Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Hur stor del av lönen kan de 20 vanligaste yrkesgrupperna räkna med att få i pension?

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

Oavsett om du arbetar som städare, säljare eller lärare kan du förvänta dig strax under 60 procent av den lön du har idag om du tar ut din pension vid 65 års ålder.
Är du beredd på att arbeta till 69 års ålder blir din pension istället cirka 77 procent av din lön. I vår rapport kan du läsa mer om hur det ser ut för de 20 vanligaste yrkena när det gäller hur stor del av slutlönen du kan räkna med att få när du går i pension.

Dagens pensionssystem bygger på den så kallade ”livsinkomstprincipen”, det vill säga att det du tjänar in via arbete under hela livet påverkar hur mycket du får i allmän pension. Om man utgår från att en person arbetar inom samma yrke hela livet med ungefär samma lön kan man därför beräkna ungefär vilken pension den personen kan förvänta sig att få i framtiden.

Vi på Pensionsmyndigheten har nyligen genomfört såna beräkningar utifrån dagens medellöner för de 20 vanligaste yrkena i Sverige. I tabellerna nedan kan du se beräknad pension (före skatt) per månad och kompensationsgrad (hur stor andel av slutlönen man beräknas få i pension) per yrke. Du kan förhoppningsvis via dessa exempel få en vägledning kring hur det kan komma att se ut för dig!
I den översta tabellen är siffror för män och den nedre för kvinnor.

Genomsnittlig månadslön och beräknad pension för män, 20 vanligaste yrken
Yrke

Månadslön, män

Pension vid 65 år

Pension vid 69 år

Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende

28 400

16 600

21 500

Grundskollärare

33 100

19 200

25 000

Butikssäljare fackhandel

29 800

17 500

22 900

Företagssäljare

45 200

29 400

40 000

Barnskötare

22 600

14 300

17 800

Butikssäljare dagligvaror

29 800

17 500

22 900

Lager- och terminalpersonal

28 300

16 700

21 700

Vårdbiträden

24 900

15 200

19 000

Kontorsassistenter, sekreterare

29 600

17 400

22 700

Mjukvaru- och systemutvecklare 

44 400

28 800

39 100

Städare

24 300

15 200

18 900

Förskollärare

28 800

16 700

21 800

Personliga assistenter

27 000

16 000

20 400

Restaurang- och köksbiträden 

23 200

14 800

18 300

Planerare, utredare

41 400

24 300

31 600

Vårdare, boendestödjare

27 500

16 200

20 800

Lastbilsförare 

28 500

16 800

21 900

Maskinställare, maskinoperatörer, metallarbete
 

29 600

17 400

22 700

Snickare, träarbetare

32 300

19 000

24 800

Sjuksköterskor

39 500

22 900

29 900

Skillnader i lön mellan könen idag leder till skillnader i pension i framtiden

Eftersom pensionens storlek i kronor är en följd av inkomstens storlek så kommer skillnderna i storlek på pension mellan kvinnor och män att vara ungefär lika stora som löneskillnaderna är idag.

Så länge det finns skillnader i lön mellan yrken och kön kan vi därför också förvänta oss lika stora skillnader i pension i framtiden. Av statistiken framgår att i 11 av de 20 vanligaste yrkena har män i snitt en högre inkomst än kvinnor. I bara 6 av 20 yrken har kvinnor en högre inkomst än män.

Genomsnittlig månadslön och beräknad pension för kvinnor, 20 vanligaste yrken
Yrke

Månadslön, kvinnor

Pension vid 65 år

Pension vid 69 år

Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende

28 100

16 400

21 300

Grundskollärare

34 200

19 800

25 900

Butikssäljare fackhandel

28 400

16 800

21 800

Företagssäljare

40 100

24 400

32 800

Barnskötare

23 700

14 800

18 300

Butikssäljare dagligvaror

28 800

16 900

22 100

Lager- och terminalpersonal

27 400

16 400

21 000

Vårdbiträden

25 100

15 300

19 100

Kontorsassistenter, sekreterare

29 900

17 600

22 900

Mjukvaru- och systemutvecklare 

43 600

28 200

38 300

Städare

23 500

14 900

18 500

Förskollärare

30 600

17 700

23 200

Personliga assistenter

27 000

16 000

20 400

Restaurang- och köksbiträden .

23 200

14 800

18 300

Planerare, utredare

38 600

22 000

28 800

Vårdare, boendestödjare

28 000

16 400

21 200

Lastbilsförare 

28 500

16 800

21 900

Maskinoperatörer, maskinställare, metallarbete

28 000

16 600

21 500

Snickare, träarbetare

28 600

16 900

21 900

Sjuksköterskor

37 800

21 900

28 600

Resultaten visar att ”livsinkomstprincipen” stämmer ganska väl. Du som har en hög lön kan också förvänta dig en proportionellt lika hög pension, mätt i kronor, jämfört med övriga yrken. Du som har en lägre medellön idag får med samma logik också en lägre pension mätt i kronor.

Däremot en högre pension mätt i kompensationsgrad (hur mycket av din lön du får ut i pension) om du tar ut den från 65 års ålder. Det beror på att om du har en låg pension beräknas du bli kompenseras med en del garantipension (ett grundskydd för den som har en låg pension), vilket de med högre lön inte kan få.

Tjänstepensionen är en viktig del av den totala pensionen

Pensionen i beräkningarna kommer från två delar, dels den allmänna pensionen och dels från tjänstepensionen som din arbetsgivare betalar in. Drygt 9 av 10 anställda har idag en tjänstepension via kollektivavtal. I våra beräkningar motsvarar tjänstepensionen ungefär 23 procent av den totala pensionen om du börjar ta ut pensionen vid 65 år.

Tjänstepensionen utgör alltså en stor del av din förväntade framtida pension. Det är därför viktigt att du ser till att du har tjänstepension via din anställning eller sätter av motsvarande summa om du driver eget företag.

Arbetar du längre blir pensionen högre

Om du skjuter fram ditt uttag av pension ett år minskar samtidigt antalet år som du ska leva som pensionär, vilket leder till att samma påse av dina intjänade pensionspengar ska delas på ett färre antal år. De flesta yrkesgrupper höjer sin pension med 18 procentenheter per månad om de väljer att arbeta till 69 år istället för till 65 år.

Andel av lön i pension (kompensationsgrad) vid uttag 65 eller 69 år
Yrke 65 år, män 65 år, kvinnor 69 år, män 69 år, kvinnor
Undersköterskor, hemtjänst,
hemsjukvård, äldreboende
58% 58% 76% 76%
Grundskollärare 58% 58% 76% 76%
Butikssäljare fackhandel 59% 59% 77% 77%
Företagssäljare 65% 61% 88% 82%
Barnskötare 63% 62% 79% 77%
Butikssäljare dagligvaror 59% 59% 77% 77%
Lager- och terminalpersonal 59% 60% 77% 77%
Vårdbiträden 61% 61% 76% 76%
Kontorsassistenter, sekreterare 59% 59% 77% 77%
Mjukvaru- och systemutvecklare  65% 65% 88% 88%
Städare 63% 63% 78% 79%
Förskollärare 58% 58% 76% 76%
Personliga assistenter 59% 59% 76% 76%
Restaurang- och
köksbiträden 
64% 64% 79% 79%
Planerare, utredare 59% 57% 76% 75%
Vårdare, boendestödjare 59% 59% 76% 76%
Lastbilsförare 59% 59% 77% 77%
Maskinställare, maskinoperatörer,
metallarbete
59% 59% 77% 77%
Träarbetare, snickare 59% 59% 77% 77%
Sjuksköterskor 58% 58% 76% 76%

Ofta arbetar man inte ett helt liv inom samma yrke

Mycket hinner att hända under ett helt liv. Kanske skaffar du arbete på annan ort, gifter dig eller skaffar barn. Oavsett vad så är det inte särskilt troligt att du kommer att arbeta ett helt liv på samma arbetsplats. Byter du arbete och lön kommer förutsättningarna för din pension att förändras något. Men så länge du inte går ned i lön, fortsätter betala skatt och ser till att få tjänstepension kan du förvänta dig ungefär den pensionen vi presenterar i de översta tabellerna – givet att du har samma lön och längd på arbetslivet. Beräkningarna är inte perfekta, men de ger en bra fingervisning om ungefär vad du kan förvänta dig att få i pension.

Det bästa sättet för att ta reda på exakt hur din egen pension kan tänkas bli i framtiden är att göra en pensionprognos.

Logga in och gör en prognos på Mina sidor 
Logga in och gör en prognos direkt på minPension.