Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Du som är bosatt utanför Sverige

Om du har jobbat i Sverige så har du rätt att få svensk allmän pension utbetald även om du är bosatt utanför Sverige. Det är inte säkert att du får behålla hela din pension, beroende på vilka delar av pensionen du har och vilket land du bor i. För att få behålla din pension när du bor i ett annat land än Sverige måste du skicka ett levnadsintyg till oss varje år.

Flyttar du till ett annat land är det inte säkert att du får behålla hela din pension från Sverige. Det beror bland annat på vilka delar av pensionen du har och till vilket land du flyttar.Anmäl förändringar för dig som bor utanför Sverige

Levnadsintyg

Levnadsintyget är ett sätt för dig som bor i utlandet att intyga oss om att du fortfarande lever och därmed också har fortsatt rätt till din pension.Levnadsintyg för att intyga att du lever

Om du ännu inte ansökt om din svenska allmänna pension ska du göra det på olika sätt beroende på i vilket land du bor.Ansök om svensk allmän pension när du bor i ett annat land

Blankett för levnadsintyg

Skicka blanketten till

Pensionsmyndigheten
SE-839 77 Östersund
Sweden

Utlandsrelaterade frågor

Om du har andra frågor kan du kontakta oss.

Telefon: +46 498-200 700
E-post: international@pensionsmyndigheten.se
Facebook: Ställ en fråga på Facebook

Pensionsmyndigheten hanterar pensioner med stöd av de avtal som finns mellan EU och Storbritannien och uppdaterar informationen löpande om hur pensionen kan påverkas.Så påverkas din pension av att Storbritannien har lämnat EU

När du bor i Sverige kan du ha rätt till garantipension. Men när du flyttar kan du inte längre få garantipension eftersom det är en bosättningsbaserad förmån och endast betalas ut till bosatta i Sverige.

Du kan ha rätt att behålla garantipensionen när du flyttar till Kanada om du bott i Sverige och Kanada minst 20 år totalt.

Har du garantipension till omställningspension gäller samma regler som för garantipensionen till den allmänna pensionen.

Om du är född 1937 eller tidigare och har garantipension eller om du har garantipension till änkepension kan du få behålla dessa när du flyttar till ett annat EU/EES-land eller Schweiz.

Din inkomstpension, premiepension och tilläggspension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till. 

Inkomstpensionstillägget betalas ut som ett tillägg till allmän pension. Du kan få inkomstpensionstillägg om du bor i eller flyttar till ett annat land inom EU/EES eller Schweiz eller ett land som Sverige har avtal med om social trygghet. Inkomstpensionstillägget ändras inte, utan beräknas på samma sätt som om du skulle bo i Sverige. Det är storleken på din inkomstgrundade pension som avgör vilket belopp du har rätt till. Inkomstpensionstillägg

Barnpension, omställningspension eller änkepension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till.

Efterlevandestöd till barn betalar vi bara ut till barn som bor i Sverige. Men i vissa fall kan barnet få behålla efterlevandestödet eller en del av det om han eller hon flyttar till ett annat land inom EU/ EES eller till Schweiz. Det beror på vilka förmåner barnet får från det land han eller hon flyttar till och om de påverkar det svenska efterlevandestödet.

Bostadstillägg

Om du vistas i ett land inom EU/EES eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få bostadstillägg om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan bostadstillägg betalas ut under högst sex månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till bostadstillägg från och med månaden efter det att du flyttar.

Äldreförsörjningsstöd

Om du vistas i ett annat EU/EES land eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få äldreförsörjningsstöd om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan äldreförsörjningsstödet betalas ut under högst tre månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till äldreförsörjningsstöd från och med månaden efter det att du flyttar.

En banköverföring inom Europa med korrekt IBAN och SWIFT tar omkring tre-fem bankdagar. Banköverföringar utanför Europa kan ta ytterligare några dagar.

Saknar du en utbetalning och det har gått 10 arbetsdagar efter att utbetalningen bör ha skett, kan du kontakta oss.

Tänk på att om du skickar ett rekommenderat brev direkt till en handläggare på Pensionsmyndigheten ska namnet stå under Pensionsmyndigheten. I annat fall riskerar du att hanteringen tar längre tid eftersom bara den personen kan kvittera ut brevet.

Adressen ska skrivas så här:
Pensionsmyndigheten
SE-839 77 Östersund
Sweden

Europeiska kommissionen har samlat information om vad som gäller för dig som bor, har arbetat eller studerat i olika länder inom EU.Europeiska kommissionen

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Där finns information för dig som bor och har arbetat eller studerat i ett annat nordiskt land.Info Norden

Ska du bo eller flytta utanför Sverige i ett år eller mer ska du göra en flyttanmälan till Skatteverkets folkbokföring.Anmäl till Skatteverkets folkbokföring

Inkomst från Sverige i form av pension är beskattningsbar. Bor du i ett annat land och har pension från Sverige ska du i regel betala särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK).

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta(SINK) beräknas på ditt månadsbelopp efter avdrag med ett fribelopp. Fribeloppet motsvarar det grundavdrag som du kan få om du beskattas med preliminär skatt.

Du betalar alltså bara skatt på den del av pensionen som överstiger fribeloppet. Fribeloppet fastställs varje år av regeringen. Pensionen beskattas endast till den del den varje månad överstiger 1/12 av 0,77 prisbasbelopp.

Du ansöker om att beskattas enligt SINK hos Skatteverket. Kom ihåg att sedan skicka eventuellt beslut till Pensionsmyndigheten.

Undvik att betala dubbel skatt

Sverige har avtal med många länder som reglerar var du ska betala skatt för din svenska pension. Det innebär att du inte ska behöva betala skatt på din svenska pension både i Sverige och i det land där du bor.

Har du frågor om skatteavdrag på pension vid bosättning utanför Sverige kan du kontakta Skatteverket.Skatteverket

Har du frågor om att vara boende utomlands?

Vanliga frågor om att vara bosatt utomlands

Sammanfattning

  • Du kan få den inkomstgrundade pensionen utbetald vart du än flyttar.
  • Garantipension kan du endast få utbetalt vid bosättning i Sverige. Under vissa förutsättningar kan du som bor i Kanada ha rätt att få garantipension utbetalt.
  • Det är viktigt att du skickar in ett levnadsintyg till oss varje år.