet inte är korrekta eller att vi har tolkat lagstiftningen fel.

Så begär du omprövning

Sammanfattning

 • Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg pension så att du får en skälig levnadsnivå. 
 • Du är själv ansvarig för att anmäla ändringar i din ekonomi som kan påverka äldreförsörjningsstödet.
 • Du har rätt till att ompröva beslutet om du inte blir nöjd.