If you are self-employed | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

If you are self-employed

If you are self-employed, you must be responsible for earning your pension yourself. In order for you to receive the same pension as if you were employed, you need to take a salary or profit and pay the contributions and taxes. You also need to compensate for the lack of an occupational pension through your own savings.

There are two different pension contributions you need to pay as a self-employed person. The first contribution is the retirement pension contribution or self-contribution, which corresponds to the contribution that employers pay for an employee.

The second contribution is a national public pension contribution, which you accumulate as a result of paying tax on your salary or profit. These taxes and contributions give you a national public pension. 

Important considerations for you as a self-employed person

Take out a salary/ profit

The salary or profit you receive and pay tax on provides earnings for your national public pension.

Pay tax

Your national public pension depends on how much you paid to the Swedish Tax Agency in taxes and contributions. Every year counts. 

Own saving for retirement

If you are self-employed, you do not receive the occupational pension that most employees receive. If you save 4.5 per cent of your income in long-term savings, that corresponds to what is paid in for most employees for an occupational pension.

See your full pension and make a pension forecast

By logging in to My Pages with a Swedish e-ID you can see your entire pension and what you can get per month.

Keep self-employment going after 65?

Even if you start taking a pension, you can continue your self-employed business. You will then have lower social security contributions and a larger job tax deduction.

In Swedish – Du som är egen företagare

Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter. Du behöver också kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande.

Det finns två olika pensionsavgifter du behöver betala som företagare. Den första avgiften är ålderspensionsavgift eller egenavgift, vilket motsvarar den avgift arbetsgivare betalar för en anställd. Den andra avgiften är allmän pensionsavgift, som du får tillgodoräkna dig i och med att du betalar skatt på din lön eller ditt överskott. Dessa skatter och avgifter ger dig allmän pension. 

Viktigt att tänka på för dig som företagare

Ta ut lön/ överskott

Den lön eller det överskott du får och skattar för gör att du tjänar in till din allmänna pension.

Betala skatt

Din allmänna pension är beroende av hur mycket du betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter. Varje år räknas. 

Eget sparande till pension

Som företagare får du inte tjänstepension som de flesta anställda får. Sparar du 4,5 procent av din inkomst i ett långsiktigt sparande motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalt till tjänstepension.

Se hela din pension och gör en pensionsprognos

Genom att logga in på Mina sidor med en svensk e-legitimation kan du se hela din pension och vad du kan få per månad.

Driva företaget vidare efter 65?

Även om du börjar ta ut pension kan du driva företaget vidare. Du får då lägre sociala avgifter och ett större jobbskatteavdrag.