Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Starka finanser för inkomstpensionssystemet

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Överskottet i inkomstpensionssystemet uppgår till 1 300 miljarder kronor vilket är en ökning med 100 miljarder kronor jämfört med förra året. Utvecklingen i premiepensionssystemet har däremot varit negativ till följd av fallande tillgångspriser. Det framgår av pensionssystemets årsredovisning, Orange rapport, för 2022 som Pensionsmyndigheten redovisar idag.

Orange rapport är pensionssystemets årsredovisning och visar i år att pensionssystemets tillgångar täcker pensionsåtagandena med marginal. Inkomstpensionssystemets finansiella ställning har stärkts trots att AP-fondernas värde minskade med 178 miljarder kronor.  

Inkomstpensionens överskott uppgick till 1 300 miljarder kronor den sista december 2022. Det är en ökning med 100 miljarder kronor jämfört med samma tidpunkt ett år tidigare. Tillgångarna översteg pensionsskulden med 12,95 procent den sista december 2022. Anledningen till att överskottet har ökat är att sysselsättningen steg kraftigt år 2022 vilket ökade intäkter från arbetsgivaravgifter och den allmänna pensionsavgiften. 

Premiepensionskapitalet minskade

Orange rapport visar att premiepensionskapitalet sjönk under 2022. Den sista december 2022 var det förvaltade kapitalet inom premiepensionen nästan 1 890 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 15 procent av pensionsskulden inom det inkomstgrundade allmänna pensionssystemet (inkomst- och premiepensionssystemen).

– Vi ser tillbaka på 2022 som ett år som har varit negativt för pensionärerna men där inkomstpensionssystemets finansiella ställning har stärkts. Genomsnittslönen ökade med 4,6 procent och inflationen ökade med 8,7 procent. Inkomstpensionerna höjdes med 3 procent vid årsomräkningen 2022/2023 och tappade därmed i köpkraft med cirka 5,7 procent. Premiepensionen tappade i genomsnitt 8,1 procent nominell, säger Kajsa Möller, vikarierande generaldirektör på Pensionsmyndigheten. Orange rapport 2022