Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Ökat överskott i pensionssystemet

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Det finns fortfarande ett betydande överskott i inkomstpensionssystemet. Den sista december 2022 uppgick överskottet till 1 300 miljarder kronor, en ökning med 100 miljarder kronor jämfört med förra året.

Prognosen för överskottet ingår i ett underlag för försäkringsutgifter som Pensionsmyndigheten lämnar årligen. I underlaget framgår att överskottet väntas vara drygt 1 300 miljarder kronor i inkomstpensionssystemet per årsskiftet. Det är en ökning med 100 miljarder kronor jämfört med förra årsskiftet då överskottet beräknades till 1 200 miljarder kronor.

– Inkomstpensionens finansiella styrka ökar trots att AP-fondernas marknadsvärden gick ner under 2022. Anledningen är att arbetsgivaravgiften och den allmänna pensionsavgiften ökade under 2022 eftersom sysselsättningen ökade kraftigt det året, säger Ole Settergren som är analyschef på Pensionsmyndigheten.

Balanstal 1,1295

Pensionssystemets tillgångar består av nuvärdet av framtida avgifter som kallas avgiftstillgången samt tillgångarna i AP-fond 1 - 4 och 6. Sammanlagt beräknas dessa tillgångar vara 12,95 procent större än pensionsskulden vilket motsvarar ett balanstal på 1,1295 för 2024. Ytterligare information om pensionssystemets finansiella ställning publiceras i Pensionsmyndighetens årsredovisning i slutet av februari.

Pensionsmyndighetens budgetunderlag del 2 (PDF)

Mer information till journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00