Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Så blir pensionen 2023

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Från och med 2023 får de flesta pensionärer höjningar av den totala pensionen med mellan 500 kronor och 1 100 kronor per månad efter skatt. Den 1 januari kan pensionärer logga in och se sina personliga belopp för den allmänna pensionen 2023 på pensionsmyndigheten.se

Från och med den 1 januari 2023 får åtta av tio pensionärer en höjd total pension med mellan 500 kronor och 1090 kronor per månad efter skatt. Hur stor höjningen blir skiljer sig mellan olika grupper inom pensionärskollektivet.

– Den 1 januari kan du som är pensionär logga in och se dina personliga belopp för den allmänna pensionen 2023 på pensionsmyndigheten.se. Du som pensionär får även ett orange kuvert med samma information i mitten av januari, säger Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

Olika faktorer påverkar utvecklingen av pensionens olika delar. Inkomst- och tilläggspensionen utvecklas med utgångspunkt från inkomstutvecklingen i Sverige och höjs 2023 med 3,0 procent. Garantipensionen följer prisutvecklingen och höjs med 8,7 procent. Förmånsbestämda tjänstepensioner följer normalt prisutvecklingen och höjs då också med ungefär samma procent. Premiepensionens förändring bestäms av hur fonderna har gått under året och här är utvecklingen negativ för en majoritet av pensionärerna. 

– För de som har inkomst- och tilläggspension minskar köpkraften och även premiepensionen minskar för de flesta pensionärer. Den negativa utvecklingen mildras för de pensionärer som har garantipension och förmånsbestämd tjänstepension, säger Linda Wiese, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Den 1 januari 2023 träder också flera regelförändringar i kraft. Bland annat höjs pensionsåldern för när man tidigast kan ta ut allmän pension från 62 till 63 år för personer som är födda 1961 eller senare. Pensionsåldern för när man tidigast kan få garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd höjs från 65 till 66 år för personer födda 1958 eller senare.

– Den höjning av pensionsåldern som sker vid årsskiftet är ett steg emot att införa det som kallas riktålder, som kommer att styra när olika förmåner kan betalas ut. Den nya lagen innebär dels att pensionsåldersgränserna höjs ytterligare ett år vid årsskiftet 2025/2026, dels att det blir ytterligare höjningar framöver om det är så att vi fortsätter att leva längre, säger Agneta Claesson.

Sammanfattning av pensionen 2023*

Uppgifter inom parentes avser 2022.

 • Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 3 (2,5) procent, i genomsnitt 220–560 (180–460) kronor före skatt. Höjningen med 3 procent motsvarar inkomstutvecklingen (4,6 procent) minus förskottsräntan (1,6 procent).
 • Personer födda 1938 eller senare omfattas även av premiepensionen. Premiepensionen förändras med -17,6–0,7 (6–31) procent, vilket motsvarar -240–5 (10–380) kronor i månaden.
 • Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med prisbasbeloppets förändring som är 8,7 (1,5) procent.
 • Den genomsnittliga totala pensionen, det vill säga allmän pension och tjänstepension**, ökar med 500–1 090 (360–840) kronor per månad efter skatt. Det motsvarar en ökning på 480–1 280 (220–890) kronor per månad före skatt.

*) Redovisade intervall omfattar 80 procent av alla pensionärer födda 1957 eller tidigare som är bosatta i Sverige och tar ut full pension.

**) Tjänstepensionen för 2023 bygger på en framskrivning av tjänstepensionen för 2021. Detta har att göra med att Pensionsmyndigheten får uppgifter om tjänstepension för 2022 i november 2023, och för 2023 i november 2024, när deklarationerna är klara.

Regelförändringar vid årsskiftet

 • Pensionsåldern för när man tidigast kan ta ut allmän pension höjs från 62 till 63 år (personer födda 1961 eller senare).
 • Pensionsåldern för när man tidigast kan få garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd höjs från 65 till 66 år (personer födda 1958 eller senare).
 • Sjukersättning och arbetslöshetsersättning betalas ut fram till månaden innan man fyller 66 år, till skillnad från tidigare 65 år (personer födda 1958 eller senare).
 • Förhöjt grundavdrag gäller från januari det år man ska fylla 67 år, till skillnad från tidigare 66 år.
 • Jobbskatteavdrag gäller fortsatt från januari det år man ska fylla 66 år.
 • Åldersgränsen för omställningspension och garantipension till änkepension höjs från 65 till 66 år (personer födda 1958 eller senare).
 • Rätten till garantipension för utlandsboende upphör.
 • Rätten att tillgodoräkna sig hemlandstid som bosättningstid för garantipension upphör (gäller för framtida pensionärer).

Bilagor

Presentationen från pressträffen

Karta över pensionsförändringar geografiskt median

Karta över pensionsförändringar geografiskt medelvärde

Se pressträffen i efterhand

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00