Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Rapportserie om hur pensionssystemet kan förändras

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Pensionsmyndigheten lanserar nu en kommande rapportserie om Sveriges pensionssystem. Syftet är att bidra till strukturerade politiska diskussioner och genomtänkta beslut om pensioner.

– Vi gör satsningen mot bakgrund av den senaste tidens debatt och beslut om pensioner. Såväl debatten i sig som de faktiska politiska besluten visar att de principer som dagens pensionssystem vilar på inte alltid fullt ut accepteras eller uppfattas som rimliga, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten presenterar nu rapporten"Vägvalsfrågor för pensionssystemet". Det är en inledande portalrapport för en kommande rapportserie om hur Sveriges pensionssystem skulle kunna förändras och vilka konsekvenser olika alternativ skulle få för individer och samhället.

– Vår bedömning är att införandet av inkomstpensionstillägget och höjningen av garantipensionen har urholkat pensionssystemets grundläggande livsinkomstprincip. Genom rapportserien vill vi bidra till att framtida pensionsbeslut blir genomtänkta, säger Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren.

Rapportserien består av fyra rapporter där den första redovisar förenklingar i grundskyddet i olika grad – från mindre till radikala. Samma test av förenklingar redovisas i efterföljande två rapporter. Den fjärde och sista rapporten skissar på möjliga vägval för ett nytt pensionssystem och analyserar vilka konsekvenser de olika vägvalen skulle få.

– Pensionsmyndigheten tar inte ställning till om eller hur pensionssystemet bör förändras. Men oavsett vilket pensionssystem Sverige har så bör systemet vara tydligt och långsiktigt utformat. Det finns ett behov hos pensionsspararna av att långt i förväg kunna planera för sin pension, säger Ole Settergren.

I den inledande portalrapporten beskriver Pensionsmyndigheten tre krav som ett tydligt och långsiktigt pensionssystem måste möta. Det första kravet handlar om tydliga mål, exempelvis för avvägningen mellan ett tillräckligt högt grundskydd och ett tillräckligt respektavstånd. Det andra kravet handlar om tydliga principer om vad som ska bestämma pensionens storlek. Det tredje kravet handlar om finansiell stabilitet och rättvisa mellan generationer.

Rapportseriens fyra delrapporter

  • Alternativ för ett enklare grundskydd. I dag utgörs grundskyddet av fyra olika förmåner som prövas utifrån olika regelverk, vilket gör systemet svåröverskådligt för den enskilde. Rapporten ska utforska hur grundskyddet för den med låg inkomst kan förenklas. Publicering den 7 december 2022.
  • Åtgärder för jämställda och inkomstjämlika pensioner. Livsinkomstprincipen är grundläggande för att bestämma den allmänna pensionen. Det innebär att inkomstskillnader under arbetslivet reflekteras i pensionens storlek. Rapporten ska utforska vilka alternativ som kan övervägas för mer jämställda och jämlika pensioner. Publicering den 1 februari 2023.
  • Höjda pensioner inom ramen för nuvarande pensionssystem. Senare års pensionsdebatt har bland annat handlat om behovet av höjda pensioner. Rapporten ska utforska hur det kan göras inom ramarna för nuvarande pensionssystem. Publicering den 1 mars 2023.
  • Ett nytt pensionssystem? Vissa kritiker har framfört att det behövs ett helt nytt pensionssystem och att dagens system leder till för många fattiga pensionärer. Men hur skulle ett sådant pensionssystem kunna se ut och vilka principer kan det bygga på? Rapporten ska utforska frågan ur perspektivet att fattigdom bland pensionärer ska minimeras. Publicering den 29 mars 2023. 

Pensionsmyndighetens vägvalsserie om pensioner.

För vidare information

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00