Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Se vad du kan få i pension per månad

Att logga in på Mina sidor ger dig en snabb och enkel överblick över alla delar i din framtida pension. Du kan också testa vad som händer om du tar ut din pension vid olika åldrar och lära dig mer om hur olika händelser i livet påverkar din framtida pension.

Det är bra att göra en pensionsprognos då och då för att se hur olika händelser under livet  påverkar storleken på din framtida pension.

Det kan vara bra när du exempelvis har bytt arbete, varit föräldraledig, gått ner i arbetstid, blivit arbetslös eller varit sjukskriven en längre tid. 

Få enkel koll på hela din pension

Du kan snabbt se din framtida pension och vad du kan få per månad när du loggar in. Du kan också se hur din pension påverkas av vid vilken ålder du väljer att ta ut den. 

Bra att veta

Pensionsprognosen är en beräkning av din framtida pension och visar alla delar i pensionen, det vill säga din allmänna pension, tjänstepension och eventuellt eget sparande till pension.

Din prognos visar uppgifter om vad du hittills har tjänat in till dina olika pensioner och antaganden om framtida intjänande.

Prognosen anges i dagens lön- och penningvärde, eftersom det ska vara lätt att förstå vad pensionen kan räcka till om du jämför med den lön du har i dag. Prognosen bortser därför från att både att penningvärdet kan försämras, och att inkomsterna ökar.

Logga in på Mina sidor och titta gärna in på din prognos då och då under åren för att se över din pension.

Att göra en pensionsprognos är en bra början och viktigt för dig som snart planerar att börja ta ut din pension.

Det finns flera verktyg som hjälper dig att planera inför din pension:

  • När du loggar in på Mina sidor får du en snabb och enkel överblick över alla delar i din pension, du kan också testa hur pensionen påverkas av vid vilken ålder du tar ut den. 
  • På minpension.se hittar du ett verktyg som kallas för uttagsplaneraren, den kan du som har fyllt 54 år använda för att planera din pension mer i detalj. 
  • Det finns också informationsmöten som riktar sig till dig som planerar att börja ta ut din pension. Mer om att planera inför din pension

Du som är pensionär kan se din allmänna pension när du loggar in på mina sidor. 

Pensionsbolagen slutar att leverera uppgifter till MinPension.se när utbetalning från en försäkring har påbörjats, det vill säga när du börjat ta ut pension från något av bolagen. Ibland händer det redan innan utbetalningen har börjat. När en försäkring har börjat utbetalas tar minpension.se inte längre med den i prognosberäkningen.

Pensionsmyndigheten fortsätter att leverera uppgifter om din allmänna pension efter att utbetalningen har börjat. Därför kan du göra pensionsprognos för allmän pension även när utbetalningen har påbörjats. I prognosen kan du då se hur den allmänna pensionen påverkas när du fortsätter att arbeta eller vill ändra andel, till exempel från halvt uttag av pension till helt uttag.

Pensionsprognosen är framtagen av minPension, som är ett samarbete mellan Pensionsmyndigheten och de olika pensionsbolagen. 

  • Uppgifter om din allmänna pension hämtas direkt från Pensionsmyndigheten.
  • Din tjänstepension och ditt eget sparande till pension hämtas in från de pensionsbolag som är anslutna till minPension. På minPension kan du se vilka bolag och aktörer som är anslutna till tjänsten. 
  • Prognosen anges i dagens penningvärde så att det ska bli lätt att jämföra med den lön du har idag.

Eftersom du kan få prognoser från flera håll har vi tillsammans med pensionsbranschen tagit fram en prognosstandard som innebär att prognosen räknas ut på ett gemensamt sätt. Tydligare pensionsprognoser med prognosstandard

Pensionspyramid för din pension

Pensionspyramiden visar på de tre delarna i pensionen. I botten ser du den allmänna pensionen, i mitten tjänstepension och överst eventuellt eget sparande till pension.

När du loggar in och tittar på din pension, kommer du att se din egen pension i staplar. 

Har du frågor om pensionsprognos?

Vanliga frågor om pensionsprognos