Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Tjäna mer pengar på att driva företaget vidare efter 66 års ålder

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

Många företagare känner inte till de skattefördelar som finns med att driva företaget vidare högre upp i åldrarna. Här berättar vi hur du som äldre företagare kan tjäna pengar på att fortsätta driva ditt företag efter 66 års ålder. Vi ger också tips om pension och pensionssparande till dig som är företagare, oavsett ålder. 

Enligt en undersökning som Pensionsmyndigheten har låtit genomföra svarar nästan hälften av företagarna att de inte känner till vilka skattefördelar som finns med att driva företaget vidare efter 66 års ålder. Samtidigt uppger en tredjedel av egenföretagarna i samma undersökning att de planerar att arbeta längre än till 65 års ålder.

Tre skattefördelar med att driva företaget vidare efter 66

 1. Du får ett förhöjt jobbskatteavdrag från januari det år du ska fylla 66 år. Det gör att du betalar lägre skatt på din arbetsinkomst om du har aktiebolag och tar ut lön eller på din inkomst av aktiv näringsverksamhet.

 2. Från januari det år du fyller 67 år får du lägre arbetsgivaravgifter/egenavgifter. Du betalar då bara ålderspensionsavgiften som är 10,21 procent, istället för arbetsgivaravgiften på 31,42 procent för aktiebolag eller egenavgiften på 28,97 procent för aktiv näringsverksamhet.

 3. Från och med januari det år du fyller 67 år får du ett förhöjt grundavdrag vilket innebär lägre skatt på arbetsinkomst för dig som tar ut lön från ditt aktiebolag samt lägre skatt på inkomst av aktiv näringsverksamhet. Det förhöjda grundavdraget ger också lägre skatt på pension. Som företagare kan du driva företaget vidare även om du har börjat ta ut delar av eller hela din pension.

Speciella regler för dig som driver enskild närings-verksamhet

Från och med det år du fyller 67 år minskas som sagt egenavgiften för dig som har enskild firma från 28,97 procent till 10,21 procent, du betalar bara ålderspensionsavgiften. Det gäller också för dig som är yngre än 67 år som tagit ut hela din allmänna pension, det vill säga inkomst- och premiepension, under hela inkomståret (januari till december).

Om du fyller år i januari kan du alltså minska egenavgiften genom att ta ut hela din allmänna pension från januari till december från och med 63 års ålder. Om du fyller år senare på året kan du tidigast minska egenavgifterna på samma sätt från 64 års ålder. Det beror på att du måste ha tagit ut hela din allmänna pension under hela inkomståret, vilket inte är möjligt om du fyller 63 år i februari eller senare.

Tips om pension för dig som egenföretagare

 1. Ta lön/överskott
  Har du ett aktiebolag baseras den allmänna pensionen på hur stor lön du tagit ut och därmed hur höga arbetsgivaravgifter, där ålderspensionsavgiften ingår, du betalar in. Har du en enskild firma baseras den allmänna pensionen på hur stort överskott du har och därmed hur höga egenavgifter, där ålderspensionsavgiften ingår, du betalar in.

  Taket för maximalt intjänande till allmän pensionen är 49 938 kronor per månad.

 2. Kompensera tjänstepensionen
  För att få samma pensionsnivå som en person som har kollektivavtalad tjänstepension behöver du som egenföretagare spara mellan 4,5 till 6 procent av lönen eller överskottet. Tar du ut lön eller överskott på mer än 46 438 kronor per månad behöver 30 procent sparas på lönedelar över 46 438 kronor per månad för att nå motsvarande pension som en anställd med kollektivavtal.

Att ta ställning till för dig som är egenföretagare

 1. Ska jag spara avdragsgillt eller inte?
  Om du har en enskild firma och ett överskott under 49 938 kronor per månad, vilket är taket för maximalt intjänande till allmän pensionen, är det generellt bättre att inte göra avdrag för pensionssparande i deklarationen till Skatteverket. Det beror på att ett avdrag kan påverka intjänandet till allmän pension eller sjukersättning och a-kassa. Spara istället med skattade pengar på exempelvis ett investeringssparkonto, ISK, eller i en kapitalförsäkring med låga avgifter.

  Om du har ett aktiebolag och tar ut en lön under 49 938 kronor per månad, vilket är taket för maximalt intjänande till allmän pension, kan du välja om du vill göra avdrag för pensionssparande i deklarationen till Skatteverket genom att spara i ett individuellt pensionssparande, IPS, eller i en pensionsförsäkring eller om du vill spara med skattade pengar genom att spara på ett investeringssparkonto, ISK, eller i en kapitalförsäkring med låga avgifter.   

  Om du har lön/överskott över 49 938 kronor per månad är det generellt bättre att göra avdrag för pensionssparande i deklarationen, dvs spara avdragsgillt i exempelvis ett individuellt pensionssparande, IPS, eller i en billig pensionsförsäkring. Det gäller oavsett firmatyp.

 2. Vilka avgifter är rimliga i mitt pensionssparande?
  Oavsett om du väljer att spara med skattade pengar på ett investeringssparkonto (ISK), eller i en kapitalförsäkring, eller om du gör avdrag i deklarationen för ett avdragsgillt sparande i ett individuellt pensionssparande (IPS) eller i en pensionsförsäkring så är ett bra alternativ att spara i globala aktieindexfonder som inte kostar mer än 0,20 procent i totala avgifter per år.

 3. Behöver du tilläggsförsäkringar?
  Kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar kan vara bra alternativ om du vill lägga till en försäkring som innebär att försäkringsbolaget betalar in till ditt pensionssparande om du skulle bli långvarigt sjukskriven eller om du vill ha extra ekonomiskt skydd till din familj om du avlider före en viss ålder.

  Om du väljer ett sparande med försäkring behöver du dock vara extra uppmärksam på avgifterna. Kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar är ofta förknippade med avgifter i flera led som i slutändan minskar din pension. Betala bara för de tilläggsförsäkringar du behöver och som inte täcks av andra försäkringar som du redan har.

Mer information till dig som är egenföretagare