Rådgivnings-, förvaltnings- och försäkringstjänster - frågor och svar | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Rådgivnings-, förvaltnings- och försäkringstjänster - frågor och svar

Frågor och svar om förvaltnings- och rådgivningstjänster för den allmänna pensionen. Kontakta oss om du har frågor som du inte får svar på.

Försäkringsrådgivarna erbjuder efterlevandeskydd. Finns det i den allmänna pensionen också?

Nej. Det finns inget efterlevandeskydd för inkomstpensionen. Om du dör fördelas din pensionsbehållning på de efterlevande personerna i din åldersgrupp. Däremot kan du teckna ett efterlevandeskydd i samband med att du börjar ta ut din premiepension.

Mer om efterlevandeskydd för premiepension

Det efterlevandeskydd som försäkringsrådgivarna erbjuder innebär att pengarna går till de närmast efterlevande om du dör. Efterlevandeskyddet i försäkringen är förstås inte gratis.

Har försäkringsrådgivarna något med den allmänna pensionen att göra?

Nej. Försäkringsrådgivare är privata företag som drivs i vinstsyfte. Mot en avgift erbjuder de sig att placera din framtida pension i olika typer av försäkringslösningar.

Deras verksamhet är inte en del av den allmänna pensionen och har därför ingenting med Pensionsmyndigheten att göra. Försäkringsrådgivarnas tjänster har därför heller inget med premiepensionsfonderna att göra.

Jag är kund hos ett förvaltningsföretag, hur gör jag för att ändra eller avsluta min förvaltningstjänst?

Du kan ringa förvaltningsföretagets kundtjänst, gå in på ett kontor, skicka e-post eller kontakta förvaltningsföretaget via deras webbplats.

Samarbetar Pensionsmyndigheten med förvaltningsföretag?

Vi har inget samarbete med förvaltningsföretag som ringer upp pensionssparare och säljer olika extratjänster i anknytning till ditt premiepensionssparande. Inte heller bedriver vi som myndighet den typen av verksamhet själva.

Vad gör du om någon vill sälja tjänster till dig och utger sig för att samarbeta med Pensionsmyndigheten?

Vi har inget samarbete med rådgivningsföretag som söker upp pensionssparare och säljer olika extratjänster i anknytning till premiepensionssparande. Inte heller bedriver vi som myndighet den typen av verksamhet själva.

Från och med 1 juli 2018 är det förbjudet att marknadsföra eller sälja tjänster inom premiepensionsområdet via telefon. 
 Har du frågor kring eller klagomål på de telefonsamtal du fått kan du vända dig till Finansinspektionen eller Konsumentverket.

Finansinspektionens webbplats

Konsumentverkets webbplats

Vad kan man kräva av rådgivaren?

Det finns långtgående krav på vilken kompetens en rådgivare ska ha, vilket innebär att han ska ha kunskap om hur pensionssystemet fungerar och han ska kunna svara på vad det innebär för dig att ta ut din allmänna pension i förtid. I de bestämmelser som Finansinspektionen har kring rådgivning står det bland annat att den personal som lämnar råd ska känna till innehållet i relevanta lagar och regler med utgångspunkt från rådgivningens inriktning, omfattning och svårighetsgrad.

Rådgivaren ska

  • Ta reda på och dokumentera hur din privatekonomi ser ut och om det innebär några risker med att ta ut pensionen. Detta innebär att dina ekonomiska eller andra för rådgivningen väsentliga förhållanden ska dokumenteras genom att exempelvis dina familjeförhållanden, inkomst, förmögenhet, utgifter, skulder och försäkringssituation anges.
  • Dokumentera de råd som du får. Vid dokumentation av dina syften med pensionsuttaget och placeringen bör även din placeringshorisont noteras.
  • Konsumentens inställning till olika grader av risk och totala riskbenägenhet ska dokumenteras.
  • Även din kunskap om risken med den rekommenderade placeringen ska dokumenteras.

Pensionsmyndighetens uppfattning är att rådet att ta ut allmän pension för att placera den för senare uttag i annan form, vanligen tidsbegränsat uttag med efterlevande skydd, är ett råd som fordrar mycket omfattande analys. Detta eftersom rådet avser ett byte av en viss typ av finansiell tillgång (den allmänna pensionen) till en annan form av finansiell placering. Om du inte känner dig nöjd med rådgivarens kompetens kan du anmäla företaget till Finansinspektionen. Om du som konsument inte är nöjd med en rådgivningstjänst kan du vända dig till Konsumentverket.

Finansinspektionens webbplats

Konsumentverkets webbplats

Vad ska jag tänka på om jag tar ut min pension och placerar pengarna genom en försäkringsrådgivare?

Pensionsmyndigheten kan inte ta ställning till hur du ska hantera din privatekonomi. Du måste själv bedöma risken med denna typ av placering av ditt pensionskapital. Du bör tänka på att det är som vilken placering som helst. Det vill säga att avkastningen kan variera och att försäkringsrådgivarna tar betalt för sina tjänster.

Det försäkringsbolag som du placerar i tar också en årsavgift. Det du bör göra är att ta reda på hur ett tidigt uttag av din allmänna pension påverkar din privatekonomi i alla år som pensionär. Det är särskilt viktigt att ta reda på hur din ekonomi ser ut när du fyllt 70 år och åren därefter. I dina beräkningar bör du också ta hänsyn till den förväntade avkastningen och vilka skatteeffekter det blir.

Tänk på att

Det förtida uttaget minskar storleken på din allmänna pension för resten av livet. Avkastningen i den privata försäkringslösningen kan variera så det är inte alltid säkert att du får den avkastning du räknat med.

Tänk också på att

Den uttagna pensionen läggs till lönen när inkomstskatten beräknas vilket kan göra att skatten på den uttagna pensionen kan bli högre än du räknat med.

När sedan din pension betalas ut från försäkringen påverkar den ett eventuellt bostadstillägg. Att ta ut sin pension tidigt och placera i en privat försäkringslösning är i stort ett kalkylerande med hur länge du kommer att leva. Det kan löna sig att ta ut pensionen tidigt om man tror att man inte kommer att leva så länge, och det kan vara en (mycket) dålig affär om man lever länge. Att hantera sin pension på detta sätt leder i många fall till att du kommer att ha höga inkomster under dina tio första år som pensionär mellan 65 — 75 år. Från 75 år försvinner i många fall utbetalningen av denna försäkring. Samtidigt minskar många tjänstepensioner vid 70 års ålder.

Att placera sin pension i denna typ av fondförsäkring förutsätter att tillväxten i fonden måste vara större än både den tillväxt som skulle skett av ditt pensionskapital om du inte hade tagit ut det och den minskning som sker av din framtida pension. I vissa fall kan det också behöva kompensera för skatteeffekter. Det viktiga är att du får en utförlig kalkyl från rådgivaren, det kan också vara bra att stämma av kalkylen med någon oberoende person.

Vad är en förvaltningstjänst?

Ett företag som erbjuder sig att mot en avgift förvalta ditt premiepensionssparande.

Pensionsmyndigheten samarbetar inte med förvaltningsbolagen.

Vad är en rådgivningstjänst?

Ett företag ger dig tips om när du ska byta fonder och vilka fonder du ska byta till, men du får själv göra fondbytena. En del av dessa tjänster är gratis, andra kostar pengar.

Pensionsmyndigheten har inget samarbete med företag som erbjuder rådgivningstjänster.

Är det en bra idé att anlita ett rådgivningsföretag?

Pensionsmyndigheten kan inte ta ställning till om du ska anlita ett rådgivningsföretag. Om du funderar på att göra det kan det dock vara bra att tänka på att för att det ska löna sig för dig måste företagets fondval ge en värdeökning som är större än den värdeökning som dina egna fondval skulle ha gett. Den extra värdeökningen måste minst motsvara den avgift som rådgivningsföretaget tar ut.

Är försäkringsrådgivarnas verksamhet laglig?

Rådgivningsföretaget som erbjuder förvaltningstjänster måste ha tillstånd för sin verksamhet av Finansinspektionen. På Finansinspektionens webbplats kan du ta reda på om ett företag har ett sådant tillstånd.

Finansinspektionens webbplats

Det finns en omfattande reglering av hur rådgivningen ska gå till och vilken kompetens som rådgivarna ska ha. De ska också dokumentera de råd som du får. Du har rätt att ta del av den dokumentation som de gör i samband med rådgivningen.

Om du inte känner dig nöjd med rådgivarens kompetens kan du anmäla företaget till Finansinspektionen. Om du som konsument inte är nöjd med en rådgivningstjänst kan du vända dig till Konsumentverket.

Konsumentverkets webbplats