Organisation och vårt uppdrag | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Organisation och vårt uppdrag

Pensionsmyndigheten har cirka 1 400 anställda på åtta orter runt om i landet. Generaldirektören och myndighetens stabsfunktioner finns i Stockholm. Myndigheten leds av en styrelse som är utsedd av regeringen. 

Generaldirektör Daniel Barr ingår i styrelsen och leder det löpande arbetet tillsammans med myndighetens ledningsgrupp i enlighet med styrelsens direktiv och riktlinjer.

Organisation och Pensionsmyndighetens uppdrag

Pensionsmyndighetens organisation

Pensionsmyndigheten består av en ledningsstab och åtta avdelningar.

 • IT-avdelningen
 • Administrativa avdelningen
 • Juridikavdelningen
 • Utvecklingsavdelningen
 • Analysavdelningen
 • Kommunikationsavdelningen
 • Produktionsavdelningen
 • Fondtorgsavdelningen

Myndighetens organisationsnummer: 202100-6255

Vi finns på följande orter: Luleå, Söderhamn, Gävle, Karlstad, Stockholm, Visby, Växjö och Halmstad.

Vi samarbetar med andra myndigheter

Pensionsmyndigheten samarbetar med Försäkringskassan och Skatteverket kring de lokala servicekontor som finns runt om i landet. Servicekontorens handläggare hjälper till med frågor om pension, socialförsäkring och skatt.

Hitta ett servicekontor nära dig

Regleringsbrev för Pensionsmyndigheten

Regleringsbrevet är ett regeringsbeslut som upprättas för myndigheten inför varje nytt budgetår.

Regleringsbrevet är myndighetens viktigaste styrdokument. Det reglerar verksamhetens mål och delar av myndighetens återrapportering.

Pensionsmyndighetens uppdrag​

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen. Vårt uppdrag är också att ge såväl generell som individuell information om pensionen.

Konkret innebär det att Pensionsmyndigheten ska åstadkomma

 • Rätt pension i rätt tid till alla pensionärer
 • Möjlighet för pensionsspararna att förstå, förutse och kunna påverka hela sin pension
 • Enkel, neutral och pålitlig hjälp till sparare
 • Att pensionärer och pensionssparare blir starkare som konsumenter
 • Pålitliga fakta och analyser om pensioner till regeringen och andra intresserade
 • Effektiv pensionsadministration till låg kostnad för alla pensionärer och pensionssparare

Detta sammanfattas i följande vision för Pensionsmyndigheten:

Vi gör pensioner enklare

Instruktion för Pensionsmyndigheten 2009, Sveriges Riksdag

I Pensionsmyndighetens instruktion fastställs myndighetens formella uppdrag och ansvarsområden. Instruktionen gäller tills vidare.

Strategisk plan med myndighetens inriktning

Pensionsmyndighetens strategiska plan visar vilken inriktning myndigheten ska ha varje år för att nå våra långsiktiga mål.