Organisation och vårt uppdrag | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Organisation och vårt uppdrag

Pensionsmyndigheten har cirka 1 400 anställda på åtta orter runt om i landet. Generaldirektören och myndighetens stabsfunktioner finns i Stockholm. Myndigheten leds av en styrelse som är utsedd av regeringen. 

Generaldirektör Daniel Barr ingår i styrelsen och leder det löpande arbetet tillsammans med myndighetens ledningsgrupp i enlighet med styrelsens direktiv och riktlinjer.

Organisation och vårt uppdrag

Pensionsmyndighetens organisation

Pensionsmyndigheten består av en ledningsstab och åtta avdelningar.

 • IT-avdelningen
 • Administrativa avdelningen
 • Juridikavdelningen
 • Utvecklingsavdelningen
 • Analysavdelningen
 • Kommunikationsavdelningen
 • Produktionsavdelningen
 • Fondtorgsavdelningen

Myndighetens organisationsnummer: 202100-6255

Vi finns på följande orter: Luleå, Söderhamn, Gävle, Karlstad, Stockholm, Visby, Växjö och Halmstad.

Vi samarbetar med andra myndigheter

Pensionsmyndigheten samarbetar med Försäkringskassan och Skatteverket kring de lokala servicekontor som finns runt om i landet. Servicekontorens handläggare hjälper till med frågor om pension, socialförsäkring och skatt.

Hitta ett servicekontor nära dig

Regleringsbrev för Pensionsmyndigheten

Regleringsbrevet är ett regeringsbeslut som upprättas för myndigheten inför varje nytt budgetår.

Regleringsbrevet är myndighetens viktigaste styrdokument. Det reglerar verksamhetens mål och delar av myndighetens återrapportering.

Pensionsmyndighetens uppdrag​

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen. Vårt uppdrag är också att ge såväl generell som individuell information om pensionen.

Konkret innebär det att Pensionsmyndigheten ska åstadkomma

 • Rätt pension i rätt tid till alla pensionärer
 • Möjlighet för pensionsspararna att förstå, förutse och kunna påverka hela sin pension
 • Enkel, neutral och pålitlig hjälp till sparare
 • Att pensionärer och pensionssparare blir starkare som konsumenter
 • Pålitliga fakta och analyser om pensioner till regeringen och andra intresserade
 • Effektiv pensionsadministration till låg kostnad för alla pensionärer och pensionssparare

Detta sammanfattas i följande vision för Pensionsmyndigheten:

Vi gör pensioner enklare - för att alla ska kunna leva i nuet

Instruktion för Pensionsmyndigheten 2009, Sveriges Riksdag

I Pensionsmyndighetens instruktion fastställs myndighetens formella uppdrag och ansvarsområden. Instruktionen gäller tills vidare.

Strategisk plan med myndighetens inriktning

Pensionsmyndighetens strategiska plan visar vilken inriktning myndigheten ska ha varje år för att nå våra långsiktiga mål.

Myndighetens arbete för hållbar utveckling

Pensionsmyndighetens verksamhet påverkar människor på flera sätt. Därför ska vi ta hänsyn till våra medmänniskor, för klimatet och miljön, för samhället och världen vi verkar i på ett hållbart sätt. Det handlar om till exempel ekonomiska investeringar, hur vår verksamhet påverkar miljön och hur vi är som arbetsgivare. 

Vi ska med vår verksamhet och utifrån vårt uppdrag bidra till att genomföra Agenda 2030 och de 17 globala målen. Det gör vi genom att integrera hållbarhet i vår dagliga verksamhet. Utgångspunkten är den nationella handlingsplanen som regering och riksdag har beslutat.

De områden vi prioriterar är där vår påverkan är störst. Dessa är:

 • Finansiell påverkan. Vi underlättar för pensionsspararna att göra hållbara placeringar inom premiepensionen. Som en del det finansiella systemet ska vi i vår verksamhet bidra till en hållbar utveckling genom att beakta miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsaspekter.
 • Konsumentinformation. Vår information ska vi bidra till att människor har kunskap för att kunna göra medvetna val för sin framtida pension.
 • Miljöhänsyn. Vi ska arbeta för att minska myndighetens negativa miljöpåverkan.
 • Inköp och upphandling. Där det är relevant ska vi ställa hållbarhetskrav på våra leverantörer.
 • Arbetsgivare. Cirka 1 400 personer arbetar på Pensionsmyndigheten. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetar därför för ett hållbart medarbetarskap och ledarskap med balans mellan arbete och fritid.