Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Du som är egen företagare

Som företagare måste du själv ansvara för att tjäna in till din pension. För att du ska få samma allmänna pension som om du vore anställd behöver du som har aktiebolag ta ut lön och du som driver enskild näringsverksamhet ha ett överskott. Du behöver också spara själv för att kompensera för den tjänstepension som de flesta anställda får.

Det finns två olika pensionsavgifter som tillsammans ger allmän pension. Dessa avgifter och skatter ingår i arbetsgivar- och egenavgiften samt i den preliminärskatt du betalar till Skatteverket. 

De flesta anställda har tjänstepension via sin arbetsgivare, men som egen företagare behöver du spara till den själv. 

Som företagare riskerar du att få 25 procent mindre i pension än en anställd med tjänstepension.

Vi har digitala möten där du kan få svar på dina frågor och lära dig mer om hur du tjänar in till pension som egen företagare och hur du kan kompensera för den tjänstepension som anställda vanligen har. 

Delta på ett informationsmöte

När du driver ett aktiebolag måste du ta ut lön och betala pensionsavgifter för att få allmän pension.

Ålderspensionsavgift – en del av arbetsgivaravgifterna

Du betalar ålderspensionsavgift på 10,21 procent av din lön. Ålderspensionsavgiften är en del av de arbetsgivaravgifter på totalt 31,42 procent av lönen som ditt företag betalar in till Skatteverket. Precis som vanliga löntagare får du också tillgodoräkna dig den allmänna pensionsavgiften, som är 7 procent av din lön som du skattar för. 

Maximera det du kan tjäna in i allmän pension

För att börja tjäna in till allmän pension måste du ha en årsinkomst på minst 24 238  kronor (2024). Har du en lön på 51 208 kronor per månad (2024) maximerar du inbetalningen till din allmänna pension. 

Eget sparande till pension – viktigt för dig som företagare

Förutom allmän pension så får 9 av 10 anställda tjänstepension från sin arbetsgivare via kollektivavtal på arbetsplatsen. Som företagare behöver du själv kompensera för den uteblivna tjänstepensionen genom eget sparande till pension.

Om du sparar mellan 4,5 till 6 procent av din lön före skatt så motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalat till sin tjänstepension. Tar du ut en lön över 47 625 (2024) kronor i månaden, behöver du dessutom spara 30 procent av det som överstiger 47 625 kronor för att få motsvarande tjänstepension som en anställd med kollektivavtal. 

Rätt till avdrag för eget sparande till pension

Du med aktiebolag har rätt att göra avdrag för privat pensionssparande till dig själv i din inkomstdeklaration till Skatteverket med upp till 35 procent av lönen. Det gäller om du endast betalar in till allmän pension i bolaget och inte till någon tjänstepension.

Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 573 000 kronor (2024). Ditt företag betalar som vanligt arbetsgivaravgifter på hela lönen, men du slipper inkomstskatt på den del som motsvarar avdraget eftersom sparandet är avdragsgillt i din deklaration.

För att du ska kunna göra avdrag i deklarationen för privat pensionssparande måste du pensionsspara i en pensionsförsäkring eller via ett individuellt pensionssparande (IPS).

Ett tips för ett långsiktigt sparande till pension är att spara i globala aktieindexfonder som inte kostar mer än 0,2 procent i totala avgifter per år. I globala aktiefonder sprids risken över hela världen och sparandet blir inte känsligt för hur enskilda marknader eller branscher utvecklas. En låg avgift gör att ditt pensionskapital inte äts upp av höga avgifter. Så kan du spara privat till pensionen

Möjlighet till tjänstepension och direktpension

För dig med aktiebolag finns möjligheten att låta företaget spara i en tjänstepensionsförsäkring åt dig. Det är framförallt fördelaktigt om du har en lön som är högre än 614 934 kronor per år (2024), före skatt. 

Om sparandet i tjänstepensionsförsäkringen medför att din lön blir mindre än 614 934 kronor per år kommer intjänandet till din allmänna pension att minska. Lönen är ockjså grunden för många andra socialförsäkringsförmåner som föräldrapenning och sjukpenning.

På avdraget till tjänstepensionen betalar aktiebolaget en särskild löneskatt istället för arbetsgivaravgift. En tjänstepensionsförsäkring innebär att rätten till avdragsgillt privat pensionssparande upphör.

Du med aktiebolag har även möjlighet att spara i en direktpension i företaget. Vid direktpension byggs pensionskapitalet upp av beskattade vinster inom det egna aktiebolaget.

Driva företaget vidare som äldre?

Även om du börjat ta ut din pension kan du driva företaget vidare.

Beroende på när du är född får du från en viss ålder ett förhöjt jobbskatteavdrag för äldre, vilket gör att du betalar lägre skatt på din lön.

Vid den ålder du får del av det förhöjda grundavdraget får du också lägre arbetsgivaravgifter och betalar då endast ålderspensionsavgiften som är 10,21 procent. Det förhöjda grundavdraget innebär lägre skatt på både lön och pension.  

På Skatteverkets webbsida finns mer information om skatt på lön och pension vid olika åldrar. Skatteverket

Mer om villkoren för aktiebolag

Du kan läsa mer om vad som gäller för aktiebolag hos Skatteverket och Verksamt. Skatteverket Verksamt

När du driver enskild näringsverksamhet är ditt överskott pensionsgrundande precis som lön. Det gäller även delägare i handelsbolag och kommanditbolag.

Driver du enskild näringsverksamhet betalar du in ålderspensionsavgift på 10,21 procent av överskottet i din aktiva näringsverksamhet. Överskottet beräknas genom att ta skillnaden mellan inkomster och utgifter minus schablonavdrag för egenavgifter på maximalt 25 procent av överskottet. Överskottet kan jämföras med lön för en anställd. 

Ålderspensionsavgiften är en del av de egenavgifter på totalt 28,97 procent som en egenföretagare betalar på överskottet. Precis som vanliga löntagare får du också tillgodoräkna dig den allmänna pensionsavgiften, som är 7 procent av den lön du skattar för.

Maximera det du kan tjäna in i allmän pension

För att börja tjäna in till allmän pension måste du ha en årsinkomst på minst 24 238 kronor (2024). Har du en lön på 51 208 kronor per månad (2024) maximerar du inbetalningen till din allmänna pension.

Avdrag för eget sparande till pension kan sänka din allmänna pension

Du som driver enskild firma, det vill säga har inkomst av aktiv näringsverksamhet, får göra avdrag för privat pensionssparande i din deklaration till Skatteverket. Avdraget sänker dock ditt överskott som är grunden för din allmänna pension och många andra socialförsäkringsförmåner som föräldrapenning och sjukpenning. Du sänker det med beloppet för pensionssparandet plus den så kallade särskilda löneskatten på pensionssparbeloppet på 24,26 procent.

Undvik därför att göra avdrag för privat pensionssparande i deklarationen till Skatteverket så länge du har ett överskott som är lägre än 614 934 kronor per år, före skatt (2024). 

Ett bättre alternativ för dig som har enskild firma och tjänar mindre än 614 934 (2024) kronor per år är alltså att inte göra avdrag för privat pensionssparande i din deklaration utan istället spara pengar som du har betalat skatt för. Det gör du enkelt på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring.

Ett tips är att spara i globala aktieindexfonder som inte kostar mer än 0,2 procent i totala avgifter per år. I globala aktiefonder sprids risken över hela världen och sparandet blir inte känsligt för hur enskilda marknader eller branscher utvecklas. En låg avgift gör att ditt pensionskapital inte äts upp av höga avgifter.

Eget sparande till pension – viktigt för dig som företagare

Förutom allmän pension så får närmare 9 av 10 anställda tjänstepension från sin arbetsgivare via kollektivavtal på arbetsplatsen. Som företagare måste du själv kompensera för den uteblivna tjänstepensionen genom eget pensionssparande.

Om du sparar 4,5 till 6 procent av ditt överskott så motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalat till sin tjänstepension. Får du ut ett överskott över 47 625 kronor i månaden, 571 500 kronor per år (2024), behöver du dessutom spara 30 procent av det som överstiger 571 500 kronor för att få motsvarande tjänstepension som en anställd. Så kan du spara privat till pensionen

Driva företaget vidare som äldre?

Även om du börjat ta ut din pension kan du driva företaget vidare.

Beroende på när du är född får du från en viss ålder ett förhöjt jobbskatteavdrag för äldre, vilket gör att du betalar lägre skatt på din inkomst av näringsverksamhet.

Vid den ålder du får del av det förhöjda grundavdraget får du också lägre egenavgifter och betalar då endast ålderspensionsavgiften som är 10,21 procent. Det förhöjda grundavdraget innebär lägre skatt på både inkomst av näringsverksamhet och pension.  

På Skatteverkets webbsida finns mer information om skatt på inkomst av näringsverksamhet och pension vid olika åldrar. Skatteverket

Mer om villkoren för enskild näringsverksamhet

Om du vill läsa mer finns information hos Skatteverket och Verksamt. Skatteverket

Verksamt

Det finns företag som erbjuder möjligheten att arbeta som egenanställd om du har A-skattsedel. Kortfattat innebär det att du jobbar åt dig själv utan att bilda ett eget företag. Du som är egenanställd

Ta reda på hur mycket en anställd med tjänstepension får avsatt till sin tjänstepension och hur mycket du behöver spara själv om du saknar tjänstepension. Räkna ut din tjänstepension

Rapporten Spara till pension som företagare syftar till att bidra med ökad kunskap om hur en företagare som driver enskild firma eller aktiebolag kan spara till sin pension. 

Rapporten Spara till pension som företagare

Checklista för dig som är egen företagare

Allmän pension - baseras på lön eller överskott

För att få allmän pension behöver du som har aktiebolag ta ut lön och du som driver enskild näringsverksamhet ha ett överskott. På lönen och överskottet betalar du skatt samt arbetsgivaravgifter eller egenavgifter till Skatteverket. Vid lön eller överskott på 51 208 kronor i månaden (2024) maximeras insättningen till din allmänna pension.

Kompensera för avsaknad av tjänstepension

De flesta anställda får tjänstepension via sin arbetsgivare men du som egen företagare behöver spara själv. Ett riktmärke är att spara 4,5 - 6 procent av lön eller överskott upp till 47 625 kronor per månad för att motsvara det som anställda med kollektivavtal får.

Tjänar du mer än 47 625 kronor per månad?

Tar du ut en lön över 47 625 kronor i månaden (motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp 2024) behöver du även spara 30 procent av det som överstiger den summan för att få motsvarande pension som en anställd med kollektivavtal.

Så kan du som har ett aktiebolag spara till pension

Du med aktiebolag kan ha rätt att göra avdrag för privat pensionssparande i din inkomstdeklaration till Skatteverket. För att du ska kunna göra avdrag måste du pensionsspara i en pensionsförsäkring eller i ett individuellt pensionssparande (IPS). Ett bra alternativ för långsiktigt sparande är att spara i globala aktieindexfonder som inte kostar mer än 0,20 procent i totala avgifter per år.

Så kan du som har enskild firma spara till pension

Undvik att göra avdrag för privat pensionssparande i deklarationen till Skatteverket så länge du har ett överskott som är lägre än 614 934 kronor per år, före skatt (den högsta inkomst som utgör underlag
för allmän pension 2024). Ett bättre alternativ är att spara i ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring. Ett bra alternativ är att spara i globala aktieindexfonder som inte kostar mer än 0,20 procent i totala avgifter per år.

Behöver du tilläggsförsäkringar?

Kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar kan vara bra alternativ om du vill lägga till en försäkring som innebär att försäkringsbolaget betalar in till ditt pensionssparande om du skulle bli långvarigt sjukskriven eller om du vill ha extra ekonomiskt skydd till din familj om du avlider före en viss ålder.

Om du väljer ett sparande med försäkring behöver du dock vara extra uppmärksam på avgifterna. Kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar är ofta förknippade med avgifter i flera led som i slutändan kan minska din pension onödigt mycket. Betala bara för de tilläggsförsäkringar du behöver och som inte täcks av andra försäkringar som du redan har.

Få en överblick

Genom att logga in på Mina sidor kan du se hela din pension och vad du kan få per månad vid olika pensionsåldrar. Logga in och gör en pensionsprognos

Fördelar med att driva företaget vidare som äldre

Även om du börjat ta ut din pension kan du driva företaget vidare.

Beroende på när du är född får du från en viss ålder ett förhöjt jobbskatteavdrag för äldre, vilket gör att du betalar lägre skatt på din lön eller överskott.

Vid den ålder du får del av det förhöjda grundavdraget får du också lägre arbetsgivaravgifter och egenavgifter och betalar då endast ålderspensionsavgiften som är 10,21 procent. Det förhöjda grundavdraget innebär lägre skatt på både lön, inkomst av näringsverksamhet och pension.  

På Skatteverkets webbsida finns mer information om skatt på lön och pension vid olika åldrar. Skatteverket