Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Sommarjobbet ger 176 kronor i pension per månad livet ut

| press

Den 16-åring som sommarjobbar och får ihop en årsinkomst på 22 208 kronor tjänar samtidigt automatiskt ihop en inkomstpension och premiepension på 660 kronor per år livet ut. Den genomsnittliga inkomsten från sommarjobb och helgarbete ökar pensionen med cirka 2 100 kronor per år eller 176 kronor per månad, livet ut.

Den som sommarjobbar och får en inkomst under året på minst 22 208 kronor före skatt får också en pensionsrätt. Det är den årliga deklarerade inkomsten som ligger till grund för hur mycket som tjänas in till den allmänna pensionen.

– Du som sommarjobbar och får en årsinkomst på minst 22 208 kronor får en pensionsrätt på 17,21 procent av lönen. Många sommarjobbare känner nog inte till att man kan tjäna in pengar till sin pension även på relativt låga inkomster.  De flesta kanske tänker att det är bättre att tjäna mindre än tröskelvärdet för att börja betala skatt, men då missar man alltså pensionsavsättningar, säger Monica Zettervall som är pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Varje krona i pensionsrätt utvecklas under hela tiden fram tills man börjar ta ut sin pension. Inkomstpensionen påverkas av den allmänna inkomstutvecklingen i samhället medan premiepensionen påverkas av fondernas värdeutveckling.  

I genomsnitt har de 143 342 personerna i åldern 15 – 19 år, som fick pensionsrätt 2022, en årsinkomst på 70 632 kronor. De får tack vare pensionsrätterna en högre pension, cirka 2 100 kronor mer per år, under resten av livet än om de inte skulle haft en inkomst.

– Många unga sommarjobbar och jobbar helger under flera år, den som har en genomsnittlig inkomst för en ungdom under tre år ökar sin pension med drygt 500 kronor per månad livet ut. Det är en ganska bra utdelning för den som kanske inte visste att den fanns, säger Monica Zettervall.

Tabell Lön ett år ger i extra allmän pension (dagens penningvärde), kronor

Årsinkomst vid 16 år Pensionsrätt Inkomstskatt på arbetsinkomst (32,27 procent) Högre pension per år vid uttagsålder 70 jämfört med ingen lön
22 207 0 0 0
50 000 8 605 3 777 1 476
100 000 17 210 10 794 2 976

Fakta om intjänad pensionsrätt

Om årsinkomsten överstiger gränsen för deklarationsskyldighet så tjänar individen in till den allmänna pensionen. Gränsen eller tröskelvärdet går vid 42,3 procent av prisbasbeloppet. För år 2023 innebär det att man får pensionsrätt om årsinkomsten är 22 208 kronor eller högre.

Antaganden

Räkneexemplet baseras på antaganden om genomsnittlig inkomstutveckling i samhället 1,8 procent över inflationen och fondavkastning 3,25 procent över inflationen. Vi antar också att individen i exemplet är född 2007 och tjänar inkomsten som 16-åring men ålder har marginell betydelse för resultatet.

Faktabladet om sommarjobbare och pension

För journalister: vidare information

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00