Om Mina sidor och hur du loggar in | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Om Mina sidor och hur du loggar in

Mina sidor är dina personliga sidor där du loggar in för att bland annat se hur mycket du tjänat in till pension, göra en pensionsprognos, ansöka om pension, ändra dina uppgifter och se vad som händer i ditt ärende. För att kunna logga in på Mina sidor måste du ha en e-legitimation.

Vad är en e-legitimation och e-underskrift?

En e-legitimation är en elektronisk legitimation. Med hjälp av en e-legitimation kan du på ett säkert sätt logga in och legitimera dig på olika webbplatser och för att skriva under en ansökan elektroniskt med en e-underskrift. En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. BankID är en typ av e-legitimation.

Den elektroniska underskriften har samma juridiska innebörd som en underskrift gjord på papper.

Så fungerar e-legitimation och e-underskrift

Hjälp med inloggning med e-legitimation

För att kunna logga in på Mina sidor och använda våra e-tjänster behöver du en e-legitimation, ett mobilt BankID eller BankId. Du kan installera en e-legitimation på en mobil, surfplatta eller dator. E-legitimation för mobiler och surfplattor kallas för mobilt BankID.

Du får e-legitimationen från en bank. Bankerna har olika krav på din ålder men om du är under 18 år måste du ha tillstånd av din vårdnadshavare. 

Hur du skaffar en e-legitimation

Kom igång med mobilt BankID och BankID

E-legitimationen BankID beställer du av din bank. Pensionsmyndigheten kan inte ge teknisk support kring problem med ditt BankID. Vänd dig alltid till din utgivare i första hand.

Mer om BankID, hur du beställer och felsökning

Kontakta oss på kundservice om du har fortsatta problem

Inloggning med utländsk e-legitimation

Från och med den 29 september 2018 är det obligatoriskt för offentliga myndigheter att tillåta inloggning med utländska e-legitimationer, under förutsättning att de uppfyller kraven enligt EU-förordningen eIDAS.

Utländska e-legitimationer saknar svenskt person- eller samordningsnummer. Det krävs ett gemensamt svenskt kopplingsregister som kan hantera svenska person- och samordningsnummer och utländska e-legitimationer. Skatteverket hanterar detta och för närvarande är inte alla länder anslutna.

Om eIDAS, status om kopplingsregistret och vilka länder som är med

DIGG, myndigheten för digital förvaltning om eIDAS

Släpp aldrig in någon annan person med din e-legitimation

Du bör inte logga in med din e-legitimation när någon du inte känner eller litar på uppmanar dig till det. Det är straffbart att använda någon annans e-legitimation och att låta någon annan använda din e-legitimation för att logga in. 

Det kan hända att Pensionsmyndigheten ringer upp pensionärer eller pensionssparare för att ställa frågor eller följa upp något. Vi kommer aldrig ringa dig för att tipsa om fonder eller för att ge dig placeringsråd för dina pensionspengar. Vi kommer heller aldrig be dig logga in med din e-legitimation. 

Blir du uppringd av någon som uppger sig för att ringa från eller på uppdrag av Pensionsmyndigheten ska du alltid vara försiktig med att lämna ut dina uppgifter. Det finns företag som säger att de vill hjälpa dig att samla all information om dig på ett ställe. De ber dig att använda din e-legitimation för att ge dem tillgång till dina uppgifter hos exempelvis Skatteverket eller banken.

Det kallas andrahandsinloggning och är både osäkert och otillåtet, och det kan dessutom vara olagligt.

Släpp aldrig in någon annan person eller företag ned ditt e-leg

Information om vad inloggning innebär och hur dina personuppgifter behandlas

  • För att kunna ge dig en prognos om hela din framtida pension hämtar vi automatiskt uppgifter om dig från Min Pension i Sverige AB. Detta sker endast om du sedan tidigare är registrerad användare hos Min Pension och har godkänt deras användarvillkor.
  • Om du inte är registrerad användare hos Min Pension kan du anmäla dig som användare när du har loggat in på Mina sidor.
  • Om du redan har gått i pension och inte längre arbetar hämtas inga uppgifter om pensionsprognos.
  • Bara du själv får ta del av de uppgifter som finns på Mina sidor.
  • Dina uppgifter sparas inte på Mina sidor utan hämtas in på nytt varje gång du loggar in.
  • Pensionsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker på Mina sidor.

Mer om personuppgifter och hur vi använder dem

Om du behöver hjälp kan du ge Pensionsmyndighetens kundservice en tillfällig tillåtelse att se dina uppgifter under en begränsad tid. Detta gäller när du under ett samtal med oss på kundservice och har loggat in på Mina sidor och behöver ytterligare hjälp. Det är alltid enligt överenskommelse.

Teknisk information och kontrollera webbläsare

Du kan göra en enkel webbtest för att kunna berätta för oss på kundservice vilken webbläsare, operativsystem och inställningar du har på din dator eller mobilenhet.

Teknisk information och gör webbtest

Personlig kod för talsvar via telefon

Din personliga kod som du fått med ditt orange kuvert eller på annat sätt fungerar tillsvidare som identifieringsmetod i kundservice och självbetjäningstjänsten i talsvar via telefon 0771- 776 776.