Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Uppdaterad 2018-12-14

100013 - AP7 Offensiv

Ladda ner

En fondportfölj med låg avgift och fast risknivå

AP7 Offensiv är en av de tre statliga fondportföljerna med fast risknivå. Den har låg avgift och en relativt hög risknivå. Den är lämplig för dig som har lång tid kvar till pensionen, och kan tänka dig att ta en högre risk för att ha möjlighet till en bra värdeutveckling.

Fondportföljen består av 75 procent av fonden AP7 Aktiefond och 25 procent av fonden AP7 Räntefond

Aktiefonden kan ha en bättre värdeutveckling än räntefonden. Då utgör den en allt större del av fondportföljen och risken blir högre än avsett. För att förhindra att risknivån förskjuts med tiden återställs fondportföljen varje år i december till den ursprungliga fördelningen. Detta görs automatiskt och du behöver inte göra något.

AP7 Offensiv är en komplett fondportfölj

AP7 Offensiv är inte en enskild fond, utan en fondportfölj som placerar i två olika underliggande fonder. Du kan välja AP7 Offensiv antingen till 100 procent eller i kombination med andra fonder.

Vill du läsa mer om AP7 Offensiv hittar du mer information på Sjunde AP-fondens webbplats, www.ap7.se.

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Värdeutveckling

2018 2017
AP7 Offensiv 2,7 % 13,3 %

*Värdeutvecklingen beräknas på en fast fördelning mellan aktiefonden och räntefonden.

Risk

12 mån 36 mån
AP7 Offensiv 8,06 8,39

Övrig information

Förvaltas av Sjunde AP-Fonden
Handel tar 2-3 fondhandelsdagar
Fondportföljen tar miljö-etisk hänsyn

Fondavgift

0,09%

Fördelning i AP7 Offensiv

Fördelning mellan aktiefond och räntefond
Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Miljö-etisk hänsyn

Fonder med M/E-märkning tar hänsyn till miljö och/eller etik i sina placeringar. Fondbolagen kan dock ha olika definitioner av hur de tar hänsyn till miljö och etik. Det innebär att urvalskriterierna skiljer sig åt mellan olika fondbolag. Märkningen av fonderna baseras på uppgifter som lämnats från fondbolagen.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.