Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Hae pansuuni

Ruottissa ei ole yhthään päätettyä pansuuni-ikkää, sen takia pansuunia ei makseta auottomaattisesti  sulle. Sie häyt itte tehhä hakemuksen koska sie halvaat alkaa ottamhaan ulos sitä. Sie tehet haksemuksen meän webbipaikala elikkä planketilla.

Jos sie olet syntyny 1959 elikkä jälemin sie saatat varhaimiten ottaa ulos pansuunin siltä kuukauelta lähtien ko sie täytät 62 vuotta. Jos sie olet syntyny 1958 elikkä ennen sie saatat varhaimiten ottaa ulos pansuunin siltä kuukauelta ko sie täytät 61 vuotta. Sie saatat olla töissä yhtä aikaa ko sie otat ulos sinun ylheisen pansuunin. Sulla oon oikeus olla töissä 67 vuotheen saakka, mutta jos sie ja sinun työnantaja oletta yksmielisiä niin sie saatat jatkaa työntekoa vielä pitemphään. Vuelta 2020 sulla oon oikeus olla jäljelä töissä 68 vuotheen saakka.

Mitä hiljemin sie menet pansuunille sitä korkeaman pansuunin sie saatat saaja. Se johtuu siittä ette sie kerkiät tienata sisäle enämpi rahhaa ja ette sie uskottavasti olet pansunääri lyhemän aijan.

Ko sie tehet hakemuksen niin sie päätät jos sie halvaat ottaa ulos koko sinun pansunin, elikkä osan siittä, per kuukausi.  Sie päätät kansa jos sie halvaat saaja sinun preemiepansuunin yhtä aikaa ko lopun ylheisen pansuunin.

Tehe hakemus kolme kuukautta ennen ko sie alat ottamhaan ulos sen. Jos sie olet asunu ulkomaila sie piät hakea kuus kuukautta ennen. Ko sie olet jättäny sisäle hakemuksen niin sie saat meiltä päätöksen suunile 20 päivä kuukautta ennen sinun ensimäistä ulosmaksokuukautta.

Pansuunivirasto maksaa ulos sinun ylheisen pansuunin kerran kuukauessa. Jos sulla oon jälkiläispansuuni, asuntolisä elikkä vanheempainelatustuki nämät eut maksethaan yhyä aikaa.

Muista ette vissit ruottalaiset virkapansuunit maksethaan auttomaattisesti ko sie täytät 65 vuotta, toisia häätyy itte hakea. Ota yhtheyttä sinun virkapansuuninpuulaakin kansa ette kuula mikä jällaa sulle. 

Hae ylheistä pansuunia ko sie asut muussa maassa

Jos sie olet ollu töissä ja maksanu veroja Ruothiin niin sie olet tienanu sisäle ruottalaisheen pansuuhniin. Sulla oon oikeus saaja sen vaikka sie asut muussa maassa pansunäärinä.

Jos sie asut ulkopuolela Ruottia EU elikkä EES- maassa (EES oon EU-maat ja Norja, Iislanti ja Liechtenstein) niin sie piät hakea pansuunivirastolta siinä maassa missä sie asut. Sie piät hakea ruottalaista pansuunia vähhiinthääns kuus kuukautta ennen sinun ensimäistä kuukausiulosmaksoa.

Pansuuni sulle joka asut ulkopuolele Ruottia 

In Swedish - Ansök om pension

Det finns inte någon bestämd pensionsålder i Sverige, därför betalas inte pensionen ut automatiskt till dig. Du måste själv ansöka när du vill börja ta ut den. Du ansöker om pension på vår webbplats eller på en blankett.

Är du född 1959 eller senare kan du tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 62 år. Är du född 1958 eller tidigare kan du tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 61 år. Du kan arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension. Du har rätt att arbeta fram till 67 år, men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre. Från 2020 har du rätt att arbeta kvar fram till 68 år.

Ju senare du går i pension desto högre pension kan du få. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar och att du beräknas vara pensionär under en kortare tid.  

När du ansöker bestämmer du om du vill ta ut hela din pension, eller en del av den, per månad. Du avgör också om du vill ha din premiepension från samma tidpunkt som den övriga allmänna pensionen.

Ansök om pension tre månader innan du vill börja ta ut den. Om du har bott utomlands bör du ansöka sex månader innan. När du lämnat in din ansökan får du ett beslut från oss runt den 20:e i månaden före första utbetalningsmånaden.

Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension en gång per månad. Om du har efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas dessa förmåner ut samtidigt.

Tänk på att vissa svenska tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, andra måste du själv ansöka om. Kontakta ditt tjänstepensionsbolag för att höra vad som gäller för dig.

Ansök om allmän pension när du bor i ett annat land

Har du jobbat och betalat skatt i Sverige har du tjänat in till svensk pension. Den har du rätt till även om du bosätter dig i ett annat land som pensionär.

Om du är bosatt utanför Sverige i ett EU- eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor. Du bör ansöka om den svenska pensionen minst sex månader innan du vill ha din första månadsutbetalning.

Pension när du bor utanför Sverige