Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Tre av tio planerar att arbeta längre för högre pension

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Tre av tio pensionssparare planerar att arbeta något eller några år extra för att få högre pension. Det visar en undersökning som Demoskop har utfört för Pensionsmyndigheten. Den som vill veta hur stor pensionen kan bli vid olika pensionsåldrar kan logga in på Pensionsmyndigheten.se i samband med att det orange kuvertet nu skickas ut.

– Att ta ut pensionen senare är ett av de viktigaste valen som vi kan göra för att höja vår egen pension. Många känner inte till hur stor betydelse det har för pensionens storlek att vänta med att ta ut den i några år, säger Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

Demoskop har på uppdrag av Pensionsmyndigheten frågat 974 pensionssparare runtom i landet vad de gör eller planerar att göra för att förbättra sin ekonomi som pensionärer. Tre av tio, 29 procent, svarade att de planerar att arbeta något eller några år extra innan de går i pension. I undersökningen är det 26 procent som svarar att de planerar att arbeta samtidigt som de tar ut pension för att förbättra sin ekonomi som pensionärer.

– I dag lever vi drygt tre år längre än när dagens pensionssystem infördes på 90-talet, men den genomsnittliga pensionsåldern har varit i stort sett konstant. Det innebär att pensionssumman fördelas på fler år än tidigare och det ger en lägre pension per månad, säger Agneta Claesson.

Ett års arbete efter 66 års ålder kan ge mellan 1 600 och
2 200 kronor mer i pension

Ett års extra arbete efter 66 års ålder kan ge dig som snart ska ta ut din pension mellan 1 600 och 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut. Den som väljer att ta ut sin pension vid 70 års ålder i stället för vid 66 kan få en ökning av pensionen med 28 procent. Personer som får garantipension eller andra grundskydd inom den allmänna pensionen får i vissa fall inte en högre pensionsinkomst av att arbeta efter 66 års ålder. 

I mitten av februari börjar det orange kuvertet att skickas ut till landets pensionssparare. Orange kuvertet ger information om hur mycket som hittills har tjänats in till den allmänna pensionen, det vill säga inkomstpension och premiepension.

– Genom att logga in på Pensionsmyndighetens hemsida kan du få en bild av hela din kommande pension, inklusive tjänstepension. Från och med i år kan du också se din beräknade pensionsålder utifrån medellivslängdens utveckling. Du kan också se den ålder du tidigast kan ta ut allmän pension, säger Agneta Claesson.

Ökning/minskning i procent från 66 år, månadslön 35 500 kronor
64 år 65 år Pension 66 år, 
före skatt
67 år 68 år 69 år 70 år
-14% -6% 27 000 kronor +6% +12% +20% +28%

En person med högre lön än i exemplet ovan kan få en något högre procentuell ökning av pensionen.

Ökning/minskning i procent från 66 år, månadslön 25 000 kronor
64 år 65 år Pension 66 år, 
före skatt
67 år 68 år 69 år 70 år
-24% -17% 21 500 kronor +5% +10% +16% +22%

Exemplet visar en person som får rätt till garantipension från 66 års ålder vilket påverkar marginaleffekten av extra år med arbete efter 66 års ålder.

Siffrorna visar pension före skatt. Från det år du fyller 67 år får du ett förhöjt grundavdrag vilket ger en lägre skatt på pensionen från och med det året.   

Fakta: detta påverkar din pension

  1. Din pension påverkas främst av vad du tjänar genom hela livet, om du har tjänstepension och vid vilken ålder du väljer att börja ta ut din pension.
  2. Den allmänna pensionen administreras av Pensionsmyndigheten. Den allmänna inkomstgrundade pensionen består av inkomstpension och premiepension.
  3. De flesta får också en tjänstepension från sin arbetsgivare. Har du haft flera olika arbetsgivare kan du ha tjänstepension från olika tjänstepensionsbolag.
  4. För de allra flesta blir pensionen högre ju senare de väljer att börja ta ut pensionen. Ett års extra arbete efter 66 års ålder kan ge dig som snart ska ta ut din pension mellan 1 600 till 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut.
  5. Logga in på pensionsmyndigheten.se och se vad du kan få i total pension per månad vid olika pensionsåldrar.

Fakta: orange kuvert

  1. Varje år får du som tjänat in till den allmänna pensionen ett årsbesked från Pensionsmyndigheten i orange kuvertet. 
  2. Kuvertet ser olika ut för dig som fortfarande tjänar in till din pension och för dig som är pensionär. Du som fortfarande tjänar in till pension får i det orange kuvertet reda på hur mycket du hittills har tjänat in till din allmänna pension, det vill säga inkomstpension och premiepension. Du som har börjat ta ut din pension får i det orange kuvertet reda på hur mycket du får i allmän pension varje månad under det kommande året och vilka utbetalningsdagar som gäller.
  3. Premiepensionen är den mindre delen av din allmänna pension där du kan välja fonder om du vill. I det orange kuvertet ser du vilka fonder dina premiepensionspengar är placerade i, hur fonderna har utvecklats under året och vilka avgifter du betalar. Du kan även jämföra dina fonders värdeutveckling och avgifter med den genomsnittliga premiepensionsspararens.  
  4. Du väljer själv om du vill få ditt orange kuvert i pappersform eller som digitalt utskick.
  5. Logga in på pensionsmyndigheten.se för att se vad du kan få i total pension per månad vid olika pensionsåldrar, där finns också tips om vad du kan göra för att påverka din pension.

Fakta: Demoskopundersökningen

Intervjuer genomfördes i en slumpmässigt rekryterad webbpanel av Demoskop på uppdrag av Pensionsmyndigheten under 21 - 31 oktober 2022. Antal svarande var 974 pensionssparare mellan 18 år och 65 år. Fråga: ”Gör du eller tror du att du kommer att göra något av följande för att förbättra din ekonomi som pensionär?” 29 procent markerade svarsalternativet ”Planerar att arbeta något eller några extra år till” och 26 procent markerade svarsalternativet ”Fortsätta arbeta när jag tar ut pension”.

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63, press@pensionsmyndigheten.se
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00