Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Zmiana funduszy na potrzeby emerytury składkowej

Emerytura składkowa jest częścią emerytury powszechnej, w przypadku której można samodzielnie wybrać fundusze, w których lokowane będę Twoje środki. Wybór funduszy nic nie kosztuje i można je w każdej chwili zmienić.

Jeśli nie dokonałe(a)ś samodzielnego wyboru funduszu, Twoje pieniądze zostaną ulokowane w AP7 Såfa – państwowym funduszu oszczędnościowym z wyboru domyślnego dopasowanym do Twojego wieku. Państwowy fundusz oszczędnościowy z wyboru domyślnego AP7 Såfa ma profil wysokiego ryzyka, to znaczy ma duży udział akcji w okresie, w którym pozostało Ci wiele lat do emerytury, a niższy profil ryzyka, im bliżej początku przejścia na emeryturę. Celem tego jest umożliwienie osiągnięcia jak najwyższego zysku z inwestycji. Państwowy fundusz oszczędnościowy z wyboru domyślnego AP7 Såfa można wybrać dla całości lub części emerytury składkowej wraz z innymi funduszami.

Zmiana funduszy

Aby dokonać zmiany funduszy, należy zalogować się na Moich Stronach (Mina sidor) za pomocą szwedzkiej e-legitymacji. W każdym przypadku odradzamy zmianę funduszy lub logowanie się za pomocą e-legitymacji na polecenie innej osoby. 

Jeśli nie posiadasz szwedzkiej e-legitymacji, możesz skorzystać z formularza zmiany funduszy. Aby zamówić formularz, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Sprawdź, w jaki sposób inwestowana jest Twoja emerytura składkowa

Na Moich Stronach możesz sprawdzić, w jakich funduszach ulokowana jest Twoja emerytura składkowa. Zaloguj się na Moich Stronach (informacja po szwedzku)

Co roku Pensionsmyndigheten wysyła pomarańczową kopertę z roczną informacją o Twojej emeryturze powszechnej. Zawiera ona informacje o tym, w jaki sposób inwestowana jest Twoja emerytura składkowa. Kiedy otrzymasz kopertę po raz pierwszy, otrzymasz też informację o tym, w jaki sposób dokonać pierwszego wyboru funduszy.

Nie kupuj czegoś, czego nie rozumiesz

Istnieją firmy, które za opłatą oferują wybór, zmianę i zarządzanie emeryturą składkową. Firmy te są czasami mylone z Pensionsmyndigheten lub podają, że działają w naszym imieniu. W żadnym wypadku nie współpracujemy z takimi firmami.

Jeśli oferowane są Ci usługi, takie jak zarządzanie lub doradztwo w sprawie emerytury, upewnij się, że w pełni rozumiesz, za co płacisz.

Niektóre firmy zarządzające opowiadają o bardzo opłacalnych inwestycjach w fundusze i podają przykłady klientów, którym udało się podwoić swoje konto emerytury składkowej w ciągu zaledwie 5 lat. Wiele z tych przykładów brzmi bardzo mało prawdopodobnie i ważne jest, aby wiedzieć, ile kosztują usługi oferowane przez te firmy, zarówno jeśli chodzi o opłatę roczną, jak i składkę na rzecz funduszu. Mogą to być duże kwoty, ponieważ na emeryturę oszczędza się przez wiele lat. 

Uważaj na telemarketerów

Od dnia 1 lipca 2018 r. obowiązuje zakaz telefonowania i reklamowania lub sprzedaży produktów dotyczących emerytur składkowych. Jeśli zadzwoni do Ciebie telemarketer, powinieneś zakończyć rozmowę. 

Składka na rzecz funduszu ma wpływ na emeryturę

Składka na rzecz funduszu jest ważna w przypadku wszystkich oszczędności długoterminowych, a wysokie opłaty mają negatywny wpływ na oszczędności. Każda dodatkowa korona, jaką płacisz w ramach składki, oznacza pomniejszenie o nią Twojej przyszłej emerytury.

Tracisz również dodatkowy zysk, jaki otrzymałbyś, gdyby pieniądze, które płacisz w ramach składki, pozostały w Twoich oszczędnościach emerytalnych i co roku generowały odsetki.

Jeśli wybierasz spośród podobnych funduszy w tej samej kategorii, dobrze jest wybrać ten z najniższą opłatą. Zysk generowany przez fundusze inwestycyjne jest trudny do przewidzenia, ale opłaty znane są z góry.

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du själv kan välja hur du vill placera i fonder. Att välja fonder kostar ingenting och du kan byta fonder när du vill.

Om du aldrig gjort ett eget fondval placeras dina pengar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa, anpassad efter din ålder. Det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa har hög risk, det vill säga hög andel aktier, när du har långt kvar till pension och lägre risk när du blir äldre. Det är för att du ska ha möjlighet till så bra värdeutveckling som möjligt. Du kan välja det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa för hela eller delar av din premiepension tillsammans med andra fonder.

Att byta fonder

För att byta fonder loggar du in på Mina sidor med en svensk e-legitimation. Vi avråder alltid från att göra fondbyten eller logga in med din e-legitimation på uppmaning från någon annan. 

Om du inte har en svensk e-legitimation kan du använda en fondbytesblankett. Kontakta kundservice för att beställa den.

Se hur din premiepension är placerad

Du kan se vilka fonder din premiepension är placerad i på Mina sidor. Logga in på Mina sidor

Varje år skickar Pensionsmyndigheten ut ett orange kuvert med årsbesked om din allmänna pension. Där finns information om hur din premiepension är placerad. När du får kuvertet första gången får du information om hur du går till väga för att göra ditt första fondval.

Köp inte något som du inte förstår

Det finns företag som mot en avgift erbjuder att välja, byta och förvalta din premiepension. Dessa företag förväxlas ibland med Pensionsmyndigheten eller uppger att de agerar på uppdrag av oss. Vi samarbetar aldrig med sådana företag.

Om du blir erbjuden tjänster som förvaltning eller rådgivning kring pension så se till att du förstår fullt ut vad du betalar för.

En del förvaltningsföretag berättar om mycket positiva fondplaceringar och ger exempel på kunder som lyckats fördubbla sitt premiepensionskonto på endast 5 år. Många av dessa exempel är mycket osannolika och det är viktigt att du vet vad de tjänster som dessa företag erbjuder kostar för dig, både i årlig avgift och i fondavgift. Det kan bli mycket pengar eftersom man sparar till sin pension under lång tid. 

Se upp för telefonförsäljare

Det är sedan 1 juli 2018 förbjudet att ringa och marknadsföra eller sälja produkter som rör premiepensionsområdet. Om du blir uppringd av en telefonförsäljare bör du avsluta samtalet. 

Fondavgiften påverkar pensionen

Avgiften har betydelse för allt långsiktigt sparande och höga avgifter påverkar sparandet negativt. För varje extra krona du betalar i avgifter försvinner lika mycket från din framtida pension.

Du går också miste om den extra värdeutveckling som du skulle ha fått om pengarna du betalar i avgift istället hade fått stanna kvar i ditt premiepensionssparande och ge ränta år efter år.

Om du väljer mellan liknande fonder i samma kategori, är det bra att välja den med lägst avgift. Värdeutvecklingen på fonder är svår att förutse, men avgifterna är kända i förväg.