Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Orange rapport – så mår pensionssystemet

| nyheter

Nu har vi publicerat orange rapport 2020 som är pensionssystemets årsredovisning. Pensionssystemet har just nu extra god täckning för pensionslöftena till pensionärer och pensionssparare. 

Pensionsmyndighetens orange rapport visar att pensionssystemet just nu har extra god täckning för pensionslöftena till pensionärer och sparare. Orange rapport visar också att det krävs ett pessimistiskt framtidsscenario för att urholka tillgångarna så att systemet tappar sitt överskott.

Tillgångarna i systemet är värdet av framtida pensionsavgifter och buffertfonden. Tillsammans uppgår dessa två storheter till 10 589 miljarder kronor eller nästan 10,6 biljoner kronor.

Pensionssystemets skuld till sparare och pensionärer

Pensionsskulden består av två delar: en skuld till förvärvsaktiva och en skuld till pensionerade. Pensionsskulden till förvärvsaktiva är summan av samtligas pensionsbehållning som är slutraden i de orange kuverten. Pensionsskulden till de pensionerade är summan av de pensioner som förväntas betalas ut till dagens pensionärer under återstoden av deras liv.

Pensionsskulden uppgick under 2020 till 9 783 miljarder kronor eller närmare 9,8 biljoner kronor. I genomsnitt var systemet skyldig 1,3 miljoner kronor till varje pensionssparare och pensionär vid utgången av 2020.

Tillgångarna större än skulden

Pensionssystemets tillgångar täcker därmed pensionsskulden med ett överskott på drygt 800 miljarder kronor vilket motsvarar ungefär 8 procent av pensionsskulden. Enligt de framskrivningar eller prognoser som Pensionsmyndigheten gör för pensionssystemet så växer överskottet kraftigt över tid i det optimistiska scenariot och i basscenariot. Men tror man på ett pessimistiskt scenario så minskar överskottet med tiden för att till slut helt försvinna.

Figuren visar inträdet i pensionsintjänande för årskullen född 1985: Varje stapel motsvarar ett år med intjänande av allmän inkomstgrundadpension där den första stapeln är intjänandeåret 2001 och den sista stapeln är lintjänandeåret 2019. Grå färg på staplarna motsvarar inget intjänande och färgerna i stigande ordning visar nivån på intjänandet mätt i inkomstbasbelopp. Den mörklila sektionen i toppen utgörs av de personer som hade ett intjänande över taket för intjänande till inkomst- och premiepension under året. Mellan staplarna kan flödena mellan de olika intjänandenivåerna och åren ses. Grafen visar att det vanliga är att nivån på intjänandet ökar stegvis över åren. Väldigt få personer går från inget intjänande till ett högt intjänande året efter. Bara personer som varit vid liv och som bott i Sverige under hela perioden ingår i bilden.