Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Runta konvoluhtta- jahkediehtu du almmolaš penšuvnna birra

Juohke jagi oaččut jahkelogahallama penšuvdnaeiseválddiin, dat gohčoduvvo runta konvoluhttan. 

Jus it leat váldán olggos iežat penšuvnna, de čájeha diehtu earret eará olu don leat dinen iežat dienas- ja premiepenšuvdnii gitta maŋemus almmuhuvvon dienasjagi rádjái. Jahkelogahallan sisttisdoallá maid dieđuid movt premiepenšuvdnafoanddat leat ovdánan maŋemus jagis.

Leat go earret eará váldán olggos iežat boarrásiidpenšuvnna, de oaččot dieđuid dán jagi penšuvdnamávssuid ja máksobeivviid birra.

Don fertet ieš dieđihit jus fárret ođđa čujuhussii olgoriikkas nu ahte mii beassat saddet runta konvoluhtaid ja eará dieđuid. Dieđit rievdadusaid- don gii orut olggobeale Ruoŧa 

Sáhtát válljet ieš háliidat go oažžut runta konvoluhta báberboastan iežat boastagássii vai háliidat go oažžut dan digitálalaččat digitála boastagássii. Digitála boastagássa lea nuvttá ja dan lea álki ordnet. Áidna maid dárbbašat lea ruoŧa e-legitimašuvdna. Digitála boastagássa (liŋka siidui ruoŧagillii)

Varje år får du ett årsbesked från Pensionsmyndigheten, det kallas för det orange kuvertet.

Om du inte tagit ut din pension visar beskedet bland annat hur mycket du tjänat in till din inkomst- och premiepension till och med det senaste deklarerade inkomståret. Årsbeskedet innehåller även information om hur dina premiepensionsfonder har utvecklats det senaste året.

Har du tagit ut din allmänna pension så får du bland annat information om din pensionsutbetalning och utbetalningsdagarna under året.

Du måste själv anmäla om du flyttar till en ny adress utomlands för att vi ska kunna skicka orange kuvert och annan information. Anmäl förändringar – du som bor utanför Sverige

Du kan välja om du vill få orange kuvertet som papperspost till din brevlåda eller om du vill få det digitalt till en digital brevlåda. En digital brevlåda är gratis och enkel att skaffa. Det enda du behöver är en svensk e-legitimation. Digital brevlåda