Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Traditionell försäkring bättre än sitt rykte

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Pensionsmyndigheten har jämfört risk och avkastning hos förvalsalternativen inom den kollektivavtalade tjänstepensionen och premiepensionen.

Ingen behöver vara orolig över att de inte gjort något aktivt val. Det konstaterar Pensionsmyndighetens rapport Passar förvalen alla?, som har jämfört avkastningen inom traditionell försäkring med avkastningen i fonder.

Rapporten når fyra huvudsakliga slutsatser i sin granskning av förvalen.

Traditionella försäkringarna bättre än sitt rykte

De traditionella försäkringarna har haft en något sämre avkastning än en global aktieindexfond till en betydligt lägre risk, i genomsnitt per år under tioårsperioden 2009 till och med 2018. Om tioårsperioden förskjuts ett år tillbaka och inkluderar det dåliga börsåret 2008 utfaller jämförelsen tydligt till traditionell försäkrings fördel.

– Den som inte vill välja själv inom tjänstepensionen kan stanna kvar i förvalsalternativet och få en bra riskjusterad avkastning, utan att vara orolig över sitt ickeval, säger Erik Ferm som är analytiker på Pensionsmyndigheten.

Om detta resultat kommer gälla även för framtida avkastning är dock såklart osäkert, en traditionell försäkring har lägre förväntad avkastning än en aktieindexfond, dock till en lägre risk. Men de traditionella försäkringarna bör inte likställas med en blandfond då de kan utnyttja illikvida investeringsmöjligheter och andra tillgångsslag som kan ge en bra avkastning även om andelen aktier endast uppgår till 70 procent.

Omotiverade skillnader i utbetalningsålder

Det finns en förvald utbetalningsmånad vid en bestämd ålder vilket kan uppfattas som en uppmaning och rekommendation till den enskilde pensionsspararen att gå i pension vid just denna ålder. Även skillnaderna i den förvalda utbetalningstiden mellan olika tjänstepensionsförsäkringar kan ifrågasättas.

– En eller flera förvalda åldrar för utbetalning innebär också en risk för att de som fortsätter att arbeta utan att höra av sig till sitt tjänstepensionsbolag betalar en högre skatt på pensionen jämfört med om de väntat med uttaget till dess de egentligen önskade att ta ut den, säger Erik Ferm.

Låg risk mer populärt än hög avkastning

Pensionssparare är inte neutrala till risk utan visar snarare en motvilja att ta risker. Man är generellt beredd att gå miste om möjligheten till en högre avkastning förutsatt att risken att förlora stora delar av pensionskapitalet också minskar. Det finns dock också en fara i att vi som pensionssparare är alltför motvilliga till risk för vårt eget bästa.

Fler yngre sparare bör välja fondförsäkring (global indexfond)

– Sparare bör alltid välja risk i sitt sparande efter sina egna preferenser och sin egen livssituation. Allt annat lika bör dock en yngre sparare i högre utsträckning ta mer risk genom att välja en fondförsäkring, specifikt en bred aktieindexfond med låga avgifter, säger Erik Ferm.

Mer information till journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63 
Pensionsmyndighetens pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00