Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Organisation och vårt uppdrag

Pensionsmyndigheten har cirka 1 600 anställda på åtta orter runt om i landet. Generaldirektören och myndighetens stabsfunktioner finns i Stockholm. Myndigheten leds av en styrelse som är utsedd av regeringen. 

Generaldirektör Anna Pettersson Westerberg ingår i styrelsen och leder det löpande arbetet tillsammans med myndighetens ledningsgrupp i enlighet med styrelsens direktiv och riktlinjer.

Pensionsmyndighetens organisation

Pensionsmyndigheten består sju avdelningar:

 • Analysavdelningen
 • IT-avdelningen
 • Juridikavdelningen
 • Kommunikationsavdelningen
 • Myndighetsstyrning och stöd
 • Produktionsavdelningen

Myndighetens organisationsnummer: 202100-6255

Vi finns på följande orter: Luleå, Söderhamn, Gävle, Karlstad, Stockholm, Visby, Växjö och Halmstad.

Vi samarbetar med andra myndigheter

Pensionsmyndigheten samarbetar med Statens servicecenter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket kring de lokala servicekontor som finns runt om i landet. Servicekontorens handläggare hjälper till med frågor om pension, socialförsäkring och skatt.Hitta ett servicekontor nära dig

Regleringsbrev för Pensionsmyndigheten

Regleringsbrevet är ett regeringsbeslut som upprättas för myndigheten inför varje nytt budgetår.

Regleringsbrevet är myndighetens viktigaste styrdokument. Det reglerar verksamhetens mål och delar av myndighetens återrapportering. Pensionsmyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2024, Ekonomistyrningsverket

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen. Vårt uppdrag är också att ge såväl generell som individuell information om hela pensionen. 

I Pensionsmyndighetens instruktion fastställs myndighetens formella uppdrag och ansvarsområden. Instruktionen gäller tills vidare.Instruktion för Pensionsmyndigheten 2009, Sveriges Riksdag

Konkret innebär det att Pensionsmyndigheten ska åstadkomma

 • Rätt pension i rätt tid till alla pensionärer
 • Möjlighet för pensionsspararna att förstå, förutse och kunna påverka hela sin pension
 • Enkel, neutral och pålitlig hjälp till sparare
 • Att pensionärer och pensionssparare blir starkare som konsumenter
 • Pålitliga fakta och analyser om pensioner till regeringen och andra intresserade
 • Effektiv pensionsadministration till låg kostnad för alla pensionärer och pensionssparare

Detta sammanfattas i följande vision för Pensionsmyndigheten: Vi gör pensioner enklare.