Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Återkrav och fordringshantering

I rapporten Återkrav och fordringshantering redovisar Pensionsmyndigheten de åtgärder myndigheten har vidtagit för att stärka verksamheten för återkrav och fordringshantering, vilka konsekvenser åtgärderna har fått för enskilda och för staten, samt hur samverkan med Försäkringskassan har utvecklats avseende fordringshantering.  

Sammanfattning 

Pensionsmyndigheten har under 2023 arbetat för att upprätthålla och stabilisera återkravsverksamheten, att utbilda fler handläggare samt att kartlägga verksamhetsprocessen för återkrav och fordringshantering. Åtgärderna har gett myndigheten bättre förutsättningar att från och med 2024 öka produktionen, minska balanserna och effektivisera handläggningen av återkrav.