Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Allmänna handlingar

Pensionsmyndighetens arkiv består av allmänna handlingar. Normalt är alla allmänna handlingar offentliga om handlingen inte omfattas i form av någon sekretess.

I e-diariet kan du hitta uppgifter om en mängd ärenden och allmänna handlingar som registrerats i myndighetens diarium. Pensionsmyndighetens diarium

Myndighetens arkivbeskrivning

Pensionsmyndighetens arkivbeskrivning ger en översiktlig bild av myndigheten och de allmänna handlingar som finns i myndighetens arkiv.

Arkivbeskrivningen innehåller till exempel uppgifter om samband mellan verksamheter och viktigare handlingsslag, uppgifter om viktigare register och system som myndigheten använder sig av för att söka ut information från arkivet, samt uppgifter om sådana sekretess- och gallringsregler som begränsar möjligheten att ta del av arkivet. Beskrivningen omfattar också uppgifter om myndighetens verksamhet, organisation och finansiering.

Beskrivningen är upprättad enligt 6 § arkivlagen (1990:782) och Riksarkivets föreskrifter till denna bestämmelse. Beskrivningen utgör också, tillsammans med en förteckning över myndighetens IT-system, den beskrivning över allmänna handlingar som myndigheten är ålagd att upprätta genom 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).