Om Mina sidor och hur du loggar in | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Om Mina sidor och hur du loggar in

Mina sidor är dina personliga sidor där du loggar in för att bland annat se hur mycket du tjänat in till pension, göra en pensionsprognos, ansöka om pension, ändra dina uppgifter och se vad som händer i ditt ärende. För att kunna logga in på Mina sidor måste du ha en e-legitimation med mobilt BankID eller BankID.

Med en e-legitimation använder du för att identifiera dig och för att skriva under en ansökan elektroniskt. En e-legitimation är en elektronisk motsvarighet till en vanlig legitimation till exempel ett ID-kort. Den elektroniska underskriften har samma juridiska innebörd som en underskrift gjord på papper.

Mer om e-legitimation och e-underskrift

Du får inte släppa in någon annan

Det kan hända att Pensionsmyndigheten ringer upp pensionärer eller pensionssparare för att ställa frågor eller följa upp något.

Vi kommer aldrig ringa dig för att tipsa om fonder eller för att ge dig placeringsråd för dina pensionspengar. Vi kommer heller aldrig be dig logga in med ditt BankID. 

Det finns företag som säger att de vill hjälpa dig att samla all information om dig på ett ställe. De ber dig att använda din e-legitimation för att ge dem tillgång till dina uppgifter hos exempelvis Skatteverket eller banken.

Det kallas andrahandsinloggning och är både osäkert och otillåtet, och det kan dessutom vara olagligt.

Mer om andrahandsinloggning

Vad kan jag göra på Mina sidor?

Mina sidor är dina personliga sidor där du loggar in med bankID. På Mina sidor kan du:

 • ansöka om allmän pension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. 
 • ändra dina uppgifter, till exempel ändra bankkonto, anmäla ändringar som kan påverka din pension,  bostadstillägg och ändra skatt. 
 • byta premiepensionsfonder och exempelvis ta del av din fondportfölj dess värdeförändring.
 • se vad som hänt i ditt ärende, se när din pension kommer och hur mycket du får.

Mina sidor är under utveckling

Se en lista över alla våra tjänster

Det här innebär inloggning till Mina sidor

 • När du loggar in godkänner du att dina uppgifter hämtas automatiskt från andra aktörer, exempelvis Min Pension i Sverige AB.
 • Bara du själv får ta del av de uppgifter som finns på Mina sidor.
 • Dina uppgifter sparas inte på Mina sidor utan hämtas in på nytt varje gång du loggar in.
 • Pensionsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker på Mina sidor.

Mer om personuppgifter och hur vi använder dem

 • Om du behöver hjälp kan du ge Pensionsmyndighetens kundservice en tillfällig tillåtelse att se dina uppgifter under en begränsad tid. Detta gäller när du loggat in på Mina sidor och under ett samtal med oss på kundservice behöver ytterligare hjälp. Det är alltid enligt överenskommelse.
 • Blir du uppringd av någon som uppger sig för att ringa från eller på uppdrag av Pensionsmyndigheten ska du alltid vara försiktig med att lämna ut dina uppgifter. 
 • Du bör heller inte logga in med ditt BankID när någon du inte känner eller litar på uppmanar dig till det.

Hjälp med inloggning med mobilt BankID och BankID

 • För att kunna logga in på Mina sidor och använda våra e-tjänster behöver du mobilt BankID eller BankId, en e-legitimation. Med en e-legitimation kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet. En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort.

Mer om att skaffa e-legitimation

 • Du bör heller inte logga in med ditt BankID när någon du inte känner eller litar på uppmanar dig till det.
 • Det är straffbart att använda någon annans e-legitimation och att låta någon annan använda din e-legitimation för att logga in. 
 • Pensionsmyndigheten kan inte ge teknisk support kring problem med din e-legitimation. Vänd dig alltid till utgivaren av din e-legitimation i första hand.

BankID:s supportsida

Mobilt BankID

Mobilt BankID är en e-legitimation för mobiltelefoner och surfplattor. Med det kommer du åt nästan alla tjänster under Mina sidor.  

För att kunna använda Mobilt BankID behöver du:

 • ladda ner appen Mobilt BankID som finns tillgänglig på Appstore och Google play.
 • logga in på din internetbank och  hämta en kod för att komma igång med Mobilt BankID.

Banker som stödjer Mobilt BankID

Internetkund hos bank

Du som är internetkund hos en bank laddar ner e-legitimationen genom att logga in dig på bankens webbplats och följa de instruktioner som du får där. En variant av e-legitimation är BankID som flera banker står bakom.

Information om BankID - e-legitimation  

Inloggning med utländsk e-legitimation

Från och med den 29 september 2018 är det obligatoriskt för offentliga myndigheter att tillåta inloggning med utländska e-legitimationer, under förutsättning att de uppfyller kraven enligt EU-förordningen eIDAS.

E-legitimering mellan länderna hanteras med hjälp av så kallade landsnoder som utgör centrala kopplingspunkter för elektronisk identifiering över landsgränserna. E-legitimationsnämnden ansvarar för Sveriges landsnod (Sweden Connect). Pensionsmyndigheten kan sedan den 29 september koppla upp sig mot den svenska landsnoden.

Utländska e-legitimationer saknar svenskt person- och samordningsnummer, därför krävs det ett gemensamt svenskt kopplingsregister som kan hantera svenska person- och samordningsnummer och utländska e-legitimationer. Ett sådant register finns inte på plats idag, men Skatteverket har utrett frågan och lämnat ett förslag. När väl ett register är på plats så krävs det även att motsvarande lösning finns i det aktuella landet för att elektronisk identifiering ska kunna ske över landsgränserna.

Du som kund behöver ha en godkänd utländsk e-legitimation i det aktuella landet och det behöver vara möjligt att göra en sammankoppling med svenskt personnummer eller samordningsnummer.

Om eIDAS, status om kopplingsregistret och vilka länder som är med

DIGG, myndigheten för digital förvaltning om eIDAS

Personlig kod för talsvar via telefon

Din personliga kod som du fått med ditt orange kuvert eller på annat sätt fungerar tillsvidare som identifieringsmetod i kundservice och självbetjäningstjänsten i talsvar via telefon 0771- 776 776. 

Personlig kod borttaget som inloggning

Möjligheten att logga in med personlig kod togs bort 8 juni 2017 för att skydda din integritet och för en högre säkerhet kring inloggning. Du kan logga in med BankID.

Mer om varför personlig kod tas bort

Teknisk information och kontrollera webbläsare

Här kan du se vilka webbläsare och operativsystem som fungerar bäst för den här webbplatsen. Du kan också göra en webbtest för att kunna enkelt berätta för oss på Kundservice vilken webbläsare, operativsystem och inställningar du har.

Teknisk information och gör webbtest