Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Dodatak na penziju po osnovu prihoda

Dodatak na penziju po osnovu prihoda možete dobiti kao dodatak vašoj opštoj penziji. On se pre svega zasniva na visini vaše penzije zasnovane na prihodima, ali i na tome koliko ste godina imali prihode koji predstavljaju penzijsku osnovicu u Švedskoj.

Možete imati pravo na dodatak na penziju po osnovu prihoda ako ste napunili 65 godina  (66 godina važi od 2023. godine).

Ako ste dugo radili u Švedskoj, ali sa niskom platom, možete imati pravo na dodatak na penziju po osnovu prihoda. Ono što utiče na to pravo i na visinu vašeg dodatka na penziju po osnovu prihoda su:

  • Visina vaše opšte penzije zasnovane na prihodima.
  • Broj godina u Švedskoj tokom kojih ste zarađivali prihode koji predstavljaju penzijsku osnovicu.

Dodatak na penziju po osnovu prihoda je uključen u opštu penziju

Kada podnosite zahtev za opštu penziju, istovremeno podnosite zahtev za dodatak na penziju po osnovu prihoda, nezavisno od toga koliko godina imate prilikom podnošenja zahteva. Dodatak na penziju po osnovu prihoda možete dobiti najranije od 65 godina starosti i on se odobrava automatski kada podnesete zahtev za opštu penziju ili automatski sa 65 godina, ukoliko ste ranije uzeli penziju zasnovanu na prihodima (od 2023. godine važi 66 godina). 

Na isplatu dodatka na penziju po osnovu prihoda ne utiče to da li radite u isto vreme dok primate penziju ili birate da prestanete da radite. Međutim, na visinu dodatka na penziju po osnovu prihoda može uticati činjenica da nastavljate da zarađujete dodatne godine prihoda koji predstavlja osnov za penziju i tako dobijate veću penziju.

Koliko možete da dobijete?

Dodatak na penziju po osnovu prihoda može iznositi najviše 600 SEK mesecno pre poreza i najmanje nula SEK.

Visina vaše penzije zasnovane na prihodima određuje iznos na koji imate pravo. Čak će i penzija zasnovana na prihodima iz druge zemlje koja je članica EU/EEP i iz Švajcarske uticati na visinu vašeg dodatka na penziju po osnovu prihoda.

Na visinu dodatka na penziju po osnovu prihoda utiče i to koliko godina ste zarađivali primanja koja predstavljaju penzijsku osnovicu u Švedskoj. Potrebno je između 35-40 godina da biste dobili pun iznos dodatka na penziju po osnovu prihoda.

Ako imate penziju iz druge zemlje

Na dodatak na penziju po osnovu prihoda utiče to da li imate penziju iz druge zemlje članice EU, EEP ili iz Švajcarske. Starosne penzije zasnovane na prihodima iz tih zemalja, baš kao i penzije zasnovane na prihodima iz Švedske, utiču na to koliki dodatak na penziju po osnovu prihoda možete da dobijete.

Ako primate druge vrste penzija, kao što je na primer porodična penzija, onda to ne utiče na dodatak na penziju po osnovu prihoda.

Ako živite ili se selite u drugu zemlju

Dodatak na penziju po osnovu prihoda mozete dobiti ako živite ili se preselite u drugu zemlju članicu EU/EES ili u Švajcarsku ili zemlju sa kojom Švedska ima sporazum o socijalnom osiguranju. Međutim, ako živite u nekoj drugoj zemlji ili se preselite u zemlju sa kojom Svedska nema sporazum o socialnom osiguranju, nemate pravo na dodatak na penziju po osnovu prihoda.

Sledeće zemlje imaju sporazume o socijalnom osiguranju sa Švedskom: Bosna i Hercegovina, Čile, Indija, Izrael, Japan, Kanada, Kap Verde, Filipini, Maroko, Kvebek (Kanada-konvencija), Srbija, Velika Britanija, Južna Koreja, Turska, SAD.

Prijavite svaku promenu

Ako dobijete novu penziju, ako vam se penzija iz druge zemlje promeni, ako se odselite iz Švedske ili promenite zemlju boravka u neku zemlju van Švedske, dužni ste da to prijavite švedskom Zavodu za penziono osiguranje. Prijavite promene koje utiču na vašu penziju

Inkomstpensionstillägget kan du få som ett tillägg till din allmänna pension. Den baseras främst på storleken på din inkomstgrundade pension, men även på hur många år med pensionsgrundande inkomst du har tjänat in i Sverige.

Du kan ha rätt till inkomstpensionstillägg om du har fyllt 65 år (66 år gäller från 2023).

Om du har arbetat ett långt arbetsliv i Sverige men med låg lön kan du ha rätt till inkomstpensionstillägg. Det som påverkar rätten till och storleken på ditt inkomstpensionstillägg är:

  • Storleken på din inkomstgrundande allmänna pension.
  • Antal år i Sverige som du har tjänat in pensionsgrundande inkomst.

Inkomstpensionstillägget ingår i den allmänna pensionen

När du ansöker om allmän pension ansöker du samtidigt om inkomstpensionstillägg, oberoende av hur gammal du är när du lämnar in din ansökan. Inkomstpensionstillägget kan du tidigast få från 65 års ålder och det beviljas automatiskt när du lämnar in din ansökan om allmän pension eller automatiskt vid 65 år, om du tagit ut din inkomstgrundade pension tidigare (från 2023 gäller 66 år). 

Utbetalningen av inkomstpensionstillägget påverkas inte av om du arbetar samtidigt som du tar ut pension eller väljer att sluta arbeta. Dock kan storleken på inkomstpensionstillägget påverkas av att du tjänar in ytterligare år med pensionsgrundande inkomst och därmed får högre pension.

Hur mycket kan du få?

Som mest kan inkomstpensionstillägget bli 600 kronor före skatt per månad och som lägst noll kronor.

Storleken på din inkomstgrundade pension avgör vilket belopp du har rätt till. Även inkomstgrundad pension från annat EU/EES-land och Schweiz kommer att påverka storleken på ditt inkomstpensionstillägg.

Storleken på inkomstpensionstillägget påverkas också av hur många år du tjänat in med pensionsgrundande inkomst i Sverige. Det krävs mellan 35–40 år för att du ska få hela inkomstpensionstillägget.

Om du har pension från annat land

Inkomstpensionstillägget påverkas av om du har pension från annat EU-land, EES-land eller från Schweiz. Det är inkomstgrundade ålderspensioner från dessa länder, precis som inkomstgrundad pension från Sverige, som påverkar hur stort inkomstpensionstillägg du kan få.

Har du andra typer av pension, till exempel efterlevandepension, påverkar dessa inte inkomstpensionstillägget.

Om du bor i eller flyttar till annat land

Du kan få inkomstpensionstillägg om du bor i eller flyttar till ett annat EU-land/EES-land eller Schweiz eller ett land som Sverige har avtal med om social trygghet. Om du däremot bor i eller flyttar till ett annat land, har du inte rätt till inkomstpensionstillägg.

Följande länder har Sverige avtal med om social trygghet; Bosnien-Hercegovina, Chile, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kap Verde, Filippinerna, Marocko, Quebec (Kanada-konventionen), Serbien, Storbritannien, Sydkorea, Turkiet, USA.

Anmäl om något förändras

Om du får ny pension eller om din pension från annat land ändras eller om du flyttar från Sverige eller byter bosättningsland utanför Sverige ska du anmäla det till Pensionsmyndigheten. Anmäl om något förändras