Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

İsveç dışında yaşadığınızda emekli maaşı

İsveç'te çalıştıysanız, İsveç dışında yaşıyor olsanız bile İsveç genel kamu emekli maaşı alma hakkınız vardır. 

Emekli maaşınızın hangi bölümlerine sahip olduğunuza ve hangi ülkede yaşadığınıza bağlı olarak emekli maaşınızın tamamını koruyamayabilirsiniz. Emekli maaşınızı korumak için bize her yıl bir yaşam sertifikası göndermeniz gerekir.

Nereye taşınırsanız taşının gelire dayalı emekli maaşınızı kaybetmezsiniz

Hangi ülkeye taşındığınıza bakılmaksızın gelire dayalı emeklilik, prim fon emekliliği ve ek emeklilik maaşlarınızı almaya devam edebilirsiniz.

Taşındığınızda garanti emeklilik

2023 yılından itibaren, AB/AEA ülkelerinde ve İsviçre'de yaşarken garanti emeklilik alma hakkınız yoktur. AB/AEA ülkeleri ve İsviçre dışında başka bir ülkede yaşıyorsanız ya da taşınıyorsanız da, garanti emeklilik alma hakkınız yoktur.

Tekrar uyum sağlama emekliliği veya dul emekliliği için garanti emeklilik maaşınız varsa; genel kamu emekliliği maaşı için olan garanti emeklilik maaşı ile aynı kurallar geçerlidir.

Taşındığınızda gelire dayalı emeklilik için ek ödenek

Gelire dayalı emekliliğe ek ödenek, genel kamu emekliliğine ek olarak ödenir. Başka bir AB veya AEA ülkesinde veya İsviçre'de ya da İsveç'in sosyal güvenlik anlaşması olan bir ülkede yaşıyorsanız veya oraya taşınıyorsanız gelire dayalı emekliliğe ek ödenek alabilirsiniz.

Yurtdışına taşınırsanız konutunuz için ek ödenek ve yaşlılar için geçim desteği

AB/AEA'daki bir ülkede veya İsviçre’de kalıyorsanız, ancak evinizi İsveç'te tutuyorsanız, ev için masraflarınızı kendiniz ödüyorsanız ve İsveç'ten en fazla bir yıl uzakta olmayı planlıyorsanız konutunuz için ek ödenek alabilirsiniz. Bir yıldan sonra, artık İsveç'te ikamet eden biri olarak kabul edilmezsiniz.

AB / AEA bölgesi dışında, konutunuz için ek ödenek en fazla altı ay boyunca ödenebilir. Yurtdışına taşınırsanız, konutunuz için ek ödenek hakkınız, taşınmanızı takip eden aydan itibaren sona erecektir.

Başka bir AB / AEA ülkesinde veya İsviçre'de kalıyorsanız, ancak evinizi İsveç'te tutuyorsanız, ev için masraflarınızı kendiniz ödüyorsanız ve İsveç'ten en fazla bir yıl uzakta olmayı planlıyorsanız yaşlılar için geçim desteği alabilirsiniz. Bir yıldan sonra, artık İsveç'te ikamet eden biri olarak kabul edilmezsiniz.

AB/AEA bölgesi dışında, yaşlılar için geçim desteği en fazla üç ay boyunca ödenebilir. Yurtdışına taşınırsanız, yaşlılar için geçim desteği hakkınız, taşınmanızı takip eden aydan itibaren sona erecektir.

Yurtdışı adresini değiştirme

Yurtdışında yeni bir adrese taşınırsanız bunu kendiniz bildirmeniz gerekir. İsveç Emeklilik Kurumu'nun maaş ödeme kararlarını ve yaşam sertifikalarını gönderebilmesi için, kurumda geçerli adresinizin bulunması önemlidir.

İsveç dışında yaşayanlar için vergi

İsveç'ten emekli maaşı şeklinde edinilen gelir vergiye tabidir. Başka bir ülkede yaşıyorsanız ve İsveç'ten emekli maaşınız varsa, kural olarak yurtdışında mukim olanlar için özel gelir vergisi (SINK) ödemeniz gerekir. İsveç dışında bir ülkede yaşıyorsanız, İsveç Vergi İdaresi'ne yurtdışında mukim olanlar için özel gelir vergisi (SINK) başvurusunda bulunmanız gerekir. vergilendirilir.

Çifte vergi ödemekten kaçının

İsveç'in, İsveç emekli maaşınız için nerede vergi ödemeniz gerektiğini düzenleyen birçok ülkeyle yaptığı anlaşmaları vardır. Bu, İsveç emekli maaşınız için hem İsveç'te hem de yaşadığınız ülkede vergi ödemek zorunda kalmayacağınız anlamına gelir. İsveç dışında ikamet ederken emekli maaşlarındaki vergi indirimleri hakkında sorularınız varsa, İsveç Vergi İdaresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Yaşam sertifikası

Başka bir ülkede yaşıyorsanız ve İsveç'ten emekli maaşı alıyorsanız, emekli maaşı almaya devam etmek için, her yıl hayatta olduğunuzu belgelemeniz gerekir. Bu durum, İsveç Emeklilik Kurumundan bir genel kamu emekliliğiniz veya geride kalan emekliliğinizin olmasının yanı sıra İsveç Sosyal Sigorta Kurumu'ndan hastalık veya faaliyet ödenceniz ya da iş kazası gelir telafi ödeneğiniz olması durumunda da geçerlidir.

Yaşam sertifikası, belirli ülkelerle gerçekleşen elektronik veri paylaşımı yoluyla belirlenemeyen herkese yıllık olarak gönderilir. İsveç, emeklilerin yurtdışında ikamet ettiği ülkelerin çoğuyla elektronik veri paylaşımına sahiptir.

Yaşam sertifikası daha sonra aşağıdakilerden biri tarafından onaylanmalıdır: İsveç Büyükelçiliği, İsveç Konsolosluğu, İsveç Kilisesi, yabancı sosyal güvenlik kurumu, noter, yabancı polis otoritesi, yabancı nüfus kayıt tutma kurumu. Yaşam sertifikası bırakın (bilgi İsveççedir)

İsveç'teyseniz, yardım için bir resmi servis ofisine de başvurabilirsiniz. Size en yakın resmi servis ofisini bulun

Emekli maaşınızın başka bir ülkeye ödenmesi

Emekli maaşınızın İsveç banka hesabınıza veya başka bir ülkedeki banka hesabınıza ödenmesini seçebilirsiniz. Para, İsveç hesaplarına yapılan ödemelerle aynı gün, her ayın 18'inde ve 19'unda gönderilir. İsveç dışında bir ülkede hesabınız varsa, paranın hesapta olması için ödeme tarihinden itibaren üç-beş iş günü geçmesini bekleyin.

Para hesabınıza yatırılmadan önce alıcı bankadan bir havale alıcı ücreti alınabilir. İstediğiniz para birimi uygun olmazsa, İsveç Emeklilik Kurumu olarak para birimini biz belirleriz. İsveç kronunu seçerseniz, bankanızın İsveç kronu alabildiğini kontrol etmeniz önemlidir.

Yurtdışı ile ilgili konular

Başka sorularınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.

Telefon: +46 498-200 700
E-posta: international@pensionsmyndigheten.se

Om du har jobbat i Sverige så har du rätt att få svensk allmän pension utbetald även om du är bosatt utanför Sverige.

Det är inte säkert att du får behålla hela din pension, beroende på vilka delar av pensionen du har och vilket land du bor i. För att behålla din pension måste du skicka ett levnadsintyg till oss varje år.

Inkomstgrundad pension behåller du oavsett var du flyttar

Din inkomstpension, premiepension och tilläggspension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till. 

Garantipension när du flyttar

Från 2023 har du inte rätt att få garantipension när du bor inom EU/EES och Schweiz. Bor du eller flyttar till ett annat land utanför EU/EES och Schweiz har du inte heller rätt till garantipension.

Har du garantipension till omställningspension eller änkepension gäller samma regler som för garantipensionen till den allmänna pensionen.

Inkomstpensionstillägg när du flyttar

Inkomstpensionstillägget betalas ut som ett tillägg till allmän pension. Du kan få inkomstpensionstillägg om du bor i eller flyttar till ett annat EES-land eller Schweiz (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) eller ett land som Sverige har avtal med om social trygghet.

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd om du flyttar utomlands

Om du vistas i ett land inom EU/EES eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få bostadstillägg om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan bostadstillägg betalas ut under högst sex månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till bostadstillägg från och med månaden efter det att du flyttar.

Om du vistas i ett annat EU/EES land eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få äldreförsörjningsstöd om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan äldreförsörjningsstödet betalas ut under högst tre månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till äldreförsörjningsstöd från och med månaden efter det att du flyttar.

Ändra utlandsadress

Du måste själv anmäla om du flyttar till en ny adress utomlands. Det är viktigt att Pensionsmyndigheten har din aktuella adress för att vi ska kunna skicka utbetalningsbesked och levnadsintyg.

Skatt för dig som bor utanför Sverige

Inkomst från Sverige i form av pension är beskattningsbar. Bor du i ett annat land och har pension från Sverige ska du i regel betala särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Du som bor i ett annat land än Sverige måste ansöka om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) hos Skatteverket.

Den särskilda inkomstskatten beräknas på ditt månadsbelopp efter avdrag med ett fribelopp. Fribeloppet motsvarar det grundavdrag som du kan få om du beskattas med preliminär skatt.

Du betalar alltså bara skatt på den del av pensionen som överstiger fribeloppet. Fribeloppet fastställs varje år av regeringen. Pensionen beskattas endast till den del den varje månad överstiger 1/12 av 0,77 prisbasbelopp.

Undvik att betala dubbel skatt

Sverige har avtal med många länder som reglerar vart du ska betala skatt för din svenska pension. Det innebär att du inte ska behöva betala skatt på din svenska pension både i Sverige och i det land där du bor. Har du frågor om skatteavdrag på pension vid bosättning utanför Sverige kan du kontakta Skatteverket.

Levnadsintyg

Varje år behöver du som bor i ett annat land och får pension från Sverige intyga att du lever för att fortsätta få pension. Det gäller om du har allmän pension eller efterlevandepension från Pensionsmyndigheten samt sjuk- eller aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta från Försäkringskassan.

Levnadsintyget skickas årligen ut till alla som inte kan identifieras genom det elektroniska utbyte som sker med vissa länder. Sverige har ett elektroniskt utbyte med de länder där flest utlandspensionärer är bosatta.

Levnadsintyget måste du sedan få godkänt av något/någon av följande: svensk ambassad, svenskt konsulat, Svenska kyrkan, utländsk socialförsäkringsinstitution, notarius publicus, utländsk polismyndighet, utländsk registerförande befolkningsmyndighet. Lämna levnadsintyg 

Om du är i Sverige kan du också vända dig till ett servicekontor för att få hjälp. Hitta ditt närmaste servicekontor 

Utbetalning av din pension till annat land

Du kan välja att få din pension utbetald till ditt svenska bankkonto eller ditt bankkonto i ett annat land. Pengarna skickas samma dag som utbetalningar till svenska konton, den 18:e och 19:e varje månad. Räkna med att det tar tre-fem bankdagar innan pengarna finns på kontot från utbetalningsdag om du har ett konto i ett annat land än Sverige.

En mottagaravgift kan tas ut från mottagarbanken innan pengarna sätts in på ditt konto. Om din önskade valuta inte fungerar kommer vi på Pensionsmyndigheten bestämma valuta. Väljer du svenska kronor är det viktigt att kontrollera med din bank att de kan ta emot svenska kronor.

Utlandsrelaterade frågor

Om du har andra frågor kan du kontakta oss.

Telefon: +46 498-200 700
E-post: international@pensionsmyndigheten.se