Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Du som är egen företagare

Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter. Du behöver också spara själv för att kompensera för den tjänstepension som de flesta anställda får.

Kvinna sitter i en soffa och använder sin padda.

Det finns två olika pensionsavgifter du behöver betala som företagare. Den första avgiften är ålderspensionsavgift eller egenavgift, vilket motsvarar den avgift arbetsgivare betalar för en anställd. Den andra avgiften är allmän pensionsavgift, som du får tillgodoräkna dig i och med att du betalar skatt på din lön eller ditt överskott. Dessa skatter och avgifter ger dig allmän pension. 

Viktigt att tänka på för dig som företagare

 • Ta ut lön eller överskott. Den lön eller det överskott du får och skattar för gör att du tjänar in till din allmänna pension. Vid en lön eller överskott på 45 833 kronor (2021) i månaden så maximeras inbetalningen till din allmänna pension.
   
 • Betala skatt. Din allmänna pension är beroende av hur mycket du betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter. Varje år räknas. 
   
 • Starta ett eget sparande till pension. Som företagare får du inte tjänstepension som de flesta anställda får. Ett riktmärke är att spara 4,5 till 6 procent av din lön eller ditt överskott  för att det ska motsvara vad en anställd med kollektivavtal får.
   
 • Gör en pensionsprognos. Genom att logga in på Mina sidor kan du se hela din pension och vad du kan få per månad vid olika pensionsåldrar.
  Se hela din pension på Mina sidor och gör en pensionsprognos
   
 • Driv företaget vidare efter 65. Även om du börjar ta ut pension kan du driva företaget vidare. Du får då lägre sociala avgifter och ett större jobbskatteavdrag.

Du som driver aktiebolag

När du driver ett aktiebolag måste du ta ut lön och betala pensionsavgifter för att få allmän pension.

Ålderspensionsavgift – en del av arbetsgivaravgifterna

Du betalar ålderspensionsavgift på 10,21 procent av din lön. Ålderspensionsavgiften är en del av de arbetsgivaravgifter på totalt 31,42 procent av lönen som ditt företag betalar in till Skatteverket. Precis som vanliga löntagare får du också tillgodoräkna dig den allmänna pensionsavgiften, som är 7 procent av din lön som du skattar för. 

Maximera det du kan tjäna in i allmän pension

För att börja tjäna in till allmän pension måste du ha en årsinkomst på minst 20 135 kronor (2021). Har du en lön på 45 833 kronor per månad (2021) maximerar du inbetalningen till din allmänna pension. 

Eget sparande till pension – viktigt för dig som företagare

Förutom allmän pension så får 9 av 10 anställda tjänstepension från sin arbetsgivare via kollektivavtal på arbetsplatsen. Som företagare måste du själv kompensera för den uteblivna tjänstepensionen genom eget sparande till pension.

Om du sparar 4,5 till 6 procent av din lön så motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalat till sin tjänstepension. Tar du ut en lön över 42 625 kronor i månaden, behöver du dessutom spara 30 procent av det som överstiger 42 625 kronor för att få motsvarande tjänstepension som en anställd med kollektivavtal. 

Rätt till avdrag för eget sparande till pension

Du med aktiebolag har rätt att göra avdrag för privat pensionssparande i din inkomstdeklaration till Skatteverket med upp till 35 procent av lönen. Det gäller om du endast betalar in till allmän pension i bolaget och inte till någon tjänstepension.

Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 476 000 kronor (2021). Ditt företag betalar som vanligt arbetsgivaravgifter på hela lönen, men du slipper inkomstskatt på den del som motsvarar avdraget eftersom sparandet är avdragsgillt i din deklaration.

För att du ska kunna göra avdrag i deklarationen för privat pensionssparande måste du pensionsspara i en pensionsförsäkring eller via ett individuellt pensionssparande (IPS).

Ett tips för ett långsiktigt sparande till pension är att spara i globala aktieindexfonder som inte kostar mer än 0,2 procent i totala avgifter per år. I globala aktiefonder sprids risken över hela världen och sparandet blir inte känsligt för hur enskilda marknader eller branscher utvecklas. En låg avgift gör att ditt pensionskapital inte äts upp av höga avgifter.

Så kan du spara privat till pensionen

Driva företaget vidare efter att du fyllt 65 år?

Från och med det år du fyller 66 minskas arbetsgivaravgiften från 31,42 procent till 10,21 procent, det vill säga du betalar bara ålderspensionsavgift. Från och med det år då du fyller 66 blir dessutom jobbskatteavdraget större än för personer som inte nått denna ålder.

Mer om villkoren för aktiebolag

Du kan läsa mer om vad som gäller för aktiebolag hos Skatteverket och Verksamt.

Skatteverket

Verksamt

Du som driver enskild näringsverksamhet

När du driver enskild näringsverksamhet är ditt överskott pensionsgrundande precis som lön. Det gäller även delägare i handelsbolag och kommanditbolag.

Driver du enskild näringsverksamhet betalar du in ålderspensionsavgift på 10,21 procent av överskottet i din aktiva näringsverksamhet. Överskottet beräknas genom att ta skillnaden mellan inkomster och utgifter minus schablonavdrag för egenavgifter på maximalt 25 procent av överskottet. Överskottet kan jämföras med lön för en anställd. 

Ålderspensionsavgiften är en del av de egenavgifter på totalt 28,97 procent som en egenföretagare betalar på överskottet. Precis som vanliga löntagare får du också tillgodoräkna dig den allmänna pensionsavgiften, som är 7 procent av den lön du skattar för.

Maximera det du kan tjäna in i allmän pension

För att börja tjäna in till allmän pension måste du ha en årsinkomst på minst 20 135 kronor (2021). Har du en lön på 45 833 kronor per månad (2021) maximerar du inbetalningen till din allmänna pension.

Avdrag för eget sparande till pension kan sänka din allmänna pension

Du som driver enskild firma, det vill säga har inkomst av aktiv näringsverksamhet, får göra avdrag för privat pensionssparande i din deklaration till Skatteverket. Avdraget sänker dock ditt överskott som är grunden för din allmänna pension och många andra socialförsäkringsförmåner som föräldrapenning och sjukpenning. Du sänker det med beloppet för pensionssparandet plus den så kallade särskilda löneskatten på pensionssparbeloppet på 24,26 procent.

Undvik därför att göra avdrag för privat pensionssparande i deklarationen till Skatteverket så länge du har ett överskott som är lägre än 537 100 kronor per år, före skatt (2021). 

Ett bättre alternativ för dig som har enskild firma och tjänar mindre än 537 100 kronor per år är alltså att inte göra avdrag för privat pensionssparande i din deklaration utan istället spara pengar som du har betalat skatt för. Det gör du enkelt på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring.

Ett tips är att spara i globala aktieindexfonder som inte kostar mer än 0,2 procent i totala avgifter per år. I globala aktiefonder sprids risken över hela världen och sparandet blir inte känsligt för hur enskilda marknader eller branscher utvecklas. En låg avgift gör att ditt pensionskapital inte äts upp av höga avgifter.

Eget sparande till pension – viktigt för dig som företagare

Förutom allmän pension så får närmare 9 av 10 anställda tjänstepension från sin arbetsgivare via kollektivavtal på arbetsplatsen. Som företagare måste du själv kompensera för den uteblivna tjänstepensionen genom eget pensionssparande.

Om du sparar 4,5 till 6 procent av ditt överskott så motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalat till sin tjänstepension. Får du ut ett överskott över 42 625 kronor i månaden, 511 500 kronor per år (2021), behöver du dessutom spara 30 procent av det som överstiger 511 500 kronor för att få motsvarande tjänstepension som en anställd. 

Så kan du spara privat till pensionen

Driva vidare företaget efter att du fyllt 65 år?

Från och med det år du fyller 66 minskas egenavgiften från 28,97 procent till 10,21 procent, du betalar alltså bara ålderspensionsavgift. Det gäller också för dig som tagit ut hela din allmänna pension under hela inkomståret, januari - december, vilket du kan göra från det att du fyllt 62 år.

Om du fyller år i januari kan du alltså minska egenavgiften genom att ta ut hela din allmänna pension från januari till december från och med 62 års ålder. Om du fyller år senare på året kan du tidigast minska egenavgifterna på samma sätt från 63 års ålder. Det beror på att du måste ha tagit ut hela din allmänna pension under hela inkomståret, vilket inte är möjligt om du fyller 62 år i februari eller senare.

Från och med det år då du fyller 66 blir dessutom jobbskatteavdraget större än för personer som inte nått denna ålder. 

Mer om villkoren för enskild näringsverksamhet

Om du vill läsa mer finns information hos Skatteverket och Verksamt.

Skatteverket

Verksamt

Broschyren Starta företag ger dig överblick

I broschyren Starta företag får du en överblick över vad du behöver veta och göra för att starta och driva ett företag. Broschyren är ett samarbete mellan flera olika myndigheter. Starta företag finns på svenska, engelska och lättläst svenska.

Broschyr: Starta företag på verksamt.se

Sammanfattning

 • Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till pensionen. Du behöver ta ut lön eller överskott, betala in avgifter och skatter samt spara själv för att kompensera för den tjänstepension som de flesta anställda får. 
 • Det finns två pensionsavgifter du behöver betala som företagare, ålderspensionsavgift och allmän pensionsavgift. Dessa avgifter ger dig allmän pension.