Ett urval blanketter du kan använda | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Blanketter

En lista över Pensionsmyndighetens samtliga blanketter som du kan ladda ned till din dator, fylla i uppgifter och sedan skriva ut. Många av blanketterna finns som e-tjänster som du kan komma åt genom att logga in på Mina sidor.  

Spara tid på att använda våra tjänster

Många av pappersblanketterna finns som e-tjänster, vilket betyder att du kan anmäla, ansöka och ändra uppgifter digitalt på Mina sidor. Fördelen är att det går fortare att fylla i och att du minskar risken för att behöva komplettera uppgifter i efterhand. 

Ansök om allmän pension för dig som bor utanför Sverige

Blanketten kan endast användas för de som bor utanför Sverige.

Ansök om ändrat uttag/återkallelse av allmän pension

Anmälan om ändrade uppgifter för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

För dig som redan har beviljats bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd när din ekonomi, bostads- eller familjeförhållanden har förändrats.