Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Dodatak penziji/mirovini po osnovu prihoda

Možete dobiti dodatak penziji/mirovini po osnovu prihoda kao dodatak vašoj općoj penziji/mirovini. On se temelji prvenstveno na visini vaše penzije/mirovine zasnovane na prihodima, ali i na tome koliko ste godina imali prihode koji predstavljaju penzijsku osnovicu u Švedskoj.

Možete imati pravo na dodatak penziji/mirovini po osnovu prihoda ako ste napunili 65 godina (66 godina se primjenjuje od 2023. godine).

Ako ste dugo radili u Švedskoj ali sa niskom plaćom, možete imati pravo na dodatak penziji/mirovini po osnovu prihoda. Ono što utiče na pravo i visinu vašeg dodatka penziji/mirovini po osnovu prihoda je:

  • Visina vaše opće penzije/mirovine zasnovane na prihodima.
  • Broj godina u Švedskoj tokom kojih ste zarađivali prihode koji čine osnovu za ostvarenje prava na penziju/mirovinu.

Dodatak penziji/mirovini po osnovu prihoda uključen je u opću penziju/mirovinu

Kada podnesete zahtjev za javnu opcu penziju/mirovinu, istovremeno se prijavljujete za dodatak penziji/mirovini po osnovu prihoda, bez obzira na to koliko imate godina kada podnesete zahtjev. Dodatak penziji/mirovini po osnovu prihoda možete dobiti najranije od 65. godine života i on se automatski odobrava kada predate zahtjev za opću penziju/mirovinu ili automatski sa 65 godina, ako ste ranije počeli primati penziju/mirovinu po osnovu prihoda (od 2023. godine je to 66 godina). 

Na isplatu dodatka penziji/mirovini po osnovu prihoda ne utiče to da li radite dok primate penziju/mirovinu ili se odlučujete prestati s radom. Međutim, na visinu dodatka penziji/mirovini po osnovu prihoda može utjecati činjenica da zarađujete dodatne godine prihoda po osnovu kojeg zarađujete penziju/mirovinu i tako ostvarujete pravo na veću penziju/mirovinu.

Koliko možete dobiti?

Dodatak penziji/mirovini po osnovu prihoda može iznositi 600 SEK prije poreza mjesečno, a najmanje nula SEK.

Visina vaše penzije/mirovine zasnovane na prihodima određuje iznos na koji imate pravo. Čak i penzije/mirovine zasnovane na prihodima iz drugih zemalja EU/EEP i Švicarske utiču na visinu vašeg dodatka penziji/mirovini po osnovu prihoda.

Na visinu dodatka penziji/mirovini po osnovu prihoda utiče i to koliko godina ste zarađivali prihode po osnovu kojih zarađujete penziju/mirovinu u Švedskoj. Potrebno je između 35-40 godina da biste dobili cijeli dodatak penziji/mirovini po osnovu prihoda.

Ako primate penziju/mirovinu iz druge zemlje

Na dodatak penziji/mirovini po osnovu prihoda utiče to da li imate penziju/mirovinu iz druge zemlje EU, zemlje EEP ili iz Švicarske. To su starosne penzije/mirovine zasnovane na prihodima iz tih zemalja, baš kao i penzije/mirovine zasnovane na prihodima iz Švedske, koje utiču na to koliki dodatak penziji/mirovini po osnovu prihoda možete dobiti.

Ako primate druge vrste penzije/mirovine, kao što je porodična penzija/mirovina, to ne utiče na dodatak penziji/mirovini po osnovu prihoda.

Ako živite ili se selite u drugu zemlju

Možete dobiti dodatak penziji/mirovini po osnovu prihoda ako živite ili se preselite u drugu zemlju EU ili EEP ili Švicarsku ili zemlju s kojom Švedska ima sporazum o socijalnom osiguranju. Međutim, ako živite u nekoj drugoj zemlji ili se preselite u zemlju sa kojom Svedska nema sporazum o socijalnom osiguranju, nemate pravo na dodatak penziji/mirovini po osnovu prihoda.

Sljedeće zemlje imaju sporazume sa Švedskom o socijalnom osiguranju: Bosna i Hercegovina, Kanada, Čile, Indija, Izrael, Japan, Zelenortska ostrva, Filipini, Maroko, Kvebek (Konvencija Kanade), Srbija, Velika Britanija, Južna Koreja, Turska, SAD.

Prijavite ako se nešto promijeni

Ako dobijete novu penziju/mirovinu ili se vaša penzija/mirovina iz druge zemlje promijeni ili ako se odselite iz Švedske ili promjenite zemlju boravka u drugu zemlju van Švedske, morate to prijaviti švedskom Zavodu za penzijsko/mirovinsko osiguranje. Prijavite promjene koje utiču na vašu penziju/mirovinu

Inkomstpensionstillägget kan du få som ett tillägg till din allmänna pension. Den baseras främst på storleken på din inkomstgrundade pension, men även på hur många år med pensionsgrundande inkomst du har tjänat in i Sverige.

Du kan ha rätt till inkomstpensionstillägg om du har fyllt 65 år (66 år gäller från 2023).

Om du har arbetat ett långt arbetsliv i Sverige men med låg lön kan du ha rätt till inkomstpensionstillägg. Det som påverkar rätten till och storleken på ditt inkomstpensionstillägg är:

  • Storleken på din inkomstgrundande allmänna pension.
  • Antal år i Sverige som du har tjänat in pensionsgrundande inkomst.

Inkomstpensionstillägget ingår i den allmänna pensionen

När du ansöker om allmän pension ansöker du samtidigt om inkomstpensionstillägg, oberoende av hur gammal du är när du lämnar in din ansökan. Inkomstpensionstillägget kan du tidigast få från 65 års ålder och det beviljas automatiskt när du lämnar in din ansökan om allmän pension eller automatiskt vid 65 år, om du tagit ut din inkomstgrundade pension tidigare (från 2023 gäller 66 år). 

Utbetalningen av inkomstpensionstillägget påverkas inte av om du arbetar samtidigt som du tar ut pension eller väljer att sluta arbeta. Dock kan storleken på inkomstpensionstillägget påverkas av att du tjänar in ytterligare år med pensionsgrundande inkomst och därmed får högre pension.

Hur mycket kan du få?

Som mest kan inkomstpensionstillägget bli 600 kronor före skatt per månad och som lägst noll kronor.

Storleken på din inkomstgrundade pension avgör vilket belopp du har rätt till. Även inkomstgrundad pension från annat EU/EES-land och Schweiz kommer att påverka storleken på ditt inkomstpensionstillägg.

Storleken på inkomstpensionstillägget påverkas också av hur många år du tjänat in med pensionsgrundande inkomst i Sverige. Det krävs mellan 35–40 år för att du ska få hela inkomstpensionstillägget.

Om du har pension från annat land

Inkomstpensionstillägget påverkas av om du har pension från annat EU-land, EES-land eller från Schweiz. Det är inkomstgrundade ålderspensioner från dessa länder, precis som inkomstgrundad pension från Sverige, som påverkar hur stort inkomstpensionstillägg du kan få.

Har du andra typer av pension, till exempel efterlevandepension, påverkar dessa inte inkomstpensionstillägget.

Om du bor i eller flyttar till annat land

Du kan få inkomstpensionstillägg om du bor i eller flyttar till ett annat EU-land/EES-land eller Schweiz eller ett land som Sverige har avtal med om social trygghet. Om du däremot bor i eller flyttar till ett annat land, har du inte rätt till inkomstpensionstillägg.

Följande länder har Sverige avtal med om social trygghet: Bosnien-Hercegovina, Chile, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kap Verde, Filippinerna, Marocko, Quebec (Kanada-konventionen), Serbien, Storbritannien, Sydkorea, Turkiet, USA.

Anmäl om något förändras

Om du får ny pension eller om din pension från annat land ändras eller om du flyttar från Sverige eller byter bosättningsland utanför Sverige ska du anmäla det till Pensionsmyndigheten. Anmäl om något förändras