Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Du som är egen företagare

Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter. Du behöver också kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande.

Det finns två olika pensionsavgifter du behöver betala som företagare. Den första avgiften är ålderspensionsavgift eller egenavgift, vilket motsvarar den avgift arbetsgivare betalar för en anställd. Den andra avgiften är allmän pensionsavgift, som du får tillgodoräkna dig i och med att du betalar skatt på din lön eller ditt överskott. Dessa skatter och avgifter ger dig allmän pension. 

Viktigt att tänka på för dig som företagare

 • Ta ut lön/ överskott. Den lön eller det överskott du får och skattar för gör att du tjänar in till din allmänna pension. Vid en lön eller överskott på 45 833 kronor (2021) i månaden så maximeras inbetalningen till din allmänna pension.
 • Betala skatt.
  Din allmänna pension är beroende av hur mycket du betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter. Varje år räknas. 
 • Eget sparande till pension.
  Som företagare får du inte tjänstepension som de flesta anställda får. Sparar du 4,5 procent av din inkomst i ett långsiktigt sparande motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalt till tjänstepension.
 • Se hela din pension och gör en pensionsprognos. Genom att logga in på Mina sidor kan du se hela din pension och vad du kan få per månad.
  Se hela din pension på Mina sidor och gör en pensionsprognos
 • Driva företaget vidare efter 65?
  Även om du börjar ta ut pension kan du driva företaget vidare. Du får då lägre sociala avgifter och ett större jobbskatteavdrag.

Du som driver aktiebolag

När du driver ett aktiebolag måste du ta ut lön för att få allmän pension.

Ålderspensionsavgift – en del av arbetsgivaravgifterna

Du betalar ålderspensionsavgift på 10,21 procent av din lön. Ålderspensionsavgiften är en del av de arbetsgivaravgifter på totalt 31,42 procent av lönen som ditt företag betalar in till Skatteverket. Precis som vanliga löntagare får du också tillgodoräkna dig den allmänna pensionsavgiften, som är 7 procent av din lön som du skattar för. 

Maximera det du kan tjäna in i allmän pension

För att börja tjäna in till allmän pension måste du ha en årsinkomst på minst 20 135 kronor (2021). Har du en lön på 45 833 kronor per månad (2021) maximerar du inbetalningen till din allmänna pension. 

Eget sparande till pension – viktigt för dig som företagare

Förutom allmän pension så får 9 av 10 anställda tjänstepension från sin arbetsgivare via kollektivavtal på arbetsplatsen. Som företagare måste du själv kompensera för den uteblivna tjänstepensionen genom eget sparande till pension. En tumregel brukar vara att du sparar cirka 4,5 procent av din lön. Det motsvarar vad de flesta anställda får inbetalat till sin tjänstepension. Tar du ut en lön över 42 625 kronor i månaden, behöver du dessutom sätta av 30 procent av det som överstiger beloppet till tjänstepensionen för att få motsvarande tjänstepension som en anställd. 

Rätt till avdrag för eget sparande till pension

Från och med 2016, har inte löntagare längre rätt att dra av för privat pensionssparande. Om du som driver aktiebolag endast betalar in till allmän pension i bolaget har du rätt att göra avdrag med upp till 35 procent av lönen i din inkomstdeklaration. Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 476 000 kronor (2021). Ditt företag betalar som vanligt arbetsgivaravgifter på hela lönen, men du slipper inkomstskatt på den del som motsvarar avdraget eftersom sparandet är avdragsgillt i din deklaration. 

Så kan du spara privat till pensionen

Driva företaget vidare efter att du fyllt 65 år?

Från och med det år du fyller 66 minskas arbetsgivaravgiften från 31,42 procent till 10,21 procent, det vill säga du betalar bara ålderspensionsavgift. Från och med det år du fyller 66 blir dessutom jobbskatteavdraget större än för personer som inte nått denna ålder. 


Från och med det år då du fyller 66 blir dessutom jobbskatteavdraget större än för personer som inte nått denna ålder. Mer om villkoren för aktiebolag

Skatteverket

Verksamt

Du som driver enskild näringsverksamhet

När du driver enskild näringsverksamhet är ditt överskott pensionsgrundande precis som lön. Det gäller även delägare i handelsbolag och kommanditbolag.

Driver du enskild näringsverksamhet betalar du in ålderspensionsavgift på 10,21 procent av överskottet i din aktiva näringsverksamhet. Överskottet beräknas genom att ta skillnaden mellan inkomster och utgifter minus schablonavdrag för egenavgifter på maximalt 25 procent av överskottet. Överskottet kan jämföras med lön för en anställd. 

Ålderspensionsavgiften är en del av de egenavgifter på totalt 28,97 procent som en egenföretagare betalar på överskottet. Precis som vanliga löntagare får du också tillgodoräkna dig den allmänna pensionsavgiften, som är 7 procent av den lön du skattar för.

Maximera det du kan tjäna in i allmän pension

För att börja tjäna in till allmän pension måste du ha en årsinkomst på minst 20 135 kronor (2021). Har du en lön på 45 833 kronor per månad (2021) maximerar du inbetalningen till din allmänna pension.

Avdrag för eget sparande till pension kan sänka allmänna pensionen

Du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet får göra avdrag för privat pensionssparande med upp till 35 procent av inkomsten från näringsverksamheten. Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 476 000 kronor (2021).  

Om du som enskild näringsidkare gör avdrag för pensionssparande så sänker du ditt överskott som den allmänna pensionen och många andra sociala förmåner grundas på. Du sänker det med beloppet för pensionssparandet plus den så kallade särskilda löneskatten på pensionssparbeloppet på 24,26 procent. Undvik att göra avdrag för privat pensionssparande så länge du har ett överskott under 44 758 kronor i månaden (2021), på så sätt tjänar du nästan in så mycket som det går till din allmänna pension och hamnar under gränsen för statlig skatt. 

Eget sparande till pension – viktigt för dig som företagare

Förutom allmän pension så får närmare 9 av 10 anställda tjänstepension från sin arbetsgivare via kollektivavtal på arbetsplatsen. Som företagare måste du själv kompensera för den uteblivna tjänstepensionen genom eget pensionssparande. En tumregel brukar vara att du sparar cirka 4,5 procent av ditt överskott. Det motsvarar vad de flesta anställda får inbetalat till sin tjänstepension. Får du ut ett överskott över 42 625 kronor i månaden (2021), behöver du dessutom sätta av 30 procent av det som överstiger beloppet till tjänstepensionen för att få motsvarande tjänstepension som en anställd. 

Som nämnts ovan bör du dock spara av dina redan skattade pengar av överskott som är under 44 758 kronor per månad (2021). 

Så kan du spara privat till pensionen

Driva vidare företaget efter att du fyllt 65 år?

Från och med det år du fyller 66 minskas egenavgiften från 28,97 procent till 10,21 procent, det vill säga du betalar bara ålderspensionsavgift. Det gäller också för dig som tagit ut hela din allmänna pension under hela inkomståret, januari - december, vilket du kan göra från det att du fyllt 62 år. De som fyller år i januari kan således göra detta från och med 62 års ålder medan övriga kan göra det från 63 års ålder.

Från och med det år då du fyller 66 blir dessutom jobbskatteavdraget större än för personer som inte nått denna ålder. 

Mer om villkoren för enskild näringsverksamhet

Skatteverket

Verksamt

Få en överblick med Starta Företag-broschyr

I broschyren Starta företag får du en överblick över vad du behöver veta och göra för att starta och driva ett företag. Broschyren är ett samarbete mellan flera olika myndigheter. Starta företag finns på svenska, engelska och lättläst svenska.

Broschyr Starta företag på verksamt.se 

Sammanfattning

 • Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till pensionen. Du behöver ta ut lön eller överskott, betala in avgifter och skatter samt kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom eget sparande till pension.
 • Det finns två pensionsavgifter du behöver betala som företagare, ålderspensionsavgift och allmän pensionsavgift. Dessa avgifter ger dig allmän pension.