Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Ska Pensionsmyndigheten verkligen vara på Flashback?

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

De senaste dagarna har vi fått en del förvånade kommentarer efter medieuppgifter om att Pensionsmyndigheten nu startat ett slags eget frågeforum på Flashback.
Det  är inte hur det är, men visst vill vi generellt sprida information om och reda ut missuppfattningar i pensionsfrågor - i alla forum där våra målgrupper kan tänkas finnas.

Pensionsmyndigheten strävar efter att finnas där våra målgrupper finns.

En av Pensionsmyndighetens kärnuppgifter är att informera om pensioner, eller som det står i instruktionen för Pensionsmyndigheten: informera och ge pensionssparare och pensionärer en samlad bild av hela pensionen samt informera om vilka faktorer som påverkar pensionens storlek, hur stor pensionen kan antas bli och tydliggöra vilka konsekvenser olika val kan få för pensionen.

Uppsökande verksamhet – varför då?

En utmaning när det gäller pensionsinformation är att pensioner ligger långt fram i tiden för de flesta, samt att det påminner sådant som vi generellt sett inte gillar att tänka på - åldrande och död.

En strategi vi har för att ändå nå de som fortfarande tjänar in till sin pension och har en möjlighet att påverka den är att kommunicera att det inte är så komplicerat. För de flesta handlar det om att jobba så mycket man orkar, ha en tjänstepension och då och då göra en prognos för hela pensionen.

En annan strategi är att informera på ställen där människor vi vill nå faktiskt befinner sig, oavsett om det är i ett köpcentrum, på en stor arbetsplats eller i ett forum på internet. Detta är särskilt viktigt för att nå personer med lågt intresse och kunskap i pensionsfrågorna och som inte själva tar kontakt med oss.

Vi vill finnas där frågorna finns

Frågorna och missuppfattningarna om hur pensioner fungerar finns redan där ute på nätet, och då blir det allt viktigare att vi som myndighet besvarar dessa frågor på ett pedagogiskt och vänligt sätt på de platserna där de som frågar finns. Eller, i vissa fall, där de som delar vidare felaktig information finns.

Vårt primära fokus är att gå in med objektivitet och fakta på platser där människor redan diskuterar privatekonomiska frågor utifrån sin egen livssituation. Även om det råkar vara på Flashback.

Korrekt och objektiv information – i alla kanaler

En kritik som framförts mot oss är att vi därigenom skulle legitimera brott, övergrepp och odemokratiska åsikter, bara genom att besvara pensionsfrågor i ett forum där sådant kan förekomma.

Vi tycker inte att vi legitimerar allt på ett webbforum bara för att vi medverkar där, på samma sätt som vi inte legitimerar allt innehåll i vissa tidningar, radioprogram eller TV-program bara för att vi besvarar frågor om pension på dessa platser.

Vi har heller inte mandat, möjlighet eller ambition att sätta regler för vilka ämnen som får avhandlas, eller hur, på externa forum och plattformar. Om ett inlägg bryter mot forumets eller sidans regler uppmanar vi användare att anmäla detta till administratörer, plattformen/kanalen eller om det bryter mot svensk lag – Polisen.

Genom att söka upp människor på de platser de vistas, så kan vi göra en insats för de som inte i vanliga fall skulle besöka vår webbplats, ringa oss, följa oss i sociala medier, gå på en informationsträff eller gå in på ett servicekontor.
Det är en del av vårt jobb.

Pensionsmyndighetens uppdrag

Pensionsmyndigheten har i flera år haft ett informations- och konsumentuppdrag från Regeringen, som handlar om att informera och höja kunskapen om pension, både för dagens och framtidens pensionärer. Vi behöver därför arbeta ännu mer med att nå de individer som har lägst kunskap och intresse för pensionsfrågor, genom att exempelvis bedriva mer uppsökande verksamhet.

Mer om vårt uppdrag

Förutom informationskampanjer till den breda målgruppen pensionssparare, i samband med utskicket av orange kuvertet, gör vi löpande riktade informationsinsatser mot målgrupper som riskerar att få låg pension. Det gör vi till exempel genom att synas i externa forum, samarbeta med andra myndigheter och jobba uppsökande både med personliga möten och genom att vara aktiva på olika digitala plattformar.