Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Du som är bosatt utanför Sverige

Om du har jobbat i Sverige så har du rätt att få svensk allmän pension utbetald även om du är bosatt utanför Sverige. Det är inte säkert att du får behålla hela din pension, beroende på vilka delar av pensionen du har och vilket land du bor i. För att få behålla din pension måste du skicka ett levnadsintyg till oss varje år.

Flyttar du till ett annat land är det inte säkert att du får behålla hela din pension från Sverige. Det beror bland annat på vilka delar av pensionen du har och till vilket land du flyttar.

Anmäl förändringar för dig som bor utanför Sverige

Levnadsintyg

Levnadsintyget är ett sätt för dig som bor i utlandet att intyga oss om att du fortfarande lever och därmed också har fortsatt rätt till din pension.

Levnadsintyg för att intyga att du lever

Om du ännu inte ansökt om din svenska allmänna pension ska du göra det på olika sätt beroende på i vilket land du bor.

Ansök om svensk allmän pension när du bor i ett annat land

Skicka blanketten till

Pensionsmyndigheten
SE-839 77 Östersund
Sweden

Har du inget bankkonto och inte kan skaffa ett bankkonto kan din pension skickas till din hemadress som en check. Tänk på att det tar längre tid än en elektronisk överföring till ett bankkonto och innebär också en större risk.

Utlandsrelaterade frågor

Om du har andra frågor kan du kontakta oss.

Telefon: +46 498-200 700
E-post: international@pensionsmyndigheten.se
Facebook: Ställ en fråga på Facebook

Så påverkar brexit din pension

Pensionsmyndigheten följer utvecklingen i förhandlingarna mellan EU och Storbritannien och uppdaterar information om hur pensionen kan påverkas.

Så påverkas din pension av att Storbritannien har lämnat EU

Garantipension när du flyttar

Har du garantipension får du behålla den om du flyttar till ett land inom EU/ EES och Schweiz. Du får behålla garantipensionen men bara om du tidigare bott i Sverige i minst tre år före 65 års ålder. Din rätt till garantipension vid bosättning inom EU/EES eller Schweiz grundar sig på en tillfällig lag som gäller under hela 2021. Vad som händer från januari 2022 är under utredning.

Du har också rätt att få behålla garantipensionen när du flyttar till Kanada om du bott i Sverige och Kanada totalt minst 20 år.

Har du garantipension till omställningspension eller änkepension får du bara behålla garantipensionen om du flyttar till ett land inom EU/ EES och Schweiz under förutsättningen att den avlidne tidigare varit bosatt i Sverige minst tre år. 

Du har också rätt att få behålla garantipensionen till omställningspensionen eller änkepension när du flyttar till Kanada om den avlidne bott i Sverige och Kanada totalt minst 20 år.

Inkomstgrundad pension behåller du oavsett var du flyttar

Din inkomstpension, premiepension och tilläggspension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till. 

Inkomstpensionstillägg när du flyttar

Inkomstpensionstillägget är en ny förmån som betalas ut som ett tillägg till allmän pension från och med september 2021. Du kan få inkomstpensiontillägg om du bor i eller flyttar till ett annat land inom EU/EES eller Schweiz eller ett land som Sverige har avtal med om social trygghet. Inkomstpensionstillägget ändras inte, utan beräknas på samma sätt som om du skulle bo i Sverige. Det är storleken på din inkomstgrundade pension som avgör vilket belopp du har rätt till.

Inkomstpensionstillägg

Inkomstgrundad efterlevandepensionen får du behålla

Barnpension, omställningspension eller änkepension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till.

Efterlevandestöd till barn betalar vi bara ut till barn som bor i Sverige. Men i vissa fall kan barnet få behålla efterlevandestödet eller en del av det om han eller hon flyttar till ett annat land inom EU/ EES eller till Schweiz. Det beror på vilka förmåner barnet får från det land han eller hon flyttar till och om de påverkar det svenska efterlevandestödet.

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd om du flyttar utomlands

Bostadstillägg

Om du vistas i ett land inom EU/EES eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få bostadstillägg om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan bostadstillägg betalas ut under högst sex månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till bostadstillägg från och med månaden efter det att du flyttar.

Äldreförsörjningsstöd

Om du vistas i ett annat EU/EES land eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få äldreförsörjningsstöd om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan äldreförsörjningsstödet betalas ut under högst tre månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till äldreförsörjningsstöd från och med månaden efter det att du flyttar.

Om du inte fått din utbetalning

En banköverföring inom Europa med korrekt IBAN och SWIFT tar omkring tre-fem bankdagar. Banköverföringar utanför Europa kan ta ytterligare några dagar.

Saknar du en utbetalning kan du kontakta oss. För en reklamation kontaktar du utbetalningsförmedlaren.

Rekommenderat brev - skriv rätt för snabbare hantering

Tänk på att om du skickar ett rekommenderat brev direkt till en handläggare på Pensionsmyndigheten ska namnet stå under Pensionsmyndigheten. I annat fall riskerar du att hanteringen tar längre tid eftersom bara den personen kan kvittera ut brevet.

Adressen ska skrivas så här:
Pensionsmyndigheten
SE-839 77 Östersund
Sweden

Vad gäller inom EU och Norden?

Europeiska kommissionen har samlat information om vad som gäller för dig som bor, har arbetat eller studerat i olika länder inom EU.

Europeiska kommissionen

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Där finns information för dig som bor och har arbetat eller studerat i ett annat nordiskt land.

Info Norden

Gör en adressanmälan om du ska bo eller flytta utanför Sverige

Ska du bo eller flytta utanför Sverige i ett år eller mer ska du göra en flyttanmälan till Skatteverkets folkbokföring.

Anmäl till Skatteverkets folkbokföring

Skatt för dig som bor utanför Sverige

Inkomst från Sverige i form av pension är beskattningsbar. Bor du i ett annat land och har pension från Sverige ska du i regel betala särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta (SINK).

Den särskilda inkomstskatten (SINK) beräknas på ditt månadsbelopp efter avdrag med ett fribelopp. Fribeloppet motsvarar det grundavdrag som du kan få om du beskattas med preliminär skatt.

Du betalar alltså bara skatt på den del av pensionen som överstiger fribeloppet. Fribeloppet fastställs varje år av regeringen. Pensionen beskattas endast till den del den varje månad överstiger 1/12 av 0,77 prisbasbelopp.

Undvik att betala dubbel skatt

Sverige har avtal med många länder som reglerar var du ska betala skatt för din svenska pension.  Det innebär att du inte ska behöva betala skatt på din svenska pension både i Sverige och i det land där du bor.

Har du frågor om skatteavdrag på pension vid bosättning utanför Sverige kan du kontakta Skatteverket.

Skatteverket

Har du frågor om att vara boende utomlands?

Vanliga frågor om att vara bosatt utomlands

Sammanfattning

  • Du kan få den inkomstgrundade pensionen utbetald vart du än flyttar.
  • Garantipension kan du endast få utbetalt till EU, EES, Schweiz och Kanada.
  • Det är viktigt att du skickar in ett levnadsintyg till oss varje år.