Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Penšuvdnaprognosa- geahča olu penšuvnna sáhtát oažžut

Jus dus lea ruoŧa e-legitimašuvdna, de sáhtát logget sisa pensionsmyndigheten.se ja dahkat penšuvdnaprognosa vai beasat oaidnit olu penšuvnna oaččut mannosaččat pensionistan.  

Prognosa čájeha almmolaš penšuvnna, bargopenšuvnna ja iežat vejolaš Penšuvdnaseastima. Don sáhtát dušše oaidnit penšuvnnaid mat lea dinejuvvon Ruoŧas. Movt geavahat e-bálvalusaid ja movt logget sisa iežat siidduide (liŋka siidui ruoŧagillii)

Jus du ii leat e-legitimašuvdna, de sáhtát don váldit oktavuođa minguin oažžut veahki ráhkadit prognosa.

Don boađat oažžut maid jahkásaš dieđuid penšuvdnaeiseválddiin ja vejolaš bargopenšuvdnafitnodagat mat čájehit man olu leat dinen iežat penšuvdnii jahkásaččat. Leat go eahpesihkar lea go dus bargopenšuvdna, váldde oktavuođa iežat bargoaddiin. 

Om du har en svensk e-legitimation kan du logga in på pensionsmyndigheten.se och göra en pensionsprognos för att se hur mycket du kan komma att få i pension varje månad som pensionär.

Prognosen visar allmän pension, tjänstepension och eventuellt eget pensionssparande. Du kan bara se pensioner som tjänats in i Sverige. Hur du använder e-tjänster och loggar in på mina sidor

Om du saknar en svensk e-legitimation kan du kontakta vår kundservice för att få hjälp att göra en prognos.

Du får också årsbesked från Pensionsmyndigheten och dina eventuella tjänstepensionsbolag som visar hur mycket du har tjänat in till din pension varje år. Är du osäker på om du har tjänstepension, kontakta din arbetsgivare.