Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Fonder för premiepensionen - förvalet AP7 Såfa och de statliga fondportföljerna - frågor och svar

Frågor och svar om det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa och de statliga fondportföljerna för premiepensionen. 

För att byta fonder loggar du in på Mina sidor och väljer Byt fonder. Där fyller du i de fonder du vill spara i. Ditt nya fondval måste summera till 100 procent. Du tar inte bort dina pengar, utan ändrar bara själva fondvalet.Logga in och byt fonder

Du kan när som helst välja eller välja bort AP7 Såfa. Det går också att kombinera AP7 Såfa med andra fonder i din fondportfölj. Har du gjort ett fondval kan du alltid byta fonder eller byta tillbaka till AP7 Såfa. 

AP7 Såfa är en kombination av fonderna AP7 Räntefond och AP7 Aktiefond.

Aktiefonder är förknippade med hög risk och räntefonder med låg risk.

Risken i AP7 Såfa anpassas efter din ålder. Vid 56 års ålder får du gradvis större del räntor i portföljen när delar av fondportföljen placeras i AP7 Räntefond. Fördelningen ändras automatiskt över tid och du behöver inte följa upp ditt sparande om du inte vill.

Sjunde AP-fonden använder sig av så kallade derivat för att höja risknivån i aktieandelen. Risknivån i AP7 Såfa är för sparare upp till 55 år högre än i en vanlig global aktiefond. Det beror på att den har en hävstång på aktiedelen som idag uppgår till maximalt 25 procent.

Syftet med den högre risknivån är att ge dig möjlighet till bra värdeutveckling under många år.

Maxavgiften i AP7 Såfa är 0,05 procent. Den genomsnittliga avgiften för fonderna på fondtorget var 0,21 procent under 2021.

AP7 Såfa är en så kallad generationsfond som anpassar risken efter din ålder. AP7 Såfa är en kombination av fonderna AP7 Räntefond och AP7 Aktiefond.

Fram till 55 års ålder innehåller AP7 Såfa endast AP7 Aktiefond. Från 56 års ålder flyttas pengarna i AP7 Såfa stegvis över från AP7 Aktiefond till AP7 Räntefond. Andelen i AP7 Räntefond ökar successivt med cirka tre procent varje år och andelen i aktiefonden minskar med motsvarande tre procent.

Syftet är att du ska ha möjlighet till bra värdeutveckling när du är yngre och sedan en lägre värdeutveckling men ett tryggare sparande ju närmare pensionen du kommer.

AP7 Såfa kan på det viset vara ett enkelt val eftersom du som sparare inte själv behöver flytta pengar från fonder med aktieplaceringar till fonder med ränteplaceringar ju närmare pensionen du kommer. 

Du kan välja att ha kvar dina pengar i fondförsäkring och i AP7 Såfa när du går i pension.

AP7 Såfa är en kombination av fonderna AP7 Räntefond och AP7 Aktiefond. Andelen med AP7 Räntefond ökar i takt med stigande ålder. Vid 75 års ålder är ungefär 67 procent av ditt premiepensionssparande i AP7 Såfa placerat i räntefonden och 33 procent i aktiefonden.

Syftet är att du ska ha möjlighet till bra värdeutveckling när du är yngre och sedan en lägre värdeutveckling, men ett tryggare sparande, ju närmare pensionen du kommer samt under tiden som pensionär.

Nivån på din premiepensionsutbetalning bestäms av värdet på fonderna i december varje år.

Sjunde AP-fonden levererar inte innehavsinformation till Morningstar och saknar därför hållbarhetsrisk och kan inte få märkningen för låg koldioxidrisk. Sjunde AP-fondens strategier för hållbarhet