Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Allmänt ombud

Det allmänna ombudet för socialförsäkringen har möjlighet att överklaga Pensionsmyndighetens beslut till förvaltningsdomstolarna. Allmänna ombudet utses av regeringen och har en självständig ställning i förhållande till Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan.

Allmänna ombudet kan överklaga ärenden som bedöms ha stor betydelse för både enskilda försäkrade och det allmänna. Denna möjlighet används huvudsakligen för att komma till rätta med en oenhetlig rättstillämpning på områden där det finns behov av vägledande domar. Det allmänna ombudet kan klaga såväl till fördel som till nackdel för den enskilde, men har inte till uppgift att företräda den enskilde.

I de mål där allmänna ombudet överklagat Pensionsmyndighetens beslut företräder allmänna ombudet staten ända upp i högsta instans. Pensionsmyndigheten är då inte part i målet men kan få tillfälle att yttra sig.

Kontakta det allmänna ombudet

Det allmänna ombudet är Martina Axmin som du kan nå via e-post.

E-post:allmannaombudet@forsakringskassan.se

Du kan även nå allmänna ombudets kansli på 010-116 94 94

Rapport 2020

Allmänna ombudet för socialförsäkringen har lämnat rapport för 2020 till regeringen. I rapporten kan du bland annat läsa om allmänna ombudets verksamhet för 2020, vilka frågor allmänna ombudet driver och vägledande domar.