Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Zmiana funduszy w ramach emerytury składkowej

Emerytura składkowa jest tym elementem emerytury powszechnej, który pozwala Państwu na samodzielny wybór sposobu inwestowania w fundusze. Wybór funduszy jest bezpłatny i w każdej chwili można dokonać ich zmiany.

Jeżeli nigdy nie dokonali Państwo wyboru funduszy, Państwa pieniądze zostaną ulokowane w AP7 Såfa, państwowym funduszu oszczędnościowym dopasowanym do Państwa wieku. AP7 Såfa jest funduszem wysokiego ryzyka, to znaczy, że ma duży udział akcji, kiedy pozostało Państwu wiele lat do emerytury i niższy poziom ryzyka, kiedy mają Państwo bliżej do emerytury. Chodzi o to, aby zapewnić Państwu możliwie największy zysk. Mogą Państwo wybrać fundusz AP7 Såfa dla całejlub części Państwa emerytury składkowej obok innych funduszy.

Zmiana funduszy

Aby dokonać zmiany funduszy należy zalogować się na Moich stronach (Mina sidor) przy użyciu szwedzkiego elektronicznego dowodu tożsamości, na przykład elektronicznego identyfikatora bankowego. Zawsze odradzamy zmianę funduszy lub logowanie się przy użyciu swojego elektronicznego dowodu tożsamości na wezwanie innej osoby. 

Sprawdzenie sposobu inwestowania emerytury składkowej

Mogą Państwo sprawdzić, w jakich funduszach została ulokowana Państwa emerytura składkowa po zalogowaniu się na Moich stronach.

Urząd ds. Emerytalnych i Rentowych wysyła co roku pomarańczową kopertę z informację roczną dotyczącą Państwa emerytury powszechnej. Zawiera ona informacje o sposobie inwestowania Państwa emerytury składkowej. Kiedy po raz pierwszy otrzymają Państwo kopertę, uzyskają Państwo informację o tym, co należy zrobić, aby dokonać swojego pierwszego wyboru.

Nie należy kupować czegoś, czego się nie rozumie

Istnieją firmy, które za opłatą oferują wybór, zmianę lub zarządzanie Państwa emeryturą składkową. Firmy te są czasami mylone z Urzędem ds. Emerytalnych i Rentowych lub podają, że działają na nasze zlecenie. Nigdy nie współpracujemy z takimi firmami.

Jeżeli dostaną Państwo ofertę usług w postaci zarządzania lub doradztwa w zakresie emerytury, prosimy sprawdzić, czy w pełni rozumieją Państwo, co podlega opłacie.

Niektóre firmy zajmujące się zarządzaniem opowiadają o bardzo korzystnych inwestycjach w fundusze i podają przykłady klientów, którym udało się podwoić wartość swojego konta emerytury składkowej w ciągu zaledwie 5 lat. Wiele z tych przykładów brzmi bardzo mało prawdopodobnie i ważne jest, aby wiedzieli Państwo, ile kosztują usługi oferowane przez te firmy, zarówno jeśli chodzi o opłatę roczną, jak i opłatę pobieraną przez fundusz. Może to być duża kwota, ponieważ na emeryturę oszczędza się przez wiele lat.

Uwaga na sprzedawców telefonicznych

Od dnia 1 lipca 2018 r. obowiązuje zakaz telefonowania i wprowadzania na rynek lub sprzedaży produktów dotyczących emerytur składkowych. Jeżeli zadzwoni do Państwa sprzedawca telefoniczny, powinni Państwo zakończyć rozmowę. 

Uwaga na wysokie opłaty

Niektóre firmy oferujące usługi zarządzania emeryturą składkową pobierają opłatę roczną w wysokości około 400-900 koron. Poza tym fundusze, w których zostały ulokowane Państwa pieniądze, mogą być znacznie droższe niż inne porównywalne alternatywy. Aby Państwo jako osoby oszczędzające nie stracili na transakcji, firma zarządzająca musi ulokować emeryturę składkową na tyle korzystnie, aby po pierwsze odzyskać roczną opłatę, a po drugie zwiększyć wartość lokaty. Są bardzo małe szanse na to, że uda się tego dokonywać rok po roku przez długi okres czasu.

In Swedish - byta fonder inom premiepensionen

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du själv kan välja hur du vill placera i fonder. Att välja fonder kostar ingenting och du kan byta fonder när du vill.

Om du aldrig gjort ett eget fondval placeras dina pengar i AP7 Såfa, statens sparalternativ anpassad efter din ålder. AP7 Såfa har hög risk, det vill säga hög andel aktier, när du har långt kvar till pension och lägre risk när du blir äldre. Det är för att du ska ha möjlighet till så bra värdeutveckling som möjligt. Du kan välja AP7 Såfa för hela eller delar av din premiepension tillsammans med andra fonder.

Att byta fonder

För att byta fonder loggar du in på Mina sidor med en svensk e-legitimation, till exempel ett mobilt BankID. Vi avråder alltid från att göra fondbyten eller logga in med din e-legitimation på uppmaning från någon annan. 

Se hur din premiepension är placerad

Du kan se vilka fonder din premiepension är placerad i på Mina sidor.

Varje år skickar Pensionsmyndigheten ut ett orange kuvert med årsbesked om din allmänna pension. Där finns information om hur din premiepension är placerad. När du får kuvertet första gången får du information om hur du går till väga för att göra ditt första fondval.

Köp inte något som du inte förstår

Det finns företag som mot en avgift erbjuder att välja, byta och förvalta din premiepension. Dessa företag förväxlas ibland med Pensionsmyndigheten eller uppger att de agerar på uppdrag av oss. Vi samarbetar aldrig med sådana företag.

Om du blir erbjuden tjänster som förvaltning eller rådgivning kring pension så se till att du förstår fullt ut vad du betalar för.

En del förvaltningsföretag berättar om mycket positiva fondplaceringar och ger exempel på kunder som lyckats fördubbla sitt premiepensionskonto på endast 5 år. Många av dessa exempel är mycket osannolika och det är viktigt att du vet vad de tjänster som dessa företag erbjuder kostar för dig, både i årlig avgift och i fondavgift. Det kan bli mycket pengar eftersom man sparar till sin pension under lång tid.

Se upp för telefonförsäljare

Det är sedan 1 juli 2018 förbjudet att ringa och marknadsföra eller sälja produkter som rör premiepensionsområdet. Om du blir uppringd av en telefonförsäljare bör du avsluta samtalet. 

Se upp för höga avgifter

Vissa företag som erbjuder förvaltningstjänster för premiepensionen tar ut en årlig avgift som ligger på cirka 400-900 kronor. De fonder som dina pengar placeras i kan dessutom vara mycket dyrare än andra jämförbara alternativ. För att du som sparare inte ska förlora på affären, måste förvaltningsföretaget lyckas placera premiepensionen så pass bra att man först får tillbaka sin årliga avgift, sedan ska värdeutvecklingen vara ännu bättre för att du inte ska förlora på affären. Chansen att det ska gå så bra, år efter år under lång tid, är mycket liten.