Allmänt ombud | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Allmänt ombud

Det allmänna ombudet för socialförsäkringen har möjlighet att överklaga Pensionsmyndighetens beslut till förvaltningsdomstolarna. Allmänna ombudet utses av regeringen och har en självständig ställning i förhållande till Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan.

Allmänna ombudet kan överklaga ärenden som bedöms ha stor betydelse för både enskilda försäkrade och det allmänna. Denna möjlighet används huvudsakligen för att komma till rätta med en oenhetlig rättstillämpning på områden där det finns behov av vägledande domar. Det allmänna ombudet kan klaga såväl till fördel som till nackdel för den enskilde.

I de mål där allmänna ombudet överklagat Pensionsmyndighetens beslut företräder allmänna ombudet staten ända upp i högsta instans. Pensionsmyndigheten är då inte part i målet men kan få tillfälle att yttra sig.

Det allmänna ombudet är Essa Malmqvist som du kan nå via e-post: allmannaombudet@forsakringskassan.se

Du kan även nå allmänna ombudets kansli på 010-111 44 77.

Rapport 2018

Allmänna ombudet för socialförsäkringen har lämnat rapport för 2018 till regeringen. I rapporten kan du bland annat läsa om allmänna ombudets verksamhet för 2018, vilka frågor allmänna ombudet driver och vägledande domar.