Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Jälkhiinjäänheenpansuuni - ekonoominen tuki kun kuolema sattuu

Kun joku läheinen kuolee sie läheisenä saatat saa jälkhiinjäänheenpansuunin ekonoomisena tukena. Jälkhiinjäänheenpansuuni on osana ylheistä pansuunia ja koostuu lapsenpansuunista, sopeuttumispansuunista ja leskipansuunista.

Jos Jos yks läheinen kuolee se ei merkittee vain surua ja kaipua. Se saattaa kans vaikuttaa ekonoomisheen tilantheesheen. Yks tulo perheessä katoaa, mutta suuriin osa kostanuksista on vieläki jäljelä. Jälkhiinjäänheenpansuuni on ekonoominen turva, joka pittää kattaa osan elatuksesta, jota poismenny maksoi.

Ruottin jälkhiinjäänheenpansuuni perustuu ruottalaishiin olhoin ja toimii ekonoomisena turvana, joka pittää kattaa osan elatuksesta, jota poismenny maksoi.

Vaatimus ette olla oikeutettu saamhaan ruottalaisen jälkhiinjäänheenpansuunin on ette vainaja joskus on ollu töissä eli asunu Ruottissa. Jälkhiinjäänheenpansuuni perustuu täysin vainajan pansuuninperusthaan, mitä hän on tienanu kokhoon Ruottissa.

Jos vainajalla on Ruottissa matala pansuuninperusta sillon jälkhiinjäänheenpansuuni on kans matala. Se jällaaa riippumatta jos jälkhiinjäänheelä on matala eli ei pansuunia ollenkhaan siinä maassa missä hän assuu.

Jos kuolema koskee työpaikkaa sillon kuolinpesä saattaa saa hautajaisapua. Sie joka olet jälkhiinjääny saatat kans olla oikeutettu saa jälkhiinjäänheenelinränttyä.

Kuinka sie saat jälkhiinjäänheenpansuunin jos sie asut Ruottissa

Jos sie asut Ruottissa sie et tartte hakea jälkhiinjäänheenpansuunia. Pansuunivirasto saapi informasjuunia ette joku on kuollu ja sillon met tutkima jos on jälkhiinjäänheitä, jolla on oikeus saa jälkhiinjäänheenpansuunin. Vississä taphauksissa met lähätämä preivin missä kyselemä lissää tietoja, ette saattaa ottaa päätöksen.

Jälkhiinjäänheenpansuuni jos sie asut Ruottin ulkopuolela

Jos sie asut Ruottin ulkopuolela sie häyt itte hakea jälkhiinjäänheenpansuunia. Hakemus tartethaan jos jälkhiinjääny on lapsi ja vainaja on vanhempi, joka ei ole koskhaan ole asunu Ruottissa.

Jos sie asut Ruottin ulkopuolela muussa EES-maassa eli Schweizissä sie piät hakea Pansuunivirastosta siinä maassa missä sie asut. Jos sie asut EES:n eli Schweizin ulkopuolela sie piät tehhä sinun hakemuksen blanketin kautta. Ruottila on sopimus sosiaalisesta turvasta useaman maan kans EES:n ulkopuolela. Nämät sopimukset saattavat vaikuttaa mikkä pansuunit sie saatat saa ja mistä maasta sie piät hakea. Ota yhteyttä asiakaspalvelun kans ette saa tietää mitä jällaa sulle.

Ilmota jos jotaki muuttuu

Sie tarttet ilmottaa muutoksia Pansuunivirasthoon, esimerkiks jos sie saat pansuunin muusta maasta kun Ruottista, lopetat opinot, menet naimishiin eli siiryt. Jos sulla on pitenetty sopeuttumuspansuuni, tarttet ilmottaa ette sie siiryt, et ennää asu lasten kans eli jos sinun siviilitilane on muuttunu, se saattaa vaikuttaa sinun jälkhiinjäänheenpansuunia.

Jos sulla on ruottalainen e-lekitimasjuuni sie saatat ilmottaa pansuunin muutoksista muusta maasta kun Ruottista tällä vebbisivula. Ilmota pansuuni muusta maasta (ruottiksi)

Jos sulla ei ole ruottalainen e-lekitimasjuuni eli haluat ilmottaa muita muutoksia sie saatat ottaa yhteyttä meän asiakaspalvelun kans.

Jälkhiinjäänheenopas

Yhteistyössä Veroviraston ja Vakkuutuskassan kans met olema ottanheet framile jälkhiinjäänheenophaan joka tekkee helpomaks sulle joka olet menettäny yhen läheisen. Jälkhiinjäänheenophaan mennee kuvata dikitaalisena apuna. Sielä kerrothaan mitä esimerkiks sie piät tehhä kun joku läheinen on kuollu, ja mitä saattaa oottaa muutaman kuukauven, ja vuet sen jälkhiin. Jälkhiinjäänheenopas (ruottiksi) 

När en nära anhörig dör kan du som närstående få efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd. Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, omställningspension och änkepension.

Om en nära anhörig dör så innebär det inte bara sorg och saknad. Det kan också påverka den ekonomiska situationen. En inkomst i familjen försvinner men de flesta utgifter är fortfarande kvar. Efterlevandepensionen är en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Svensk efterlevandepension grundar sig på svenska förhållanden och fungerar som en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Kravet för att ha rätt till svensk efterlevandepension är att den avlidne någon gång arbetat eller bott i Sverige. Efterlevandepensionen baseras helt och hållet på den avlidnes pensionsunderlag som han eller hon tjänat ihop i Sverige.

Har den avlidne ett lågt pensionsunderlag i Sverige blir efterlevandepensionen också låg. Det gäller oavsett om den efterlevande har låg eller ingen pension alls i det land där han eller hon bor.

Är dödsfallet arbetsrelaterat kan dödsboet få begravningshjälp. Du som är efterlevande kan också ha rätt till efterlevandelivränta.

Hur du får efterlevandepension om du bor i Sverige

Bor du i Sverige behöver du inte ansöka om efterlevandepension. Pensionsmyndigheten får information om att någon har avlidit och då utreder vi om det finns efterlevande som har rätt till efterlevandepension. I vissa fall skickar vi ett brev för att få mer information, för att sedan kunna fatta ett beslut.

Efterlevandepension om du bor utanför Sverige

Bor du utanför Sverige måste du själv ansöka om efterlevandepension. Ansökan behövs också om efterlevande är ett barn och den avlidne föräldern aldrig bott i Sverige.

Om du bor utanför Sverige i ett annat EES-land eller Schweiz ska du ansöka hos Pensionsmyndigheten i det land där du bor. Om du bor utanför EES eller Schweiz ska du göra din ansökan via blankett. Sverige har avtal om social trygghet med ett antal länder utanför EES, dessa avtal kan påverka vilka pensioner du kan få och vilket land du ska ansöka från. Kontakta kundservice för att veta vad som gäller för dig.

Anmäl om något förändras

Du behöver anmäla förändringar till Pensionsmyndigheten, exempelvis om du får pension från ett annat land än Sverige, slutar att studera, gifter dig eller flyttar. Om du har förlängd omställningspension, behöver du anmäla om du flyttar, inte längre bor med barn eller om du har ändrat civilstånd då det kan påverka din efterlevandepension.

Om du har en svensk e-legitimation kan du anmäla förändringar om pension från annat land än Sverige på denna webbsida. Anmäl pension från annat land

Om du inte har en svensk e-legitimation eller vill anmäla andra ändringar kan du kontakta vår kundservice.

Efterlevandeguiden

I samarbete med Skatteverket och Försäkringskassan har vi tagit fram en efterlevandeguide för att göra det enklare för dig som har förlorat en närstående. Efterlevandeguiden kan beskrivas som ett digitalt stöd. Där beskrivs exempelvis vad du ska börja med när en nära anhörig har dött, vad som kan vänta några månader, och åren därefter. Efterlevandeguiden