Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Virggepensjåvnnå

Ienemusá oadtju virggepensjåvnåv ietjas barggovaddes. Älla gájkka barggovadde ma vaddi virggepensjåvnåv, danen la ájnas åtsådit mij la fámon jur dunji. 

Le gus årrum moattelágásj barggovadde de dujna l virggepensjåvnnå umasslágásj virggepensjåvnnåvidnudagájs majn duv barggovaddijn li lihto årrum.

Svierigin gávnnuji vihtta stuorra virggepensjåvnnålihto. Jus dujna l tjanos dajs muhtemij mierreduvvá gånnå barga ja jus duv barggovadden la kollektijvvalihtto. Niellja virggepensjåvnnålihto li fámon barggáj kommuvnan ja dajvan, bálkkidum stáhtan, priváhttabálkkidum virggeulmusj jali priváhttabálkkidum bargge. Duv barggovadden máhttá aj ietja tjoavdos virggepensjåvnnåj. Åtsåda jus dujna l lihtto ietjat barggosajen gånnå barggovadde máksá biednigijt duv virggepensjåvnnåj.

Le gus dån ietjasvidnudalle jali ållu l virggepensjåvnå dagi de målsso dav pensjåvnåv ietjat siesstemijn viehkken. Vidnudallen oajvvaduvá nåv ednagav siesstet (diededibme l dárogiellaj)

Virggepensjåvnnå ij la dåssjå val pensjåvnnå majt oattjo maŋŋel gå barggamis la häjttám. Sisanet aj skihpaduodastusav gånnå oattjo mávsálvisáv ietján gå majt oattjo oadjofábmudagás jus skihppá. Sisanet aj lagámusájsuojes duv lagámusájda jus soajtá jábmet.

Goassa virggepensjåvnnå mávseduvvá? 

Duv virggepensjåvnnåvidnudahka aktavuodav válldá dujna moadda máno åvddål gå l ållim 65 jage gatjálvisájn goassa sidá válldet dietjat virggepensjåvnåv. Jus sidá dav válldet árabut de iesj dárbaha aktavuodav válldet virggepensjåvnnåvidnudagájn.

Vállji galla jage sidá válldet ietjat virggepensjåvnåv. Moatte oadtju biednigijt nåv guhkev gå viessu jus iesj i aktijvalattjat vállji. Máhttelis la aj válljit máksemijt 5,10, 15 jali 20 jage. 

De flesta får tjänstepension från sin arbetsgivare. Det är inte alla arbetsgivare som erbjuder tjänstepension, därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller just dig. Har du haft flera olika arbetsgivare har du tjänstepension från olika tjänstepensionsbolag som dina arbetsgivare haft avtal med.

Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal i Sverige. Om du tillhör något av dem beror på var du arbetar och om din arbetsgivare har kollektivavtal. De fyra tjänstepensionsavtalen gäller anställd inom kommun och region, anställd i staten, privatanställd tjänsteman eller privatanställd arbetare. Din arbetsgivare kan också ha en annan lösning för tjänstepensionen. Ta reda på om du har ett avtal på din arbetsplats där arbetsgivaren betalar in pengar till din tjänstepension. 

Är du egenföretagare eller helt saknar tjänstepension kan du kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom eget sparande. Så här mycket rekommenderas du som egen företagare att spara 

Tjänstepensionen är inte bara en pension som du får efter du slutat arbeta. Den består också av en sjukförsäkring där du kan få ersättning utöver den du får från Försäkringskassan om du skulle bli sjuk. Den består också av efterlevandeskydd till dina anhöriga om du skulle avlida.

När betalas tjänstepensionen ut?

Ditt tjänstepensionsbolag kontaktar oftast dig ett par månader innan 65 års ålder med frågan om när du vill ta ut din tjänstepension. Vill du ta ut den tidigare behöver du själv kontakta tjänstepensionsbolaget.

Du väljer hur många år du vill ta ut din tjänstepension. Många har ett livsvarigt uttag om du inte själv gör ett aktivt val, som innebär utbetalningar resten av livet. Men det går också att välja utbetalningar under 5, 10, 15 eller 20 år.