Äldreförsörjningsstöd | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg eller ingen pension och innebär att du ska kunna betala för din försörjning och ditt boende så att du får en skälig levnadsnivå. När du ansöker om äldreförsörjningsstöd prövar vi alltid samtidigt om du också har rätt till bostadstillägg.

Du kan ansöka om äldreförsörjningsstöd från det att du fyller 65 år. Du måste vara bosatt i Sverige för att kunna ansöka. Hur mycket du kan få i äldreförsörjningsstöd beror på dina inkomster och din bostadskostnad. Äldreförsörjningsstödet beräknas utifrån ett belopp för skälig levnadsnivå.

Så ansöker du om äldreförsörjningsstöd

Du ansöker om äldreförsörjningsstöd på samma ansökan som för bostadstillägg. Du ansöker alltså om båda förmånerna samtidigt. Äldreförsörjningsstöd beviljas för en period av högst tolv månader i taget. Sedan måste du lämna in en ny ansökan.

Ansök om äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg

Så räknar vi ut ditt äldreförsörjningsstöd 

En skälig levnadsnivå innebär att du ska ha tillräckligt med pengar kvar att leva på efter att du har betalat för ditt boende. Som skälig levnadsnivå räknas 5 857 kronor per månad (2020) för dig som är ensamstående och 4 771 kronor per månad (2020) för dig som är gift, sambo eller registrerad partner. 

Är din totala inkomst efter avdrag för skatt och skälig bostadskostnad lägre än skälig levnadsnivå, får du äldreförsörjningsstöd så att du kommer upp i denna nivå. 

När du söker äldreförsörjningsstöd får du räkna med skälig bostadskostnad, det vill säga upp till 7 000 kronor i månaden för ogifta och 3 500 kronor i månaden för gifta, registrerad partner eller sambo. I vissa fall kan gifta personer räknas som ogifta. Det kan till exempel gälla om den ena maken eller makan bor på ett äldreboende. 

Inkomsten beräknas efter avdrag för skatt. Är ni gifta räknas era inkomster ihop och delas sedan lika mellan er. 

När du ansöker räknar vi med följande inkomster

 • Inkomst av tjänst och inkomst av eget företag
 • Inkomst av kapital
 • Inkomsttillägg för förmögenhet
 • Skattefria utländska inkomster
 • Skattefria stipendier till den del som överstiger 3 000 kronor per månad
 • Avtalsgruppsjukförsäkringar (AGS) för sjukfall före 1991
 • Beviljat bostadstillägg till pensionärer
 • Beviljat särskilt bostadstillägg
 • Beviljat bostadsbidrag

Arbetsinkomst och inkomst av eget företag räknas till den del den överstiger 24 000 kronor per år. Inkomsterna beräknas efter avdrag för skatt. Är ni gifta räknas era inkomster ihop och delas sedan lika mellan er.

Äldreförsörjningsstödet kan påverkas om du reser utanför Sverige en längre tid

Om du reser till ett annat land en längre tid kan detta påverka din rätt till äldreförsörjningsstöd. Hur länge du kan vistas utomlands beror på hur ofta du reser och om du reser utanför EU/ EES. Om du tänker vara utomlands under en längre tid än tre månader, eller om du regelbundet vistas utomlands, ska du därför anmäla detta.

Anmäl alltid förändringar i din ekonomi

Det är viktigt att du anmäler förändringar till oss, till exempel om du får en ändrad bostadskostnad. Om du får för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka dem.

Anmäl ändringar 

Begära omprövning om du inte är nöjd

Är du inte nöjd med vårt beslut kan du begära att vi omprövar det.

Så begär du omprövning

Sammanfattning

 • Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg pension så att du får en skälig levnadsnivå. 
 • Du är själv ansvarig för att anmäla ändringar i din ekonomi som kan påverka äldreförsörjningsstödet.
 • Du har rätt till att ompröva beslutet om du inte blir nöjd.