Allmänt ombud | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Allmänt ombud

Det allmänna ombudet har möjlighet att överklaga Pensionsmyndighetens beslut i förvaltningsdomstolarna. Det allmänna ombudet har en självständig ställning och utses av regeringen.

Denna möjlighet används för att komma till rätta med en oenhetlig rättstillämpning eller när det finns behov av prejudikat. Allmänna ombudet kan också klaga på felaktiga beslut.

Det allmänna ombudet kan klaga såväl till fördel som till nackdel för den enskilde. I de mål där allmänna ombudet överklagat Pensionsmyndighetens beslut är ombudet part ända upp i högsta instans.

Det allmänna ombudet är Emma Rönström som du kan nå på telefon 010-116 94 94.