Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Inkomstpensionen ökar med 1 procent 2024

| press

Inkomstpensionen ökar med 1 procent i januari 2024. Det redovisar Pensionsmyndigheten till regeringen. Redovisningen visar också att fler får garantipension från och med nästa år. Garantipensionen följer prisutvecklingen och höjs därför mer än inkomstpensionen.

Inkomst- och tilläggspensionen ökar med 1 procent i januari 2024. Det är en lägre ökning jämfört med 2023 då inkomst- och tilläggspensionen ökade med 3,0 procent.

– Inkomstpensionens utveckling ska vara i takt med inkomstutvecklingen i samhället. När inkomstpensionen beräknas förstärks den i början av utbetalningen med ett förskott på 1,6 procent. Förskottet dras sedan av från inkomstutvecklingen vid varje årlig omräkning av inkomstpensionen. Eftersom inkomsterna i snitt ökade med 2,6 procent 2023 blir ökningen av inkomstpensionen 1 procent, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

I december blir premiepensionens utveckling känd och då går det att säga hur hela den allmänna pensionen utvecklas 2024.

Den negativa reallöneutvecklingen gör att fler får garantipension

Garantipensionen följer prisutvecklingen mätt med prisbasbeloppet. De få som endast har garantipension får därför en höjning med 9,1 procent motsvarande höjningen av prisbasbeloppet. De flesta garantipensionärer har både inkomstpension och garantipension och får en höjning från 1,0 till 9,1 procent.

Efter årsskiftet väntas antalet pensionärer som får garantipension öka med cirka 190 000. Anledningen är att gränserna för garantipensionen höjs med 9,1 procent samtidigt som inkomstpensionen höjs med 1 procent.

– Gränsen för att få garantipension flyttas när prisbasbeloppet stiger vilket tillsammans med riksdagens beslut om höjningar av garantipensionen, leder till att det idag är fler som får garantipension än som inte får det, säger Ole Settergren.

Basbeloppen 2024

Prisbasbeloppet höjs från 52 500 kronor 2023 till 57 300 kronor 2024, en höjning med 9,1 procent.

Inkomstbasbeloppet höjs med 2,6 procent från 74 300 kronor 2023 till 76 200 kronor 2024 och ska fastställas av regeringen.

Så höjs pensionen för olika grupper

2023 finns det sammanlagt cirka 2,3 miljoner pensionärer. Av dessa 2,3 miljoner pensionärer har:

  • drygt 1,2 miljoner pensionärer inkomst- och/eller tilläggspension utan grundskydd som garantipension eller bostadstillägg. De får sin inkomstpension höjd med 1 procent.
  • 755 000 pensionärer inkomstpension och en del garantipension. De får en förändring av denna delen av pensionen som ligger mellan 1,0 och 9,1 procent.
  • 292 000 garantipensionärer ingen eller låg inkomstpension. De får upp till 9,1 procent i ökad allmän pension.

Ovanstående pensioner påverkas också av premiepensionens utveckling som beräknas i december.

Förskottsräntan ger tidig utbetalning av framtida inkomsttillväxt

Genomsnittlig inkomst beräknas under 2023 öka med 2,6 procent. Räntan på alla pensionssparares inkomstpensionskonton blir därmed också 2,6 procent. Att inkomstpensionerna som är under utbetalning inte ökar lika mycket beror på att pensionerna, när de börjar betalas ut, får ett förskott på framtida inkomsttillväxt på 1,6 procent. Förskottsräntan ingår i pensionen som en antagen framtida inkomstutveckling. Varje år räknas pensionen om med skillnaden mellan den verkliga och förskottsberäknade inkomstutvecklingen. Omräkningen kallas för följsamhetsindexering.

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00