Allmänna handlingar | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Driftmeddelande systemunderhåll

Fredagen den 26 maj klockan 15 stänger kundservice och inloggning för Mina sidor samt självbetjäningstjänster via telefon för ett tekniskt systemunderhåll. Vi öpppnar dessa igen under söndagskvällen den 28 maj.

Mer information om systemunderhållet

Allmänna handlingar

Pensionsmyndighetens arkiv består av allmänna handlingar. Normalt är alla allmänna handlingar offentliga om handlingen inte omfattas i form av någon sekretess.

I e-diariet kan du hitta uppgifter om en mängd ärenden och allmänna handlingar som registrerats i myndighetens diarium.

Pensionsmyndighetens e-diarium

Myndighetens arkivbeskrivning

Pensionsmyndighetens arkivbeskrivning ger en översiktlig bild av myndigheten och de allmänna handlingar som finns i myndighetens arkiv.

Arkivbeskrivningen innehåller till exempel uppgifter om samband mellan verksamheter och viktigare handlingsslag, uppgifter om viktigare register och system som myndigheten använder sig av för att söka ut information från arkivet, samt uppgifter om sådana sekretess- och gallringsregler som begränsar möjligheten att ta del av arkivet. Beskrivningen omfattar också uppgifter om myndighetens verksamhet, organisation och finansiering.

Beskrivningen är upprättad enligt 6 § arkivlagen (1990:782) och Riksarkivets föreskrifter till denna bestämmelse. Beskrivningen utgör också, tillsammans med en förteckning över myndighetens IT-system, den beskrivning över allmänna handlingar som myndigheten är ålagd att upprätta genom 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).