Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Skatteregler från 2023

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Den 31 maj 2022 beslutade riksdagen att åldersgränserna i pensionssystemet och trygghetssystemen ska höjas. Det innebar även att vissa skatteregler ändrades.

Från och med 2023 ändras åldern för när allmän pension kan tas ut som tidigast, från 62 år till 63 år. Åldern för när garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kan börja betalas ut ändrades från 65 år till 66 år.

För dig som är född 1957 eller tidigare gäller fortfarande 65 år som tidigaste ålder för när garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kan betalas ut. 

Ändrade skatteregler

I riksdagens beslut om höjda pensionsåldrar, beslutade riksdagen också om ändrade skatteregler från och med 2023.

Det innebär att det förhöjda grundavdraget på pension, som förra året gällde från året man fyllde 66 år, ändrades till året man fyller 67 år. Ändringen betyder att du som är född 1957 kommer att kunna få del av det lägre skatteavdraget det år du fyller 67 år, det vill säga år 2024. Från och med 2026 höjs åldern ytterligare, till 68 år.

Det förhöjda jobbskatteavdraget fortsätter dock att gälla för dig som fortsätter att jobba från och med det år du fyller 66. Pensionsmyndigheten har fått frågor om de ändrade reglerna. Pensionsmyndigheten ansvarar dock inte för beslut eller information om skatt. Skatten som dras på din allmänna pension baseras på den skattetabell som gäller för dig. Vilken skatt som ska dras grundas på gällande lagstiftning och är inget Pensionsmyndigheten kan ändra.Om riksdagens beslut om justerade riktåldrar

För ytterligare information om skatter hänvisar vi till Skatteverket.Skatteverkets webbplats