Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

İsveç dışında yaşadığınız zaman emekli aylığı

İsveç'te çalıştıysanız, İsveç dışında yaşıyorsanız bile İsveç  genel kamu emekli maaşı alma hakkına sahipsiniz. Emekli maaşınızın ne kadarını elde tutabileceğiniz kesin olmamakla birlikte, bu husus emekli maaşının hangi bölümlerine sahip olduğunuza ve hangi ülkede yaşadığınıza bağlıdır.

Emekli maaşınızı almaya devam edebilmek için, bize her yıl bir yaşam belgesi göndermeniz gerekmektedir.

Gelir bazlı emeklilik nereye taşınırsanız taşının korunur

Gelire dayalı emeklilik aylığınız, prim fon emekliliğiniz ve ek emekli aylığınız hangi ülkeye taşınırsanız taşının korunur. 

Yurtdışına taşınmanız halinde garanti emekli aylığının durumu

Garanti emekli aylığınız varsa ve AB/AEA ve İsviçre bölgesi içinde bir ülkeye taşınırsanız, 65 yaşından önce en az üç yıl İsveç'te yaşamışsanız, bu emekli aylığınızı koruyabilirsiniz. AB/AEA veya İsviçre'ye yerleşme durumunda garanti emeklilik hakkınızın sürmesi 2020 boyunca geçerli olan geçici bir yasaya dayanmaktadır. Ocak 2021'den itibaren ne olacağı halen değerlendirilmektedir.

Bir hayati değişiklik emekliliği veya dul emekliliğine ek bir garanti emeklilik söz konusuysa, AB/ AEA ve İsviçre içinde bir ülkeye taşınırsanız, garanti emekliliğinizi sadece vefat edenin daha önce İsveç'te en az üç yıl yaşamış olması koşuluyla  korursunuz. 

Yurtdışına taşınmanız halinde konut ek ödeneği ve yaşlılar için geçim desteği

AB/AEA ve İsviçre bölgesinde bir ülkede kalıyorsanız, ancak yine de İsveç'te eviniz varsa ve evinizin ücretini kendiniz ödüyorsanız, İsveç'ten uzak kalmayı en fazla bir yıl için planlıyorsanız konut yardımı alabilirsiniz. Bir yıldan sonra, artık İsveç'te mukim olmadığınız kabul edilir.

AB/AEA alanı dışında, konut ek ödenekleri en fazla altı ay süreyle ödenebilir. Yurt dışına taşınırsanız, konut parası hakkınız taşınmadan sonraki ay sona erer.

AB/AEA ve İsviçre bölgesinde bir ülkede kalıyorsanız, ancak yine de İsveç'te eviniz varsa ve evinizin ücretini kendiniz ödüyorsanız, İsveç'ten uzak kalmayı en fazla bir yıl için planlıyorsanız yaşlılık geçim yardımı alabilirsiniz. Bir yıldan sonra, artık İsveç'te mukim olmadığınız kabul edilir.

AB/AEA bölgesi dışında, yaşlılık geçim yardımı en fazla üç ay süreyle ödenir. Yurt dışına taşınırsanız, yaşlılık geçim yardımı hakkınız taşınmadan sonraki ay sona erer.

Yabancı ülkedeki adresi değiştirme

Yurtdışında yeni bir adrese taşınırsanız bunu kendiniz bildirmelisiniz. Ödeme bildirimlerini ve yaşam belgelerini gönderebilmesi için İsveç Emeklilik Kurumu'nda geçerli adresinizin olması önemlidir. Yeni adres bilgilerinizi ve şahıs numaranızı veya koordinasyon numaranızı imzalı bir mektupta şu adrese gönderin:

Pensionsmyndigheten
SE-839 77 Östersund
SWEDEN

İsveç dışında yaşayanlar için vergi

İsveç'ten emekli maaşı şeklindeki gelir vergiye tabidir. Başka bir ülkede yaşıyorsanız ve İsveç'ten emekli aylığınız varsa, kural olarak yurtdışında mukimler için özel gelir vergisi (SINK) ödemeniz gerekir.

Özel gelir vergisi, serbest meblağ düşüldükten sonra aylık tutarınız üzerinden hesaplanır. Serbest meblağ, bir ön vergi ile vergilendirildiyseniz alabileceğiniz temel kesintiye karşılık gelir.

Yani sadece emekli maaşının serbest meblağı aşan kısmı için vergi ödersiniz. Serbest meblağ her yıl hükümet tarafından belirlenir. Emekli aylığının, her ay sadece ulusal fiyat endeksinin %77’sinin 1/12'sini aşan bölümü için vergilendirilir.

Çifte vergi ödemekten kaçının

İsveç'in, İsveç emekli maaşınız için nerede vergi ödeyeceğinizi düzenleyen birçok ülkeyle anlaşmaları vardır. Bu, İsveç emekli maaşınızdan hem İsveç'te hem de yaşadığınız ülkede vergi ödemek zorunda kalmamanız  anlamına gelir. İsveç dışında ikamet ederken emeklilik vergi indirimleri hakkında sorularınız varsa, İsveç Vergi Dairesi ile irtibata geçiniz.

Yaşam belgesi

Başka bir ülkede yaşıyorsanız ve İsveç'ten emekli aylığı almaktaysanız, emekli maaşı almaya devam etmek için yaşadığınız belgelemeniz gerekir. Bu husus, İsveç Emeklilik Kurumu'ndan genel kamu emekliliği veya geride kalan emekliliği ve İsveç Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan hastalık veya faaliyet ödeneği veya iş kazası ödeneği alıyorsanız geçerlidir.

Yaşam belgesi, belirli ülkelerle yapılan elektronik bilgi alışverişi ile tespit edilemeyen herkese her yıl gönderilir. İsveç'in yurtdışında emeklilerin en çok yaşadığı ülkelerle elektronik bilgi alışverişi vardır.

Yaşam belgenizi daha sonra şu kurumlardan birine onaylatmanız gerekmektedir: İsveç Büyükelçiliği, İsveç Konsolosluğu, İsveç Kilisesi, o yabancı ülkenin Sosyal Güvenlik Kurumu, noteri, yabancı ülkenin polis idaresi, yabancı ülkenin nüfus idaresi.

Life certificate (in English)

İsveç'te iseniz, yardım için bir hizmet ofisine de başvurabilirsiniz.

Size en yakın hizmet ofisini bulun

Emekli maaşınızın başka bir ülkeye ödenmesi

Emekli maaşınızın İsveç banka hesabınıza veya başka bir ülkedeki banka hesabınıza ödenmesini seçebilirsiniz. Paranız, her ayın 18 ve 19'u olan İsveç hesaplarına yapılan ödemelerle aynı gün gönderilir. İsveç dışında bir ülkede hesabınız varsa, ödeme gününden itibaren para hesabınıza gelmeden önce üç ila beş banka günü geçmesini bekleyin.

Para hesabınıza yatırılmadan önce alıcı banka tarafından bir alıcı harcı tahsil edilebilir. İstediğiniz para birimi olmuyorsa, İsveç Emeklilik Kurumu olarak para birimini biz belirleriz. İsveç Kronu'nu seçerseniz, bankanızın İsveç Kronu alıp almadığını kontrol etmek önemlidir.

Yabancı ülkelerle ilgili konular

Başka sorularınız varsa, lütfen bizimle temasa geçiniz.

Telefon: +46 498-200 700
E-posta: international@pensionsmyndigheten.se

In Swedish - Pension när du bor utanför Sverige

Om du har jobbat i Sverige så har du rätt att få svensk allmän pension utbetald även om du är bosatt utanför Sverige. Det är inte säkert att du får behålla hela din pension, beroende på vilka delar av pensionen du har och vilket land du bor i. För att behålla din pension måste du skicka ett levnadsintyg till oss varje år.

Inkomstgrundad pension behåller du oavsett var du flyttar

Din inkomstpension, premiepension och tilläggspension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till. 

Garantipension när du flyttar

Har du garantipension får du behålla den om du flyttar till ett land inom EU/EES och Schweiz, om du tidigare bott i Sverige i minst tre år före 65 års ålder. Din rätt till garantipension vid bosättning inom EU/EES eller Schweiz grundar sig på en tillfällig lag som gäller under hela 2020. Vad som händer från januari 2021 är under utredning.

Har du garantipension till omställningspension eller änkepension får du bara behålla garantipensionen om du flyttar till ett land inom EU/ EES och Schweiz under förutsättningen att den avlidne tidigare varit bosatt i Sverige minst tre år. 

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd om du flyttar utomlands

Om du vistas i ett land inom EU/EES eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få bostadstillägg om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan bostadstillägg betalas ut under högst sex månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till bostadstillägg från och med månaden efter det att du flyttar.

Om du vistas i ett annat EU/EES land eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få äldreförsörjningsstöd om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan äldreförsörjningsstödet betalas ut under högst tre månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till äldreförsörjningsstöd från och med månaden efter det att du flyttar.

Ändra utlandsadress

Du måste själv anmäla om du flyttar till en ny adress utomlands. Det är viktigt att Pensionsmyndigheten har din aktuella adress för att vi ska kunna skicka utbetalningsbesked och levnadsintyg. Skicka dina nya adressuppgifter och ditt svenska personnummer eller samordningsnummer i ett undertecknat brev till:

Pensionsmyndigheten
SE-839 77 Östersund
SWEDEN

Skatt för dig som bor utanför Sverige

Inkomst från Sverige i form av pension är beskattningsbar. Bor du i ett annat land och har pension från Sverige ska du i regel betala särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta (SINK).

Den särskilda inkomstskatten beräknas på ditt månadsbelopp efter avdrag med ett fribelopp. Fribeloppet motsvarar det grundavdrag som du kan få om du beskattas med preliminär skatt.

Du betalar alltså bara skatt på den del av pensionen som överstiger fribeloppet. Fribeloppet fastställs varje år av regeringen. Pensionen beskattas endast till den del den varje månad överstiger 1/12 av 0,77 prisbasbelopp.

Undvik att betala dubbel skatt

Sverige har avtal med många länder som reglerar vart du ska betala skatt för din svenska pension. Det innebär att du inte ska behöva betala skatt på din svenska pension både i Sverige och i det land där du bor. Har du frågor om skatteavdrag på pension vid bosättning utanför Sverige kan du kontakta Skatteverket.

Levnadsintyg

Du som är bosatt utanför Sverige och har en pågående utbetalning från oss eller Försäkringskassan behöver lämna ett levnadsintyg varje år. Det beror på att vi behöver veta att du lever för att kunna betala ut din ersättning.

Lämna levnadsintyg

Om du är i Sverige kan du också vända dig till ett servicekontor för att få hjälp.

Hitta ditt närmaste servicekontor

Utbetalning av din pension till annat land

Du kan välja att få din pension utbetald till ditt svenska bankkonto eller ditt bankkonto i ett annat land. Pengarna skickas samma dag som utbetalningar till svenska konton, den 18:e och 19:e varje månad. Räkna med att det tar tre-fem bankdagar innan pengarna finns på kontot från utbetalningsdag om du har ett konto i ett annat land än Sverige.

En mottagaravgift kan tas ut från mottagarbanken innan pengarna sätts in på ditt konto. Om din önskade valuta inte fungerar kommer vi på Pensionsmyndigheten bestämma valuta. Väljer du svenska kronor är det viktigt att kontrollera med din bank att de kan ta emot svenska kronor.

Utlandsrelaterade frågor

Om du har andra frågor kan du kontakta oss.

Telefon: +46 498-200 700
E-post: international@pensionsmyndigheten.se