Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Lägre skatt på pension och lön från året du fyller 67

| blogg

Arbetsinkomster och pension beskattas olika. Från januari det år du fyller 67 betalar du lägre skatt både på pension och lön. Här går vi igenom hur skatten påverkas av din ålder samt om du har lön eller pension som inkomst.

Från och med 2024 behöver du vänta till januari det år du ska fylla 67 för att få det högre jobbskatteavdraget för äldre som sänker skatten på dina arbetsinkomster.

Tidigare fick man det högre jobbskatteavdraget för äldre från januari det år man skulle fylla 66. De ändrade reglerna är politiskt beslutade och gör att det nu är samma ålder som gäller både för det högre jobbskatteavdraget och det högre grundavdraget för äldre.  

  • Det högre jobbskatteavdraget för äldre ger lägre skatt på lön. Från 2024 höjs denna ålder till att gälla från januari det år du fyller 67.
  • Det högre grundavdraget för äldre innebär lägre skatt både på lön och pension. För 2024 gäller samma ålder som förra året, från januari det år du fyller 67.

På Skatteverkets webbsida finns mer information om skatt på lön och pension vid olika åldrar. Skatteverket

Ytterligare höjda åldersgränser kommer att ske framöver. Läs hur det ser ut för just din årskull

Skatt vid olika inkomster 2024

Som pensionär betalar du alltså olika mycket i skatt beroende på om du fyller 67 år under inkomståret eller om du är yngre. Skatten är också olika om du har arbetsinkomst före och efter denna tidpunkt.

  • Högst skatt betalar den som har tagit ut pension tidigt, det vill säga en person som är 66 år eller yngre under inkomståret.
  • Personer som har sjuk- eller aktivitetsersättning betalar lägre skatt än den som tagit ut pension tidigt.
  • En pensionär som är 67 år eller äldre och som har en pension som är lägre än
    64 000 kronor per år, betalar ingen skatt. En sådan ålderspensionär har ett förhöjt grundavdrag som innebär en lägre skatt än den som gäller för en yngre pensionär.
  • Lägst skatt betalar den som har arbetsinkomst som fyller 67 år under inkomståret eller är äldre. Vid arbetsinkomster upp till 325 000 kronor per år betalar en sådan person som mest cirka 8 procent i skatt.

Om du vill veta hur det ser ut för dig kan du räkna ut din skatt hos Skatteverket. Räkna ut din skatt

Pensionen ökar av fortsatt arbete

När du fortsätter jobba fortsätter pengar att betalas in till din allmänna pension, oavsett din ålder. 

Om du dessutom väntar med att ta ut din pension behöver den räcka en kortare tid, vilket gör att beloppet som betalas ut i pension varje månad blir högre, livet ut. Det gäller för de allra flesta. Logga in på Mina sidor för att testa hur storleken på din pension påverkas av olika pensionsåldrar. Mina sidor

Lägre skatt på pension

Det dras mindre skatt på din pension från januari det år du ska fylla 67 år. Det gäller oavsett om du redan har tagit ut pension eller börjar ta ut den från 67 års ålder. Den lägre skatten beror på att du som är äldre får ett högre grundavdrag.

Lägre skatt på lön

Från det år du fyller 67 får du både ett högre jobbskatteavdrag och ett högre grundavdrag, vilket för de flesta innebär en lägre inkomstskatt på lönen.

Lön ger ofta högre inkomst än pension

En till fördel är att lön oftast ger dig en högre inkomst än pension. Några år till med lön, för den som har möjlighet och vill, ger mer pengar i plånboken!

Visste du att...

... arbetsgivaravgiften blir lägre från och med januari det år du som arbetstagare ska fylla 67 år. Den blir 10,21 procent istället för 31,42 procent.

... i vissa tjänstepensionsavtal upphör arbetsgivaren att betala in pengar till din tjänstepension vid 65 års ålder.

Det blir alltså billigare för arbetsgivaren att ha äldre anställda, och i vissa fall av flera anledningar.