Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Sänkt skatt för pensionärer och lönearbetare över 65

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

I år, 2022, sänks skatten ytterligare för pensionärer. Även de som arbetar och är 66 år eller äldre får skattesänkning. Om detta skriver Pensionsmyndigheten i en rapport om pension och skatt för 2022.

Skattesänkningen för 2022 beror på att det förhöjda grundavdraget höjs för de som under året fyller 66 år eller är äldre. Det innebär att både pensionärer över 65 år samt personer som arbetar och som under året fyller 66 år eller är äldre får en lägre skatt. Personer under 66 år som har pension har ett högre skatteavdrag.

Många fördelar med att vänta med pensionsuttaget

Att vänta med att ta ut sin pension är fördelaktigt ur flera aspekter. Pensionen ökar av fortsatt arbete, det vill säga mer intjänad pensionsrätt.

– Det är få som känner till hur mycket mer man får i plånboken av att arbeta längre upp i åldrarna. Att skatten är lägre både på pension och arbetsinkomst från det år man ska fylla 66 år ger relativt stora effekter för individen, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Den enskilde får också ett fördelaktigare skatteavdrag på pensionen vid ett uttag från och med januari det år personen fyller 66 år jämfört med om pensionen tas ut tidigare. Från det år en person fyller 66 år blir inkomstskatten på lön dessutom lägre. Ytterligare en fördel är att tid med lön oftast är en tid med högre inkomst än vad tiden med pension är.

Bilden består av staplar som visar hur mycket som 2022 blir kvar av lön och pension för de som är 62 år respektive 66 år.

Högre grundavdrag och jobbskatteavdrag från 66 år

Att inkomstskatten på lön är lägre från det år en person fyller 66 år beror på att en äldre inkomsttagare har både ett förhöjt grundavdrag och ett förstärkt jobbskatteavdrag, vilket inte en yngre inkomsttagare har. Att skatten på pension är lägre för en person som under året fyller 66 år beror på att en äldre pensionär har ett förhöjt grundavdrag, vilket inte en yngre pensionär har.

– Från det år du fyller 66, och på inkomster upp till 437 000 kronor, betalar du som person mindre i skatt på din lön än den pensionsrätt du får på samma inkomst, säger Stefan Granbom, analytiker på Pensionsmyndigheten.

För pensionärer som beskattas genom särskild inkomstskatt för bosatta utomlands gäller andra regler som inte är åldersrelaterade.

Rapporten Pension och skatt 2022 (pdf)