Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Stort överskott i inkomstpensionssystemet

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Inkomstpensionssystemets överskott är större än förväntat och uppgick den sista december 2021 till cirka 1 200 miljarder kronor. Det framgår av den prognos som Pensionsmyndigheten har lämnat till regeringen. 

Prognosen för överskottet ingår i ett underlag för försäkringsutgifter som Pensionsmyndigheten lämnar årligen. I underlaget framgår att överskottet väntas vara 1 200 miljarder kronor i inkomstpensionssystemet per årsskiftet. Det är en ökning med 395 miljarder kronor jämfört med förra årsskiftet.

– Överskottet är betydligt större än vad vi har prognosticerat i tidigare framskrivningar. Det beror på högre avkastning hos AP-fonderna än väntat. Men det högre överskottet beror också på att pensionsavgifterna i framtiden väntas ligga längre i systemet innan de betalas ut som pension, säger Ole Settergren, Pensionsmyndighetens analyschef.

Balanstal 1,12

Pensionssystemets tillgångar består av nuvärdet av framtida avgifter som kallas avgiftstillgången samt tillgångarna i AP-fond 1–4 och 6. Sammanlagt beräknas dessa tillgångar vara 12 procent större än pensionsskulden vilket motsvarar ett balanstal på 1,12 för 2023. Ytterligare information om pensionssystemets finansiella ställning publiceras i Pensionsmyndighetens årsredovisning i slutet av februari.

Nyckeltal, miljarder kronor 2021 prel. 2020
Tillgångar i AP-fond 1–4 och 6 2 004 1 696
Avgiftstillgång 9 188 8 893
Pensionsskuld 9 991 9 783
Överskott 1 201 806

Pensionsmyndighetens anslagsbelastning och prognos 2022

För journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00