Orange envelope – annual statement for your national public pension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Orange envelope – annual statement for your national public pension

Every year you get an annual statement from the Swedish Pensions Agency, which is known as the orange envelope.

If you have not taken your pension, the statement shows, among other things, how much you have earned for your income and premium pension during the last declared year of income. 

The annual statement also contains information on how your premium pension funds have developed over the past year.

If you have taken your national public pension, you will receive information about your pension payment and payment days during the year. 

You can choose whether to get the orange envelope as a printed statement in your mailbox or if you want to get it digitally to a secure digital mailbox. A digital mailbox is free and easy to obtain. All you need is a Swedish e-ID, such as a mobile BankID. 

Digital mailbox (in Swedish)

In Swedish – Orange kuvert, årsbesked för din allmänna pension

Varje år får du ett årsbesked från Pensionsmyndigheten, det kallas för det orange kuvertet.

Om du inte tagit ut din pension visar beskedet bland annat hur mycket du tjänat in till din inkomst- och premiepension till och med det senaste deklarerade inkomståret. Årsbeskedet innehåller även information om hur dina premiepensionsfonder har utvecklats det senaste året.

Har du tagit ut din allmänna pension så får du bland annat information om din pensionsutbetalning och utbetalningsdagarna under året.

Du kan välja om du vill få orange kuvertet som papperspost till din brevlåda eller om du vill få det digitalt till en säker digital brevlåda. En digital brevlåda är gratis och enkel att skaffa. Det enda du behöver är en svensk e-legitimation, till exempel ett mobilt BankID. 

Digital brevlåda