Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Så blir din pension 2023

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Den totala pensionen, inklusive tjänstepensionen, höjs med mellan 500 och 1 100 kronor per månad efter skatt för 8 av 10 pensionärer från januari 2023. Hur pensionen blir efter årsskiftet skiljer sig mellan olika grupper.

Vill du se din pension och nya belopp?

Från den 1 januari kan du logga in på Mina sidor och se ditt belopp för din allmänna pension för 2023. Du får även hem ett brev med samma information i mitten av januari. Logga in på Mina sidor

Omräkningen påverkar alla olika

Eftersom de olika delarna av den allmänna pensionen påverkas av olika faktorer och eftersom man kan ha olika mycket inkomst- och tilläggspension, premiepension, eller garantipension, varierar det hur mycket pensionen höjs efter årsskiftet. Har du en stor andel premiepension, som dessutom har minskat i värde under året, kan din totala pension till och med bli lägre i och med omräkningen.

Flera faktorer påverkar pensionen

Följsamhetsindex, som styr inkomst- och tilläggspensionen, höjs med 3 procent för 2023. Prisbasbeloppet, som påverkar garantipensionen och förmånsbestämda tjänstepensioner, höjs med 8,7 procent. Premiepensionens utveckling beror på värdeutvecklingen för de premiepensionsfonder den är placerad i, eller på återbäringsräntan om du har valt traditionell försäkring. 

Regeländringar vid årsskiftet

  • Pensionsåldern för när man tidigast kan ta ut allmän pension höjs från 62 till 63 år.
  • Pensionsåldern för när man tidigast kan få garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd höjs från 65 till 66 år.
  • Sjukersättning och arbetslöshetsersättning betalas ut fram till månaden innan man fyller 66 år, till skillnad från tidigare 65 år.
  • Förhöjt grundavdrag gäller från januari det år man ska fylla 67 år, till skillnad från tidigare 66 år.
  • Jobbskatteavdrag gäller fortsatt från januari det år man ska fylla 66 år.
  • Åldersgränsen för omställningspension och garantipension till änkepension höjs från 65 till 66 år.
  • Rätten till garantipension för utlandsboende upphör.
  • Rätten att tillgodoräkna sig hemlandstid som bosättningstid för garantipension upphör (gäller för framtida pensionärer).

Mer information

Pressmeddelande: Så blir pensionen 2023