Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Lägre skatt från året du fyller 66

| blogg

Från januari det år du fyller 66 betalar du lägre skatt på din pension än du gjort tidigare. Om du fortfarande jobbar och har en lön efter 65 års ålder så är skatten lägre även på lönen. Det är skillnad skattemässigt på pension och på arbetsinkomst. Här går vi igenom hur skatten påverkas av din ålder samt om du har lön eller pension som inkomst.

Från januari 2022 höjs det förhöjda grundavdraget ytterligare för de som är 66 år eller äldre. Det innebär att både pensionärer som är 66 år eller äldre samt personer som arbetar som är i samma ålder får en lägre skatt. 

Många fördelar med att fortsätta jobba

Pensionen ökar av fortsatt arbete

När du fortsätter jobba fortsätter pengar att betalas in till din allmänna pension, oavsett hur länge du arbetar. 

Lägre skatt på pension

Det dras mindre skatt på pensionen från januari det år du ska fylla 66 år. Det gäller oavsett om du tagit ut pensionen tidigare eller börjar ta ut den från 66 års ålder eller senare. Det beror på ett förhöjt grundavdrag.

Lägre skatt på lön

Från det år du fyller 66 år får du även lägre inkomstskatt på din lön. Det beror på att du både får ett förhöjt jobbskatteavdrag och ett förhöjt grundavdrag på din lön från och med januari det år du fyller 66 år.

Lön ger ofta högre inkomst än pension

En till fördel är att lön oftast ger dig en högre inkomst än pension. Några år till med lön och mer pengar i plånboken, för den som har möjlighet och vill, brukar vara uppskattat!

Några exempel, gäller från och med januari det år du ska fylla 66 

  • En genomsnittlig pensionär, som fyller 66 år under inkomståret eller är äldre, får cirka 10 procentenheter lägre skatt på sin pension än en yngre pensionär.
  • En genomsnittlig arbetstagare, som fyller 66 år under inkomståret eller är äldre, får cirka 10 procentenheter lägre skatt på arbete än en yngre arbetstagare.
  • På arbetsinkomster betalar den som fyller 66 år under inkomståret eller är äldre endast 8 procent i skatt på inkomster upp till 251 000 kr. Observera att detta gäller om arbetstagaren endast har arbetsinkomster och inte tar ut pension. 
  • Upp till en årsinkomst om 223 000 kronor är det lägre skatt för pensionärer som är 66 år eller äldre jämfört med löntagare som är under 66 år. Över denna gräns är det ungefär samma skatt för pensionärer som för löntagare.

Räkna ut din skatt hos Skatteverket

Exempel på hur skatten påverkas av ålder samt typ av inkomst
Situation och ålder Inkomst före skatt per månad, kronor Kvar efter skatt per månad, kronor Skatt, procent
Ta ut pension och sluta arbeta, 62 år 16 000, pension 11 700 27
Ta ut pension och sluta arbeta, 66 år 16 000, pension 13 300 17
Fortsätta arbeta och inte ta ut pension, 62 år 16 000, lön 13 300 17
Fortsätta arbeta och inte ta ut pension, 66 år 16 000, lön 14 800 8

Visste du att

Arbetsgivaravgiften blir lägre från och med januari det år du som arbetstagare ska fylla 66 år. Den blir 10,21 procent istället för 31,42 procent.

I vissa tjänstepensionsavtal upphör dessutom arbetsgivaren att betala in pengar till din tjänstepension vid 65 års ålder. Det blir alltså billigare för arbetsgivaren att ha äldre anställda, av flera anledningar.