Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Överskattad pensionseffekt av eget sparande

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Privat pensionssparande hamnar överst på listan över vilka faktorer som svenska pensionssparare tror påverkar storleken på pensionen mest. Det visar en undersökning som Demoskop har utfört för Pensionsmyndigheten. Men i själva verket har privat sparande en relativt liten inverkan på den totala pensionen för de allra flesta.

– Många har en övertro på betydelsen av privat pensionssparande. Samtidigt är det få som vet att en av de viktigaste sakerna man kan göra för att höja sin pension är att jobba något eller några år längre, säger Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten har frågat 974 pensionssparare mellan 18 och 65 år vad de tror påverkar storleken på pensionen mest. Närmare hälften, 46 procent, svarar det privata sparandet. Det är ingen skillnad i svaren mellan egenföretagare och anställda. Endast en av fyra pensionssparare, 25 procent, tror att tidpunkten för när de börjar ta ut sin pension har störst påverkan.

– För vissa är det viktigt med ett eget sparande till pension, exempelvis för företagare eller om du inte har tjänstepension från din arbetsgivare. Men för de flesta av oss påverkas pensionen mest av hela livets inkomster, om man har tjänstepension och vid vilken ålder man väljer att börja ta ut sin pension, säger Agneta Claesson.

Det vanligaste sparbeloppet bland de som uppger att de sparar till pension är upp till 500 kronor per månad, vilket 29 procent bland dem som sparar uppger. Den som sparar 500 kronor per månad från 23 års ålder fram till pensionering vid 67 års ålder får ett eget sparande som utgör 10 procent av hela pensionen. Sparbeloppets storlek och spartidens längd påverkar andelen.

Ett års extra arbete ger tusenlappar i högre pension

Ett års extra arbete efter 66 års ålder kan ge den som snart ska ta ut sin pension mellan 1 600 kronor och 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut. För samma pensionshöjning krävs ett månadssparande på:

 • 500 - 800 kronor i 30 år,
 • 700 - 1 100 kronor i månaden under 20 år eller
 • 1 900 - 2 600 kronor i månaden under 10 år.

Orange kuvert visar intjänad pension

Det orange kuvertet skickas just nu ut till landets pensionssparare. Orange kuvertet innehåller information om hur mycket som hittills har tjänats in till den allmänna inkomstgrundade pensionen, det vill säga inkomstpension och premiepension.

– Informationen i orange kuvertet visar vad du hittills har tjänat in till din allmänna pension. För att få en bild av hela din kommande pension vid olika pensionsåldrar loggar du in på Pensionsmyndighetens hemsida. Där finns också information om vad du kan göra för att påverka pensionen, säger Agneta Claesson.

Exempel

Exemplet nedan är en person som månadssparar 500 kronor från 23 års ålder till pensioneringen vid 67 år. Det egna sparandet betalas sedan ut under 20 år medan tjänstepension och allmän pension är livslång.

Månadslön 33 000 kronor Månadsbelopp som pensionär, efter skatt Andel av total pension per månad
Allmän pension 13 400 kronor 70 procent
Tjänstepension 3 900 kronor 20 procent
Eget sparande till pension på ett investeringssparkonto, ISK 1 900 kronor 10 procent
Totalt 19 200 kronor 100 procent

Fakta: detta påverkar din pension

 1. Din pension påverkas främst av vad du tjänar genom hela livet, om du har tjänstepension och vid vilken ålder du väljer att börja ta ut din pension.
 2. Den allmänna inkomstgrundade pensionen består av inkomstpension och premiepension och sköts av Pensionsmyndigheten.
 3. Nio av tio får också en tjänstepension från sin arbetsgivare. Har du haft flera olika arbetsgivare kan du ha tjänstepension från olika tjänstepensionsbolag.
 4. För de allra flesta blir pensionen högre ju senare de väljer att börja ta ut pensionen. Ett års extra arbete efter 66 års ålder kan ge dig som snart ska ta ut din pension mellan 1 600 och 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut.
 5. Logga in på pensionsmyndigheten.se och se vad du kan få i total pension per månad vid olika pensionsåldrar.

Fakta: orange kuvert

 1. Varje år får du som tjänat in till den allmänna pensionen ett årsbesked från Pensionsmyndigheten i orange kuvertet.
 2. Kuvertet ser olika ut för dig som fortfarande tjänar in till din pension och för dig som är pensionär. Du som fortfarande tjänar in till pension får i det orange kuvertet reda på hur mycket du hittills har tjänat in till din allmänna pension, det vill säga inkomstpension och premiepension. Du som har börjat ta ut din pension får i det orange kuvertet reda på hur mycket du får i allmän pension varje månad under det kommande året och vilka utbetalningsdagar som gäller.
 3. Premiepensionen är den mindre delen av din allmänna pension där du kan välja fonder om du vill. I det orange kuvertet ser du vilka fonder dina premiepensionspengar är placerade i, hur fonderna har utvecklats under året och vilka avgifter du betalar. Du kan även jämföra dina fonders värdeutveckling och avgifter med den genomsnittliga premiepensionsspararens.  
 4. Du väljer själv om du vill få ditt orange kuvert i pappersform eller som digitalt utskick.
 5. Logga in på pensionsmyndigheten.se för att se vad du kan få i total pension per månad vid olika pensionsåldrar, där finns också tips om vad du kan göra för att påverka din pension.

Fakta: Demoskopundersökningen

Intervjuer genomfördes i en slumpmässigt rekryterad webbpanel av Demoskop på uppdrag av Pensionsmyndigheten under perioden 21 - 31 oktober 2022. Antal svarande var 974 pensionssparare mellan 18 och 65 år. Frågan med öppna svarsalternativ löd ”Vad tror du påverkar mest hur stor din pension kommer att bli?”.

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar helger: 010-454 30 00