Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Virgepenšuvdna bargoaddis

Eatnasat ožžot virgepenšuvnna iežas bargoaddis. Buot bargoaddit eai fála virgepenšuvnna, danin lea dehálaš váldit čielgasa mii guoská dutnje. Jus dus leat leamaš máŋga sierra bargoaddi dus lea virgepenšuvdna sierra virgepenšuvdnafitnodatsearvvis geaiguin du bargoaddis leamas soahpamuš.

Ruoŧas leat njeallje stuora virgepenšuvdnasoahpamuša. Jus gullot soapmásii dain dat vuolgá das gos barggat leago du bargoaddis kollektiivasoahpamuš. Dat njeallje virgepenšuvdnasoahpamuš gusket gieldda ja guovllubargi, stáhtabargi, priváhttabargi virgeolmmái dehe priváhttabálkáduvvon bargi. Du bargoaddis sáhttá maid leahkit eará čoavddus virgepenšuvdnii. Váldde čielgasa leago dus soahpamuš iežat bargobáikkis gosa bargoaddi máksá ruđa du virgepenšuvdnii. 

Leatgo ieš- fitnodatolmmoš dehe dus ollásit váilu virgepenšuvdna don sáhtát buhtadit váilu virgepenšuvnna iežas seastimiin. Ná olu ávžžuhuvvo du ieš fitnodatolmmožin seastit (liŋka siidui ruoŧagillii)

Virgepenšuvdna ii leat beare penšuvdna man don oaččut maŋŋel go leat heaitán bargame. Dat siskkilda maid buohccedáhkádusa gos don sáhtát oažžut buhtadusa dan lassin maid oaččut dáhkáduskássas go skihppát. Dat siskkilda maid eallit báhcán suodji du oapmahaččaide jus soaittálit jápmit.

Goas máksojuvvo virgepenšuvdna u?

Du virgepenšuvdnafitnodatsearvi dávjá váldá aktavuođa duinna moadde mánu ovdal 65 jagi agi goas háliidat váldit iežat virgepenšuvnna. Jus háliidat váldit dan ovdal don fertet ieš váldit aktavuođa virgepenšuvdnafitnodatservviin.

Don válljet galle jagi háliidat váldit iežat virgepenšuvnna. Máŋggain lea agibeaivásaš váldin jus it ieš daga aktiivvalaš válljema  mii mearkkaša máksima loahppa eallima.muhto sáhttá maid válljet máksima 5, 10, 15 dehe 20 jagi áigge.

De flesta får tjänstepension från sin arbetsgivare. Det är inte alla arbetsgivare som erbjuder tjänstepension, därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller för dig.

Har du haft flera olika arbetsgivare har du tjänstepension från olika tjänstepensionsbolag som dina arbetsgivare haft avtal med.

Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal i Sverige. Om du tillhör något av dem beror på var du arbetar och om din arbetsgivare har kollektivavtal. De fyra tjänstepensionsavtalen gäller anställd inom kommun och region, anställd i staten, privatanställd tjänsteman eller privatanställd arbetare. Din arbetsgivare kan också ha en annan lösning för tjänstepensionen.

Tjänstepensionen är inte bara en pension som du får efter du slutat arbeta. Den består också av en sjukförsäkring där du kan få ersättning utöver den du får från Försäkringskassan om du skulle bli sjuk. Den består också av efterlevandeskydd till dina anhöriga om du skulle avlida.

Ta reda på om du har ett avtal på din arbetsplats där arbetsgivaren betalar in pengar till din tjänstepension.

Om du är egen företagare

För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott, betala in avgifter och skatter samt kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande till pension. Så här mycket rekommenderas du som egen företagare att spara

När betalas tjänstepensionen ut?

Ditt tjänstepensionsbolag kontaktar oftast dig ett par månader innan 65 års ålder med frågan om när du vill ta ut din tjänstepension. Vill du ta ut den tidigare behöver du själv kontakta tjänstepensionsbolaget.

Du väljer hur många år du vill ta ut din tjänstepension. Många har ett livsvarigt uttag om du inte själv gör ett aktivt val, som innebär utbetalningar resten av livet. Men det går också att välja utbetalningar under 5, 10, 15 eller 20 år.