Den orange webbsidan | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Den orange webbsidan.

Nu är det orange kuvertet här som en påminnelse om din allmänna pension. Men det är bara en del av pensionen, de flesta har även tjänstepension och ibland eget sparande. Här har vi samlat det viktigaste du behöver känna till för att påverka din pension.

Logga in och se hela din pension

När du loggar in kommer du att se alla delarna i din pension och vad du kan komma att få per månad. Du kan också jämföra hur olika pensionsåldrar påverkar din pension.

Pensionsprognosen är en oberoende tjänst hos minPension som drivs i samarbete mellan Pensionsmyndigheten och pensionsbolagen.

Det viktigaste om din pension på 15 sekunder

Se till att ha tjänstepension

De allra flesta som arbetar har även tjänstepension från sin arbetsgivare, men inte alla. Om du har kollektivavtal kan du vara säker på att du har tjänstepension. Ta reda på vad som gäller för dig. 

Därför är tjänstepensionen viktig

Ju högre lön du har eller ju yngre du är, desto större del av din totala pension kommer att komma från tjänstepensionen. För att tjäna in mer pengar till din totala pension är det viktigt att ha tjänstepension.

Om du inte har tjänstepension från din arbetsgivare eller om du är egen företagare måste du själv kompensera för den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande. En tumregel är att du sparar cirka 4-5 procent av din lön, mer om du har högre inkomst. Det motsvarar vad de flesta arbetsgivare med kollektivavtal betalar in till sina anställda.

Mer om tjänstepension i tjänstepensionsguiden

Skatt ger pension

När du arbetar och betalar skatt tjänar du samtidigt in pengar till din allmänna pension. Det gäller även när du har föräldrapenning, studiebidrag, sjuk- eller aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning eller gjort militärtjänst eller annan plikttjänst.

Dina inkomster under livet ger pension

Ju fler år du jobbar desto högre blir din pension

Det finns ingen fast pensionsålder, men ju fler år du jobbar och ju längre du väntar med att ta ut din pension desto högre månadsbelopp får du. Du får ta ut din allmänna pension när du är 61 men har rätt att jobba tills du blir 67.

När passar det dig att gå i pension?

Det är du själv som avgör vid vilken ålder du vill börja ta ut hela eller delar av din pension. När du väljer att börja ta ut din pension har stor betydelse för hur stor den blir. Vi lever allt längre och därför behöver våra intjänade pensionspengar räcka fler år. För varje år du skjuter upp ditt pensionsuttag får du ungefär 7-8 procent mer i pension varje år.

Mer om pensionsålderns betydelse