Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg eller ingen pension och innebär att du ska kunna betala för din försörjning och ditt boende så att du får en skälig levnadsnivå. Du ansöker om äldreförsörjningsstöd på samma ansökan som för bostadstillägg.

Vilket år du är född avgör när du tidigast kan ansöka om äldreförsörjningsstöd. Är du född 1958 eller 1959 behöver du vara 66 år eller äldre. Är du född senare kommer andra åldrar gälla för dig. Du måste vara bosatt i Sverige för att kunna ansöka.Pensionsåldrar och riktålder

Hur mycket du kan få i äldreförsörjningsstöd beror på dina inkomster och din bostadskostnad. Äldreförsörjningsstödet beräknas utifrån ett belopp för skälig levnadsnivå.

Så ansöker du om äldreförsörjningsstöd

Du ansöker om äldreförsörjningsstöd på samma ansökan som för bostadstillägg. Du ansöker alltså om båda förmånerna samtidigt. Äldreförsörjningsstöd beviljas för en period av högst tolv månader i taget. Sedan måste du lämna in en ny ansökan. Ansök om äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg

Du som har rätt till allmän pension men inte har ansökt om den behöver göra det samtidigt som du ansöker om äldreförsörjningsstöd. Ansök om allmän pension

Du som redan har allmän pension kan ansöka om äldreförsörjningsstöd direkt. Du som inte har rätt till någon allmän pension kan också ansöka om äldreförsörjningsstöd direkt.

Så räknar vi ut ditt äldreförsörjningsstöd 

En skälig levnadsnivå innebär att du ska ha tillräckligt med pengar kvar att leva på efter att du har betalat för ditt boende. Som skälig levnadsnivå räknas 6 719 kronor per månad (2023) för dig som är ensamstående och 5 404 kronor per månad (2023) för dig som är gift, sambo eller registrerad partner. 

Är din totala inkomst efter avdrag för skatt och skälig bostadskostnad lägre än skälig levnadsnivå, får du äldreförsörjningsstöd så att du kommer upp i denna nivå. 
Är ni gifta räknas era inkomster ihop och delas sedan lika mellan er. I vissa fall kan gifta personer räknas som ogifta. Det kan till exempel gälla om den ena maken eller makan bor på ett äldreboende.

När du söker äldreförsörjningsstöd får du räkna med skälig bostadskostnad, det vill säga upp till 7 500 kronor i månaden för ogifta och 3 750 kronor i månaden för gifta, registrerad partner eller sambo. 

När du ansöker räknar vi med följande inkomster

 • Inkomst av tjänst och inkomst av eget företag
 • Inkomst av kapital
 • Inkomsttillägg för förmögenhet
 • Skattefria utländska inkomster
 • Skattefria stipendier till den del som överstiger 3 000 kronor per månad
 • Avtalsgruppsjukförsäkringar (AGS) för sjukfall före 1991
 • Beviljat bostadstillägg till pensionärer
 • Beviljat särskilt bostadstillägg
 • Beviljat bostadsbidrag

För dig som är över 65 år, om du är född 1957, och över 66 om du är född 1958 eller 1959 och ansöker om äldreförsörjningsstöd räknas arbetsinkomst med till den del de överstiger 24 000 kronor per år. Arbetsinkomster för maka, make eller sambo som är yngre än 66 år räknas alltid med, även om de understiger 24 000 kronor.

Är ni gifta räknas era inkomster ihop och delas sedan lika mellan er.

Om du reser till ett annat land en längre tid kan detta påverka din rätt till äldreförsörjningsstöd. Hur länge du kan vistas utomlands beror på hur ofta du reser och om du reser utanför EU/ EES eller Scheweiz. Om du tänker vara utomlands under en längre tid än tre månader, eller om du regelbundet vistas utomlands, ska du därför anmäla detta.

Du behöver alltid anmäla om du byter bostad. Det är alltid viktigt att du först tar reda på hur en flytt påverkar ditt äldreförsörjningsstöd.

En förändrad boendesituation kan innebära att du inte längre kan få något äldreförsörjningsstöd. Det kan till exempel vara om du flyttar från en fastighet eller bostadsrätt som du själv äger:

 • Om du säljer bostaden räknas eventuell vinst vid försäljningen som kapitalinkomst. Även förmögenheten du eventuellt får vid försäljningen kan påverka bostadstillägget.
 • Om du fortsatt äger bostaden vid nästa årsskifte räknas värdet på fastigheten/bostadsrätten med som förmögenhet.

Det är därför viktigt att ta reda på hur äldreförsörjningsstödet påverkas, både före en flytt och för tid därefter. Du kan kontakta oss för att få hjälp.

Kom ihåg: när tillgångar och kapitalinkomster ändras påverkar det alltså äldreförsörjningsstödet från och med året efter. 

Hur du anmäler flytten

Du anmäler flytten till oss på webben eller via blankett. Anmäl ändringar för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Tänk också på att anmäla flytt till Skatteverket. Det kan du göra på deras webbsida. Anmäl till Skatteverkets folkbokföring

Det är viktigt att du anmäler förändringar till oss, till exempel om du får en ändrad bostadskostnad. Om du får för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka dem. Mer om vilka ändringar du måste anmäla 

Du kan begära omprövning om du fått ett beslut från Pensionsmyndigheten som du tycker är fel. Skäl för omprövning kan vara att du tycker att uppgifterna som ligger till grund för beslutet inte är korrekta eller att vi har tolkat lagstiftningen fel.

Så begär du omprövning

Sammanfattning

 • Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg pension eller ingen pension, så att du får en skälig levnadsnivå och kan betala för ditt boende.
 • Du är själv ansvarig för att anmäla ändringar i din ekonomi som kan påverka äldreförsörjningsstödet.
 • Du har rätt att ompröva beslutet om du tycker beslutet är fel.