Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Orange rapport – så mår pensionssystemet

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Nu har vi publicerat orange rapport 2020 som är pensionssystemets årsredovisning. Pensionssystemet har just nu extra god täckning för pensionslöftena till pensionärer och pensionssparare. 

Pensionsmyndighetens orange rapport visar att pensionssystemet just nu har extra god täckning för pensionslöftena till pensionärer och sparare. Orange rapport visar också att det krävs ett pessimistiskt framtidsscenario för att urholka tillgångarna så att systemet tappar sitt överskott.

Tillgångarna i systemet är värdet av framtida pensionsavgifter och buffertfonden. Tillsammans uppgår dessa två storheter till 10 589 miljarder kronor eller nästan 10,6 biljoner kronor.

Pensionssystemets skuld till sparare och pensionärer

Pensionsskulden består av två delar: en skuld till förvärvsaktiva och en skuld till pensionerade. Pensionsskulden till förvärvsaktiva är summan av samtligas pensionsbehållning som är slutraden i de orange kuverten. Pensionsskulden till de pensionerade är summan av de pensioner som förväntas betalas ut till dagens pensionärer under återstoden av deras liv.

Pensionsskulden uppgick under 2020 till 9 783 miljarder kronor eller närmare 9,8 biljoner kronor. I genomsnitt var systemet skyldig 1,3 miljoner kronor till varje pensionssparare och pensionär vid utgången av 2020.

Tillgångarna större än skulden

Pensionssystemets tillgångar täcker därmed pensionsskulden med ett överskott på drygt 800 miljarder kronor vilket motsvarar ungefär 8 procent av pensionsskulden. Enligt de framskrivningar eller prognoser som Pensionsmyndigheten gör för pensionssystemet så växer överskottet kraftigt över tid i det optimistiska scenariot och i basscenariot. Men tror man på ett pessimistiskt scenario så minskar överskottet med tiden för att till slut helt försvinna.