Du som är bosatt utanför Sverige | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Du som är bosatt utanför Sverige

Om du har jobbat i Sverige så har du rätt att få svensk allmän pension utbetald även om du är bosatt utanför Sverige. Det är inte säkert att du får behålla hela din pension, beroende på vilka delar av pensionen du har och vilket land du bor i. För att få behålla din pension måste du skicka ett levnadsintyg till oss varje år.

Flyttar du till ett annat land är det inte säkert att du får behålla hela din pension från Sverige. Det beror bland annat på vilka delar av pensionen du har och till vilket land du flyttar.

Anmäl förändringar för dig som bor utanför Sverige

Levnadsintyg

Levnadsintyget är ett sätt för dig som bor i utlandet att intyga oss om att du fortfarande lever och därmed också har fortsatt rätt till din pension.

Levnadsintyg för att intyga att du lever

Om du ännu inte ansökt om din svenska allmänna pension ska du göra det på olika sätt beroende på i vilket land du bor.

Ansök om svensk allmän pension när du bor i ett annat land

Utbetalning av din pension till annat land

Du kan välja att få din pension utbetald till ditt svenska bankkonto eller ditt bankkonto i ett annat land. Pengarna skickas samma dag som utbetalningar till svenska konton, den 18:e och 19:e varje månad. Räkna med att det tar tre-fem bankdagar innan pengarna finns på kontot från utbetalningsdag om du har ett konto i ett annat land än Sverige.

Då betalas pensionen ut

En mottagaravgift kan tas ut från mottagarbanken innan pengarna sätts in på ditt konto. Om din önskade valuta inte fungerar kommer vi på Pensionsmyndigheten bestämma valuta. Väljer du svenska kronor är det viktigt att kontrollera med din bank att de kan ta emot svenska kronor.

Skicka blanketten till

Pensionsmyndigheten
SE-839 77 Östersund
Sweden

Har du inget bankkonto och inte kan skaffa ett bankkonto kan din pension skickas till din hemadress som en check. Tänk på att det tar längre tid än en elektronisk överföring till ett bankkonto och innebär också en större risk.

Utlandsrelaterade frågor

Om du har andra frågor kan du kontakta oss.

Telefon: +46 498-200 700
E-post: international@pensionsmyndigheten.se
Facebook: Ställ en fråga på Facebook

Så kan brexit påverka din pension

Det händer en del kring Brexit och pension. Pensionsmyndigheten följer utvecklingen i förhandlingarna mellan EU och Storbritannien.

Brexit kan påverka din pension

Garantipension när du flyttar

Har du garantipension får du behålla den om du flyttar till ett land inom EU/ EES och Schweiz. Du får behålla garantipensionen men bara om du tidigare bott i Sverige i minst tre år före 65 års ålder. Din rätt till garantipension vid bosättning inom EU/EES eller Schweiz grundar sig på en tillfällig lag som gäller under hela 2020. Vad som händer från januari 2021 är under utredning.

Du har också rätt att få behålla garantipensionen när du flyttar till Kanada om du bott i Sverige och Kanada totalt minst 20 år.

Har du garantipension till omställningspension eller änkepension får du bara behålla garantipensionen om du flyttar till ett land inom EU/ EES och Schweiz under förutsättningen att den avlidne tidigare varit bosatt i Sverige minst tre år. 

Du har också rätt att få behålla garantipensionen till omställningspensionen eller änkepension när du flyttar till Kanada om den avlidne bott i Sverige och Kanada totalt minst 20 år.

Inkomstgrundad pension behåller du oavsett var du flyttar

Din inkomstpension, premiepension och tilläggspension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till. 

Inkomstgrundad efterlevandepensionen får du behålla

Barnpension, omställningspension eller änkepension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till.

Efterlevandestöd till barn betalar vi bara ut till barn som bor i Sverige. Men i vissa fall kan barnet få behålla efterlevandestödet eller en del av det om han eller hon flyttar till ett annat land inom EU/ EES eller till Schweiz. Det beror på vilka förmåner barnet får från det land han eller hon flyttar till och om de påverkar det svenska efterlevandestödet.

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd om du flyttar utomlands

Bostadstillägg

Om du vistas i ett land inom EU/EES eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få bostadstillägg om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan bostadstillägg betalas ut under högst sex månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till bostadstillägg från och med månaden efter det att du flyttar.

Äldreförsörjningsstöd

Om du vistas i ett annat EU/EES land eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få äldreförsörjningsstöd om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan äldreförsörjningsstödet betalas ut under högst tre månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till äldreförsörjningsstöd från och med månaden efter det att du flyttar.

Om du inte fått din utbetalning

En banköverföring inom Europa med korrekt IBAN och SWIFT tar omkring tre-fem bankdagar. Banköverföringar utanför Europa kan ta ytterligare några dagar.

Saknar du en utbetalning kan du kontakta oss. För en reklamation kontaktar du utbetalningsförmedlaren.

Rekommenderat brev - skriv rätt för snabbare hantering

Tänk på att om du skickar ett rekommenderat brev direkt till en handläggare på Pensionsmyndigheten ska namnet stå under Pensionsmyndigheten. I annat fall riskerar du att hanteringen tar längre tid eftersom bara den personen kan kvittera ut brevet.

Adressen ska skrivas så här:
Pensionsmyndigheten
SE-839 77 Östersund
Sweden

Vad gäller inom EU och Norden?

Europeiska kommissionen har samlat information om vad som gäller för dig som bor, har arbetat eller studerat i olika länder inom EU.

Europeiska kommissionen

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Där finns information för dig som bor och har arbetat eller studerat i ett annat nordiskt land.

Info Norden

Skatt för dig som bor utanför Sverige

Inkomst från Sverige i form av pension är beskattningsbar. Bor du i ett annat land och har pension från Sverige ska du i regel betala särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta (SINK).

Den särskilda inkomstskatten (SINK) beräknas på ditt månadsbelopp efter avdrag med ett fribelopp. Fribeloppet motsvarar det grundavdrag som du kan få om du beskattas med preliminär skatt.

Du betalar alltså bara skatt på den del av pensionen som överstiger fribeloppet. Fribeloppet fastställs varje år av regeringen. Pensionen beskattas endast till den del den varje månad överstiger 1/12 av 0,77 prisbasbelopp.

Undvik att betala dubbel skatt

Sverige har avtal med många länder som reglerar vart du ska betala skatt för din svenska pension.  Det innebär att du inte ska behöva betala skatt på din svenska pension både i Sverige och i det land där du bor.

Har du frågor om skatteavdrag på pension vid bosättning utanför Sverige kan du kontakta Skatteverket.

Skatteverket

Har du frågor om att vara boende utomlands?

Vanliga frågor om att vara bosatt utomlands

Sammanfattning

  • Du kan få den inkomstgrundande pensionen utbetald vart du än flyttar.
  • Garantipension kan du endast få utbetalt till EU, EES, Schweiz och Kanada.
  • Det är viktigt att du skickar in ett levnadsintyg till oss varje år.